Thơ 20/11 Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn [Những Bài Hay Nhất]

Thơ 20/11 Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn ❤️️ Những Bài Hay Nhất ✅ Gửi Đến Bạn Những Bài Thơ Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa Tặng Thầy Cô.

Những Bài Thơ Ngày 20/11 Bằng Tiếng Anh Hay

Nhân ngày 20/11, thohay.vn xin dành tặng cho bạn những bài thơ tiếng Anh hay nhất để bạn tỏ lòng biết ơn thầy cô nhé.

To Number One Teacher
Author: Joanna Fuchs

I’m happy that you’re my teacher;
I enjoy each lesson you teach.
As my role model you inspire me
To dream and to work and to reach.
With your kindness you get my attention;
Every day you are planting a seed
Of curiosity and motivation
To know and to grow and succeed.
You help me fulfill my potential;
I’m thankful for all that you’ve done.
I admire you each day, and I just want to say,
As a teacher, you’re number one!

Dịch thơ
Gửi đến giáo viên số một
Tác giả: Joanna Fuchs

Em rất vui vì cô là giáo viên của em;
Em thích mỗi bài học cô dạy.
Là người em noi theo, là người truyền cảm hứng
Cho ước mơ, cho công việc và điều em vươn tới.
Lòng tốt của cô đã gây chú ý
Mỗi ngày cô gieo một hạt giống
Của sự tò mò và cho động lực
Cho sự hiểu biết và cho sự phát triển và thành công.
Cô giúp em phát huy hết tiềm năng của mình;
Em biết ơn những gì cô đã dạy
Em ngưỡng mộ cô mỗi ngày, và muốn nói rằng,
Là một giáo viên, cô là số một!

Teachers
Author Unknown

I’ll Remember You Always,
to our education.
This is their passion,
and our liberation.

Their sincere kindness,
warm feelings, it brings.
They guide and protect us,
under their wings.

They show us patience,
and readily spread.
Their helpful advice,
fills us like bread.

They don’t just instruct,
but encourage and believe,
That there’s nothing out there,
we cannot achieve.

At the end of the day,
teachers do understand.
It takes both tools and love,
For our young minds to expand.

They think about,
our future all the time.
Work tirelessly to direct us,
away from conflicts and crime.

Dịch thơ
Giáo viên
Sưu tầm

Thầy cô tận tâm,
Cho nền giáo dục
Là niềm đam mê của họ,
Và sự giải phóng của chúng ta.

Lòng tốt chân thành của thầy cô,
Nó mang lại cảm giác ấm áp,
Cô hướng dẫn và bảo vệ chúng em,
Dưới đôi cánh của họ.

Thầy cô cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn,
Và dễ dàng lan truyền.
Lời khuyên hữu ích của cô,
Lấp đầy chúng ta như bánh mì.

Thầy cô không chỉ hướng dẫn,
Mà còn khuyến khích và tin tưởng,
Không có gì ngoài kia
Ta không thể gặt hái

Thầy cô họ nghĩ về,
Tương lai ta mọi lúc.
Làm việc không mệt mỏi để hướng dẫn chúng em,
Tránh xa xung đột và tội phạm.

Vào cuối ngày,
Thầy cô hiểu.
Nó cần cả kiến thức và tình yêu,
Để đầu óc trẻ thơ của chúng ta được mở mang.

The Best Teachers
Author: Joanna Fuchs

Teachers open up young minds,
showing them the wonders of the intellect
and the miracle
of being able to think for themselves.
A teacher exercises
the mental muscles of students,
stretching and strengthening,
so they can make challenging decisions,
find their way in the world,
and become independent.
The best teachers care enough
To gently push and prod students
to do their best
and fulfill their potential.
You are one of those.
Thank you.

Dịch thơ
Những giáo viên tốt nhất
Tác giả: Joanna Fuchs

Giáo viên mở mang đầu óc trẻ thơ,
Cho ta thấy những điều kỳ diệu của trí tuệ
Điều kỳ diệu ấy
Có thể suy nghĩ cho chính bản thân
Một bài tập của giáo viên
Làm mạnh mẽ tinh thần của học sinh,
Phóng đại và tăng cường,
Để ta có thể đưa ra những quyết định đầy thách thức,
Và tìm lối đi trên thế giới,
Và trở nên độc lập.
Những giáo viên tốt nhất quan tâm đủ
Cổ vũ và thúc đẩy học sinh
Làm hết sức mình
Và phát huy hết tiềm năng của chúng.
Thầy cô là một trong số đó.
Cảm ơn thầy cô.

Sưu tầm chùm 💖 Thơ Tặng Cô 20/11 💖 hay nhất

Những Bài Thơ Về Thầy Cô Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

Một số bài thơ hay bằng tiếng Anh được chúng tôi tổng hợp được ở bên dưới để bạn dành tặng cho các thầy cô ngày 20/11 nhé.

I’ll Remember You Always
Author: By Joanna Fuchs

Rarely does someone
get to influence a person’s life
in a positive way
for a lifetime,
as a teacher can,
fostering optimism and confidence,
providing knowledge that leads to success,
and being a good role model,
as you have,
and you are,
and you will…
forever.
I’ll remember you always.
Thank you.

Dịch thơ
Em sẽ luôn nhớ cô
Tác giả: By Joanna Fuchs

Hiếm khi ai đó
ảnh hưởng đến đời người
bằng một cách tích cực
trong suốt cả cuộc đời,
như một giáo viên vậy,
nuôi dưỡng sự lạc quan và tự tin,
cung cấp kiến thức dẫn đến thành công,
và là một hình mẫu tốt,
Như cô của hiện tại,
và chính là cô,
và cô sẽ là như thế
mãi mãi.
Em sẽ luôn nhớ đến cô.
Cảm ơn cô.

