Bóp Nát Quả Cam Trần Quốc Toản [Nội Dung + Ý Nghĩa + Tóm Tắt]

Bóp Nát Quả Cam Trần Quốc Toản ❤️️ Nội Dung, Ý Nghĩa, Tóm Tắt ✅ Mời Bạn Đọc Xem Thêm Về Bố Cục, Giáo Án, Giải Bài Tập.

Nội Dung Câu Chuyện Bóp Nát Quả Cam

Sau đây Thohay.vn xin chia sẻ cho các bạn nội dung câu chuyện Bóp nát quả cam.

1. Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược đủ điều, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

2. Sáng nay, biết Vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp Vua để nói hai tiếng “xin đánh”. Đợi từ sáng đến trưa, vẫn không gặp được, cậu bèn liều chết xô mấy người lính gác ngã chúi, xăm xăm xuống bến. Quân lính ập đến vây kín. Quốc Toản mặt đỏ bừng bừng, tuốt gươm, quát lớn:

– Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ nào được giữ ta lại.

3. Vừa lúc ấy, cuộc họp dưới thuyền rồng tạm nghỉ, Vua cùng các vương hầu ra ngoài mui thuyền.

Quốc Toản bèn chạy đến, quỳ xuống tâu:

– Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin Bệ hạ cho đánh!

Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

Vua truyền cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

– Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng xét thấy em còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen.

Nói rồi, Vua ban cho Quốc Toản một quả cam.

4. Quốc Toản tạ ơn Vua, chân bước lên bờ mà lòng ấm ức: “Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, vẫn không cho dự bàn việc nước”. Nghĩ đến quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt.

Thấy Quốc Toản trở ra, mọi người ùa tới. Cậu xòe bàn tay phải cho họ xem cam quý Vua ban. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ.

Theo NGUYỄN HUY TƯỞNG

Chú thích:

 • Giặc Nguyên : giặc từ phương Bắc (Mông Cổ – Trung Quốc), ba lần xâm lược nước ta đều bị thất bại.
 • Ngang ngược : bất chấp lẽ phải, tỏ ra không sợ gì.
 • Trần Quốc Toản (1267 – 1285) : một thiếu niên anh hùng, em vua Trần Nhân Tông, tham gia kháng chiến chống giặc Nguyên.
 • Thuyền rồng : thuyền của vua, có chạm hình con rồng.
 • Bệ kiến : gặp vua.
 • Vương hầu : những người có tước vị cao do vua ban.

Tham khảo thông tin về bài 🔰 Thư Gửi Bố Ngoài Đảo 🔰 Nội Dung Bài Thơ, Soạn Bài, Phân Tích

Trần Quốc Toản Bóp Nát Quả Cam Lúc Mấy Tuổi

Trần Quốc Toản bóp nát quả cam lúc mấy tuổi?

Sử cũ chép: “Tháng 10 năm 1282, các vua Trần mở hội nghị Bình Than để bàn kế chống quân Nguyên, vua thấy Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản lúc này mới 16 tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn kích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết.

Như vậy câu trả lời là Trần Quốc Toản đã bóp nát quả cam lúc mới 16 tuổi.

Tóm Tắt Câu Chuyện Trần Quốc Toản Bóp Nát Quả Cam

Tiếp theo là bản tóm tắt câu chuyện Trần Quốc Toản Bóp nát quả cam.

Thấy quân giặc ngang ngược, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận. Quốc Toản chạy xuống thuyền rồng xin Vua cho đánh, rồi đặt thanh gươm lên gáy chịu tội. Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý vì thấy cậu còn trẻ mà đã biết lo việc nước. Vì bị Vua xem là trẻ con và căm giận khi nghĩ tới quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam.

Tổng hợp cho bạn đọc nội dung 🌱 Cảm Ơn Anh Hà Mã 🌱 Nội Dung Câu Chuyện, Giáo Án Kể Chuyện

Giới Thiệu Truyện Bóp Nát Quả Cam

Khám phá thông tin giới thiệu truyện Bóp nát quả cam bên dưới.

