97+ Ca Dao Tục Ngữ Về Lượng Và Chất [Vật Chất Và Ý Thức]

97+ Ca Dao Tục Ngữ Về Lượng Và Chất ❤️️ Vật Chất Và Ý Thức ✅ Xem Thêm Những Câu Nói Triết Học Về Quy Luật Lượng Chất Bất Hủ,

Lượng Và Chất Là Gì

Chia sẻ đến bạn đọc thông tin giải đáp về câu hỏi ”Lượng Và Chất Là Gì?” được rất nhiều bạn đọc thắc mắc sau đây.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chất là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, là sự thống nhất hữu cơ những thuộc tính làm cho sự vật là nó chứ không phải là cái khác.

Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật về mặt số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật.

=> Lượng và chất là hai mặt cơ bản của mọi sự vật hiện tượng. Trong bản thân sự vật thì hai mặt này luôn tác động qua lại, ở nột mức độ nào đó, làm cho sự vật phát triển. Khoảng giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng trong sự vật chưa đủ làm thay đổi căn bản chất của sự vật được gọi là độ.

Chỉ trong trường hợp khi sự thay đổi về lượng đạt tới mức đủ để dẫn tới sự thay đổi về chất thì độ bị phá vỡ và sự vật phát triển sang một giai đoạn mới, khác hẳn về chất.

Mối quan hệ biện chứng giữa lượng và chất

Theo Mac – Lê nin thì chất và lượng là hai mặt đối lập, bản chất của chất thì tương đối ổn định, ngược lại thì lượng thường xuyên biến đổi. Tuy nhiên chúng lại không thể tách rời nhau, đổi lại giữa chúng đều luôn có sự tác động qua lại lẫn nhau.

Sự thống nhất này được xác định trong một độ nhất định khi sự vật đang tồn tại. Trong đó độ là một phạm trù của triết học dùng để chỉ sự thống nhất giữa lượng và chất, được biểu thị ở mức độ sự thay đổi về lượng chưa làm thay đổi cơ bản về chất của sự vật đó.

Đổi lại khi sự vật mới được hình thành thì từ chất mới thì sẽ có một lượng mới phù hợp, từ đó tạo nên sự thống nhất mới giữa lượng và chất, sự tác động này được hiểu thông qua quy mô, nhịp điệu phát triển mới của lượng.

Tham khảo thêm 🖊 Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam 🖊 bên cạnh Ca Dao Tục Ngữ Về Lượng Và Chất

Quy Luật Về Lượng Và Chất

Cùng tìm hiểu thông tin về Quy Luật Về Lượng Và Chất: Theo chủ nghĩa Mac – Lênin thì quy luật lượng chất là một trong ba quy luật cơ bản nhất của phạm trù triết học. Quy luật lượng chất tác động đến toàn bộ quá trình hình thành, chuyển hóa của các sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội.

Quy luật lượng chất là quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại, đây là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mac – Lênin.

Theo quan điểm của triết học Mac – Lênin thì mọi sự vật, hiện tượng trên trái đất đều tồn tại hai vật là mặt chất và mặt lượng, trong đó:

Chất là một phạm trù của triết học, dùng để xác định tính quy luật khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng. Hiểu một cách đơn giản thì đó là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính, những yếu tố cấu thành lên sự vật, hiện tượng.

Theo triết học Mac – Lênin thì chất được coi là cái vốn có của sự vật, hiện tượng, do những thuộc tính hay những yếu tố khác cấu thành quy định. Và theo đó, mỗi sự vật thì đều có rất nhiều các thuộc tính, trong mỗi thuộc tính thì lại biểu hiện ra một chất khác nhau của sự vật.

Lượng cũng vậy, nó cũng được xác định là một phạm trù của triết học dùng để xác định tính quy định vốn có của sự vật về mặt số lượng, quy mô cũng như là trình độ của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính khác của sự vật khác.

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Lượng Và Chất Hay Nhất

Tiếp tục bài viết là Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Lượng Và Chất Hay Nhất mà bạn đọc đừng vội bỏ qua.

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Trăm năm bia đá cũng mòn
Nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ

Yêu nhau ba bốn núi cũng trèo
Bốn sông cũng lội, năm đèo cũng qua

Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên

Anh về học lấy chữ hương,
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ.

Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Giàu thì chia bảy chia ba,
Phận em là gái được là bao nhiêu!

Đất tốt trồng cây rườm rà
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng
Đất rắn trồng cây khẳng khiu
Những người thô tục nói điều phàm phu.

Tay ôm túi bạc kè kè
Nói quấy nói quá người nghe rầm rầm
Trong tay chả có một đồng
Dẫu nói như rồng cũng chẳng ai nghe.

