Bài Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu [Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án]

Bài Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thohay.vn Chia Sẽ Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu Đọc Cho Các Bé Nghe Cùng Nghe

Nội Dung Bài Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu

Đoàn tàu nhỏ xíu
Tác giả: Chưa rõ

Xịch, xịch, xịch
Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau
Người đi đầu là chú lái tàu
Còn phía sau cháu nối đuôi nhau
Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai.

Xịch, xịch, xịch
Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau
Người đi đầu là chú lái tàu
Còn phía sau cháu nối đuôi nhau
Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai.

Chia Sẽ ❤️️ Bài Thơ Con Đường Làng ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z

Tranh Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu

Tranh thơ đoàn tàu nhỏ xíu
Tranh thơ đoàn tàu nhỏ xíu
Tranh thơ đoàn tàu nhỏ xíu xinh đẹp
Tranh thơ đoàn tàu nhỏ xíu xinh đẹp
Tranh thơ đoàn tàu nhỏ xíu ngộ nghĩnh
Tranh thơ đoàn tàu nhỏ xíu ngộ nghĩnh

Hình Ảnh Bài Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu

Ảnh thơ đoàn tàu nhỏ xíu
Ảnh thơ đoàn tàu nhỏ xíu
Ảnh thơ đoàn tàu xinh đẹp
Ảnh thơ đoàn tàu xinh đẹp
Đoàn tàu như 1 con rắn
Đoàn tàu như 1 con rắn
Ảnh bài thơ đoàn tàu nhỏ xíu
Ảnh đoàn tàu nhỏ xíu
Ảnh thơ đoàn tàu nhỏ xíu đẹp nhất
Ảnh thơ đoàn tàu nhỏ xíu đẹp nhất

Giáo Án Bài Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu

Giáo Án Bài Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu Cho Các Cô Tham Khảo Thêm

1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

 •  Trẻ biết tên bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”, tên tác giả, nội dung bài hát
 •  Trẻ hát được từng câu theo cô
 •  Trẻ vâng lời cô, tích cực tham gia hoạt động

2. CHUẨN BỊ:

 •  Nhạc bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
 •  Xắc xô, nhạc cụ âm nhạc

3. CÁCH TIẾN HÀNH:
A.Hoạt động 1 : Hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”

 •  Cô mở đoạn nhạc cho trẻ đoán tên tiếng kêu của phương tiện giao thông nào?
 •  Các bạn có nghe tiếng gì không?
 •  Tàu lửa kêu như thế nào?
 •  Cô khái quát lại tuyên dương trẻ và giới thiệu bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
 •  Cô hát cho trẻ nghe lần 1
 •  Cô hát cho trẻ nghe lần 2 kết hợp với nhạc và đàm thoại:
 •  Đoàn tàu nhỏ như thế nào?
 •  Người đi đầu là gì?
 •  Còn phía sau các bạn làm gì?
 •  Các bạn bước như thế nào?
 •  Cô khái quát lại, tuyên dương trẻ và hát cho trẻ nghe lần 3
 •  Cô cho trẻ luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân
 •  Trong khi trẻ hát, cô quan sát, khuyến khích trẻ hát
 •  Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và chuyển hoạt động

 B. Hoạt động 2 : Trò chơi “Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ”

 •  Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
 •  Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
 •  Cô quan sát, khuyến khích trẻ chơi
 •  Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và kết thúc hoạt động

Tặng Bạn ❤️️ Bài Thơ Bác Nông Dân ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Viết một bình luận