 • Câu chuyện Bóp nát quả cam do Nguyễn Huy Tưởng ghi chép lại.
 • Nội dung bài: Ca ngợi Trần Quốc Toản, một thiếu niên anh hùng tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng lòng yêu nước và căm thù quân giặc xâm lược.
 • Trần Quốc Toản hay Hoài Văn Hầu (1267-1285) là một thiếu niên anh hùng, có công tham gia kháng chiến chống giặc Nguyên lần thứ hai.

Bố Cục Kể Chuyện Bóp Nát Quả Cam

Bố cục kể chuyện Bóp nát quả cam được chia làm 4 phần chính:

 • Phần 1: Từ đầu đến “vô cùng căm giận.”
 • Phần 2: Tiếp theo đến “được giữ ta lại.”
 • Phần 3: Tiếp theo đến “ban cho Quốc Toản một quả cam.”
 • Phần 4: Còn lại.

Cùng xem thêm về 🌻 Lớp Học Viết Thư 🌻 Nội Dung Câu Chuyện, Giáo Án Kể Chuyện

Hướng Dẫn Kể Chuyện Bóp Nát Quả Cam Lớp 2

Tham khảo thêm hướng dẫn kể chuyện Bóp nát quả cam lớp 2.

 • HS đọc trơn được cả bài, đọc đúng các từ khó, dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ.
 • Ngắt, nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.
 • Đọc phân biệt được lời của các nhân vật trong truyện.

Ý Nghĩa Câu Chuyện Bóp Nát Quả Cam Trần Quốc Toản

Sau đây là ý nghĩa câu chuyện Bóp nát quả cam Trần Quốc Toản.

 • Ca ngợi Trần Quốc Toản, một thiếu niên anh hùng tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng căm thù giặc.
 • Đề cao tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm.

Đọc thông tin cụ thể về 🌼 Hạt Giống Nhỏ 🌼 Nội Dung Câu Chuyện, Giáo Án Kể Chuyện

Đọc Hiểu Truyện Bóp Nát Quả Cam

Xem thêm phần đọc hiểu truyện Bóp nát quả cam bên dưới.

👉Câu 1. Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam? (đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng)

☐  Vì Quốc Toản căm thù quân giặc.

☐  Vì Quốc Toản không thích cam.

☐  Vì Quốc Toản ấm ức, không được vua cho dự bàn việc nước.

Trả lời

☑ Vì Quốc Toản căm thù quân giặc.

☐ Vì Quốc Toản không thích cam.

☐  Vì Quốc Toản ấm ức, không được vua cho dự bàn việc nước.

👉Câu 2. Xếp các từ trong ngoặc đơn vào cột thích hợp.

(Trần Quốc Toản, vua, thuyền rồng, quả cam, lính, sứ thần, thanh gươm)

Từ ngữ chỉ ngườiTừ ngữ chỉ vật
………………..
…………………
……………………….
……………….
…………………
………………….

Trả lời

Từ ngữ chỉ ngườiTừ ngữ chỉ vật
Trần Quốc Toản, vua, lính, sứ thầnthuyền rồng, quả cam, thanh gươm

👉Câu 3. Nối ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để tạo câu nêu hoạt động.

Nối ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để tạo câu nêu hoạt động.

Phương pháp:

Em dựa vào bài đọc để nối và tạo câu tương ứng.

Trả lời:

Em dựa vào bài đọc để nối và tạo câu tương ứng.

👉Câu 4. Sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự của bài đọc.

Sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự của bài đọc.

Phương pháp:

Em đọc kĩ các ý và dựa vào bài đọc để sắp xếp.

Trả lời:

Em đọc kĩ các ý và dựa vào bài đọc để sắp xếp.

Cập nhật cho bạn đọc 💚 Bờ Tre Đón Khách 💚 Nội Dung Bài Thơ, Giáo Án, Giải Bài Tập

Giải Bài Tập Bóp Nát Quả Cam Lớp 2

Chia sẻ cho bạn đọc gợi ý giải bài tập Bóp nát quả cam lớp 2.

👉Câu 1 trang 101 sgk Tiếng Việt lớp 2: Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì?

Trả lời:

Trần Quốc Toản gặp vua để xin đánh giặc.

👉Câu 2 trang 101 sgk Tiếng Việt lớp 2: Tìm chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản rất nóng lòng gặp vua.