Gió đưa cây trúc ngã quỳ
Ba năm chực tiết còn gì là xuân.

Xem thêm 🌷 Tục Ngữ Về Con Người Và Xã Hội 🌷 nổi tiếng

Thành Ngữ Về Lượng Và Chất Ngắn Nhất

Một số Thành Ngữ Về Lượng Và Chất Ngắn Nhất được Thohay.vn sưu tầm dưới đây.

Của không ngon, nhà nhiều con cũng hết

Nhiều no lòng, ít mát ruột

Nhiều no dạ, ít lót lòng

Nhiều no, ít đủ

Ít thầy, đầy đẫy

Một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi

Tướng chuộng nhiều quân, dân chuộng nhiều người

Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm

Mỗi người một năm thời đắm đò ông

Ba người đánh một, không chột cũng què

Nhiều tay thì vỗ nên bộp

Mưa dầm cũng thành lụt

Góp gió thành bão, góp cây nên rừng

Tích tiểu thành đại

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.

Vét nồi ba mươi cũng đầy niêu mốt

Mỗi người một năm thời đắm đò ông.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

Ca Dao Tục Ngữ Về Vật Chất Và Ý Thức Nổi Tiếng

Xem thêm Ca Dao Tục Ngữ Về Vật Chất Và Ý Thức Nổi Tiếng sau đây nhé!

Tay làm hàm nhai
Tay quai miệng trễ

Có làm thì mới có ăn
Không dưng ai dễ đem phần đến cho

Có thực mới vực được đạo

Nhất sĩ nhì nông

Hết gạo chạy rông

Tre già măng mọc

Một người biết lo bằng một kho người biết làm

Chia sẻ thêm ✅Ca Dao Tục Ngữ Hay Về Cuộc Sống ✅ bên cạnh Ca Dao Tục Ngữ Về Lượng Và Chất

Các Câu Nói Triết Học Về Lượng Và Chất Cực Hay

Tìm đọc thêm Các Câu Nói Triết Học Về Lượng Và Chất Cực Hay được chia sẻ dưới đây.

 • Mối quan hệ giữa chất và lượng là quy luật chuyển hóa của sự thay đổi về lượng và chất. Đây là quy luật cơ bản, phổ biến trong quá trình vận động, phát triển của tự nhiên và xã hội.
 • Bất kì sự vật hiện tượng nào cũng có sự thống nhất biện chứng giữa chất và lượng. Sự thay đổi về lượng dần dần sẽ tới điểm nút lất át dẫn đến sựu thay đổi về chất thông qua bước nhảy.
 • Đặc trưng của lượng sẽ được biểu thị bằng con số hoặc các đại lượng chỉ kích thước dài hoặc ngắn, quy mô, tổng số hay trình độ
 • Chất chính là chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, được coi là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính làm cho sự vậy là nó chứ không phải những sự vật khác.
 • Sự phát triển của mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội cũng như sự phát triển nhận thức trong tư duy con người đều đi từ sự thay đổi dần về lượng khi vượt qua giới hạn về độ tới điểm nút thì gây ra sự thay đổi cơ bản về chất, làm cho sự vật, hiện tượng phát triển cao hơn hoặc thay thế bằng sự vật, hiện tượng khác.
 • Khi lượng thay đổi thì sẽ dẫn đến các sự thay đổi chất của những sự vật, của hiện tượng và ngược lại.

Những Câu Nói Hay Về Quy Luật Lượng Chất Bất Hủ

Cuối cùng là Những Câu Nói Hay Về Quy Luật Lượng Chất Bất Hủ được tổng hợp chi tiết nhất.

 • Mỗi một quy luật trong đời sống đều đem đến những ý nghĩa nhất định, phương pháp luận của quy luật lượng chất cũng vậy.
 • Nhờ có phương pháp luận lượng chất mà chúng ta hiểu rằng bất cứ sự vật, hiện tượng nào cũng đều vận động và phát triển.
 • Sự vật, hiện tượng nào cũng đều tồn tại hai mặt: Lượng và Chất.
 • Khi nhận thức, chúng ta cần nhận thức về cả hai mặt lượng và chất để có có cái nhìn phong phú hơn về những sự vật, hiện tượng tồn tại xung quanh chúng ta.
 • Quá trình vận động và phát triển của sự vật diễn ra theo chiều hướng tích lũy về lượng đến một giới hạn nhất định, sau đó sẽ chuyển hóa về chất.
 • Theo Mac – Lênin thì lượng là cái khách quan vốn có bên trong của sự vật. Toàn bộ sự so sánh giữa lượng và chất chỉ là tương đối, không có tuyệt đối.

Tìm đọc thêm ➡️ Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống ⬅️ ngoài Ca Dao Tục Ngữ Về Lượng Và Chất

Viết một bình luận