Liên hệ Thohay.vn

Thohay.vn là trang web chia sẽ chuyên sâu những tuyển tập thơ đa dạng chủ đề khác nhau, tong quá trình tham khảo Quý vị có các vấn đề liên quan cần trao đổi như:

  • Đăng thơ mới, dịch thơ, bình luận thơ…
  • Góp ý nội dung
  • Quảng cáo
  • Các vấn đề khác…

Vui lòng gửi vào email 👉 [email protected] hoặc để lại thông tin theo mẫu bên dưới, ban quản trị Thơ Hay phản hồi đến Quý vị trong thời gian nhanh nhất.

Viết một bình luận