Trả lời:

Đợi mãi không gặp được vua cậu liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

👉Câu 3 trang 101 sgk Tiếng Việt lớp 2: Vua khen Trần Quốc Toản thế nào?

Trả lời:

Vua khen Trần Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước.

👉Câu 4 trang 101 sgk Tiếng Việt lớp 2: Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức?

Trả lời:

Vì nghĩ vua coi mình như trẻ con, không cho dự bàn việc nước.

👉Câu 5 trang 101 sgk Tiếng Việt lớp 2: Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì?

Trả lời:

Thể hiện Trần Quốc Toản là người rất yêu nước, căm thù giặc.

Mời bạn xem thêm 🔻 Sự Tích Cây Thì Là 🔻 Nội Dung Câu Chuyện, Giáo Án Kể Chuyện

Giáo Án Kể Chuyện Bóp Nát Quả Cam Lớp 2

Tham khảo nội dung giáo án kể chuyện Bóp nát quả cam lớp 2.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

– Dựa vào nội dung câu chuyện, sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự.

– Dựa vào tranh và gợi ý của GV, kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện.

2. Kỹ năng: Thể hiện lời kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi lời kể cho phù hợp với từng nhân vật.

3. Thái độ: Biết theo dõi, nhận xét, đánh giá lời bạn kể.

II. Chuẩn bị

– GV: Tranh minh hoạ câu chuyện trong SGK. Bảng ghi các câu hỏi gợi ý.

– HS: SGK.

III. Các hoạt động

Hoạt động của GVHoạt động của HS
1. Khởi động (1’)

2. Bài cũ (3’) Chuyện quả bầu

– Gọi HS kể lại câu chuyện Chuyện quả bầu.
– Nhận xét, cho điểm HS.

3. Bài mới

– Giới thiệu: (1’)
Giờ Kể chuyện hôm nay các con sẽ tập kể câu chuyện về anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản qua câu chuyện Bóp nát quả cam.

Phát triển các hoạt động (27’)

Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện

a) Sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự truyện

– Gọi HS đọc yêu cầu bài 1, SGK.
– Dán 4 bức tranh lên bảng như SGK.
– Yêu cầu HS thảo luận nhóm để sắp xếp lại các bức tranh trên theo thứ tự nội dung truyện.
– Gọi 1 HS lên bảng sắp xếp lại tranh theo đúng thứ tự.
– Gọi 1 HS nhận xét.
– GV chốt lại lời giải đúng.

b) Kể lại từng đoạn câu chuyện

Bước 1: Kể trong nhóm
GV chia nhóm, yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo tranh.

Bước 2: Kể trước lớp
Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp.
Gọi HS nhận xét bạn kể theo các tiêu chí đã nêu.
Chú ý trong khi HS kể nếu còn lúng túng. GV có thể gợi ý.
Đoạn 1
Bức tranh vẽ những ai?
Thái độ của Trần Quốc Toản ra sao?
Vì sao Trần Quốc Toản lại có thái độ như vậy?
Đoạn 2
Vì sao Trần Quốc Toản lại giằng co với lính canh?
Quốc Toản gặp Vua để làm gì?
Khi bị quân lính vây kín Quốc Toản đã làm gì, nói gì?
Đoạn 3
Tranh vẽ những ai? Họ đang làm gì?
Trần Quốc Toản nói gì với Vua?
Vua nói gì, làm gì với Trần Quốc Toản?
Đoạn 4
Vì sao mọi người trong tranh lại tròn xoe mắt ngạc nhiên?
Lí do gì mà Quốc Toản đã bóp nát quả cam?

c) Kể lại toàn bộ câu chuyện
– Yêu cầu HS kể theo vai.
– Gọi HS nhận xét bạn.
– Gọi 2 HS kể toàn truyện.
– Gọi HS nhận xét.
– Cho điểm HS.

4. Củng cố – Dặn dò (3’)

– Nhận xét tiết học.
– Dặn HS về nhà tìm đọc truyện về các danh nhân, sự kiện lịch sử.
– Chuẩn bị bài sau: Người làm đồ chơi.
– Hát

– 3 HS tiếp nối nhau kể. Mỗi HS kể 1 đoạn.

– 1 HS kể toàn truyện.

– HS đọc yêu cầu bài 1.

– Quan sát tranh minh hoạ.

– HS thảo luận nhóm, mỗi nhóm 4 HS.

– Lên bảng gắn lại các bức tranh.

– Nhận xét theo lời giải đúng.
2 – 1 – 4 – 3.

– HS kể chuyện trong nhóm 4 HS. Khi 1 HS kể thì các HS khác phải theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn.

– Mỗi HS kể một đoạn do GV yêu cầu. HS kể tiếp nối thành câu chuyện.

– Nhận xét.

Trần Quốc Toản và lính canh.
Rất giận dữ.
Vì chàng căm giận bọn giặc Nguyên giả vờ mượn đường để cướp nước ta.
Vì Trần Quốc Toản đợi từ sáng đến trưa mà vẫn không được gặp Vua.
Quốc Toản gặp Vua để nói hai tiếng “xin đánh”.
Quốc Toản mặt đỏ bừng bừng, tuốt gươm quát lớn: Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ nào được giữ ta lại.
Tranh vẽ Quốc Toản, Vua và quan. Quốc Toản quỳ lạy vua, gươm kề vào gáy. Vua dang tay đỡ chàng đứng dậy.
Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin Bệ hạ cho đánh!
Vua nói:
Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng xét thấy còn trẻ mà đã biết lo việc nước ta có lời khen.
Vua ban cho cam quý.
Vì trong tay Quốc Toản quả cam còn trơ bã.
Chàng ấm ức vì Vua coi mình là trẻ con, không cho dự bàn việc nước và nghĩ đến lũ giặc lăm le đè đầu cưỡi cổ dân lành.

– 3 HS kể theo vai (người dẫn chuyện, Vua, Trần Quốc Toản).

– Nhận xét.

– 2 HS kể.

Chia sẻ cho bạn đọc 🌻 Vè Chim Lớp 2 🌻 Nội Dung Bài Thơ, Giáo Án, Giải Bài Tập

2 Mẫu Kể Chuyện Trần Quốc Toản Bóp Nát Quả Cam Đặc Sắc

Cuối cùng là 2 mẫu kể chuyện Trần Quốc Toản bóp nát quả cam đặc sắc.

Kể Chuyện Trần Quốc Toản Bóp Nát Quả Cam Ấn Tượng – Mẫu 1

Giặc Nguyên cho sứ thần sang nước ta giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận. Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

Gặp vua, Quốc Toản quỳ xuống tâu:

– Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!

Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

Vua cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

– Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen.

Nói rồi, vua bạn cho Quốc Toản một quả cam.

Quốc Toản ấm ức bước lên bờ: “vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước”. Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt khi trở ra, Quốc Toản xoè tay cho mọi người xem cam quý. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ.

Kể Chuyện Trần Quốc Toản Bóp Nát Quả Cam Đặc Sắc – Mẫu 2

Năm đó, giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược đủ điều, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

Vào một buổi sáng, biết vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền Rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp Vua Trần Nhân Tông để nói hai tiếng “xin đánh”. Đợi từ sang đến trưa, vẫn không được gặp, cậu bèn liều chết xô mấy người lính gác ngã chúi, xăm xăm xuống biển. Quân lính ập đến vây kín. Quốc Toản mặt đỏ bừng bừng, tuốt gươm, quát lớn:

– Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ nào được giữ ta lại.

Vừa lúc ấy, cuộc họp dưới thuyền rồng tạm nghỉ, Vua cùng các vương hầu ra ngoài mui thuyền.
Quốc Toản bèn chạy đến, quỳ xuống tâu:

– Cho Giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!

Nói xong, Quốc Toản tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

Vua liền truyền cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

– Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng xét thấy em còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta
có lời khen.

Nói rồi, Vua ban cho cậu một quả cam.

Quốc Toản tạ ơn Vua, chân bước lên bờ mà trong lòng rất ấm ức: “Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, vẫn không cho dự bàn việc nước”. Nghĩ đến quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt.

Thấy Quốc Toản trở ra, mọi người ùa tới hỏi han. Cậu xoè bàn tay phải cho mọi người xem cam quý Vua ban. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ…

Sau đó Trần Quốc Toản trở về, huy động hơn nghìn gia nô và người dân, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, thêu lên cờ sáu chữ:

Phá cường địch, báo hoàng ân.

Viết một bình luận