A Teacher for All Seasons
Author: Joanna Fuchs

A teacher is like Spring,
Who nurtures new green sprouts,
Encourages and leads them,
Whenever they have doubts.

A teacher is like Summer,
Whose sunny temperament
Makes studying a pleasure,
Preventing discontent.

A teacher is like Fall,
With methods crisp and clear,
Lessons of bright colors
And a happy atmosphere.

A teacher is like Winter,
While it’s snowing hard outside,
Keeping students comfortable,
As a warm and helpful guide.

Teacher, you do all these things,
With a pleasant attitude;
You’re a teacher for all seasons,
And you have my gratitude!

Dịch thơ
Một giáo viên cho tất cả các mùa
Tác giả: Joanna Fuchs

Một giáo viên giống như mùa xuân,
Người ươm mầm xanh mới,
Khuyến khích và dẫn dắt họ,
Bất cứ khi nào họ nghi ngờ.

Một giáo viên giống như mùa hè
Tính cách tươi sáng của người
Làm cho việc học tập trở nên thú vị,
Ngăn cản sự bất mãn.

Một giáo viên giống như mùa thu,
Với các phương pháp sắc nét và rõ ràng,
Bài học về màu sắc tươi sáng
Và một bầu không khí vui vẻ.

Một giáo viên giống như mùa đông
Trong khi tuyết rơi dày bên ngoài,
Giúp học sinh thoải mái,
Như một hướng dẫn ấm áp và hữu ích.

Thưa thầy, thầy làm tất cả những điều này,
Với một thái độ dễ chịu;
Thầy là giáo viên của tất cả các mùa,
Và con biết ơn thầy lắm.

Hãy dùng một số bài 💖 Thơ Chúc 20/11 💖 để tặng cho giáo viên của mình nhân ngày 20/11 nhé

Chùm Thơ Tiếng Anh Về Thầy Cô

Một số bài thơ bằng tiếng anh về thầy cô đã được chúng tôi chọn lọc và đăng tải ở phía dưới nên các bạn hãy tặng cho thầy cô của mình một bài nhân ngày 20/11 nhé.

My Teacher
Author: Maryam Mashhadi

Thank you, my teacher, for being there
At times when skies were gray
Thank you, my teacher, for lending an ear
When I had things to say
You showered love on me lavishly
When no one seemed to care
You brought me joys untold
To fill my heart with moments of gold
I would have felt isolated and lonely
If you had not been there
I lack the words to let you know
How much you mean to me,
But I will profusely thank God for you
Until the Eternity.

Dịch thơ
Cô giáo của tôi
Tác giả: Maryam Mashhadi

Cảm ơn cô giáo của em đã ở bên
Vào những lúc bầu trời xám xịt
Cảm ơn cô đã cho em mượn tai
Khi em có những điều muốn nói
Cô đã cho em chìm đắm trong yêu thương
Khi dường như không ai quan tâm em cả
Cô đã mang lại cho em niềm vui không kể xiết
Để lấp đầy trái tim em bằng những khoảnh khắc vàng
Em sẽ cảm thấy cô lập và đơn côi
Nếu cô đã không ở đó
Em chưa nói cho cô biết biết
Cô có ý nghĩa như thế nào với em,
Nhưng em sẽ vô cùng cảm ơn Chúa vì cô
Cho đến khi vĩnh hằng.

The Sonnet For An Unforgettable Teacher
Author Unknown

When I began your class I think I knew
The kind of challenges you’d make me face.
You gave me motivation to pursue
The best, and to reject the commonplace.
Your thinking really opened up my mind.
With wisdom, style and grace, you made me see,
That what I’d choose to seek, I’d surely find;
You shook me out of my complacency.
I thank you now for everything you’ve done;
What you have taught me I will not outgrow.
Your kind attention touched my mind and heart;
In many ways that you will never know.
I will remember you my whole life through;
I wish that all my teachers were like you.

Dịch thơ
Bản sô-nát dành cho một giáo viên khó quên
Sưu tầm

Khi em bắt đầu lớp học với cô, em nghĩ rằng em đã biết
Loại thử thách mà cô sẽ khiến em phải đối mặt.
Cô đã cho tôi động lực để theo đuổi
Thứ tốt nhất, và từ chối những điều bình thường.
Suy nghĩ của cô thực sự đã mở mang tâm trí của em.
Với trí tuệ, phong cách và sự duyên dáng, cô đã làm cho em thấy,
Đó là những gì em muốn tìm kiếm, em chắc chắn sẽ tìm được;
Cô đã đánh gục em khỏi sự tự mãn
Bây giờ em cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm;
Những gì cô đã dạy có thể không nhiều hơn nữa.
Sự quan tâm ân cần của cô đã chạm vào tâm trí và trái tim em;
Theo nhiều cách mà cô cũng không bao giờ biết.
Em sẽ nhớ cô suốt cuộc đời
Em ước rằng tất cả các giáo viên của em cũng giống như cô vậy.

A Teacher is

Someone who is wise
Who cares about the students and wears no disguise
But is honest and open and shares from the heart
Not just lessons from books, but life where you are
A teacher takes time to help and tutor
With english or math or on a computer
It’s (Teacher’ name) who’s patient, even in stress
Who never gives less than the very best!
Not that I was the perfect student, but you were the perfect teacher for me!
Happy Vietnamese Teachers’ Day!

Dịch thơ

Người thầy là

Một người giỏi giang
Quan tâm đến chúng em và không hề giả dối
Mà rất chân thành và chia sẻ từ đáy lòng
Không chỉ những bài học trong sách vở, mà còn bài học từ cuộc đời
Người thầy dành thời gian kèm cặp
Tiếng Anh, Toán, hay Tin học
Đó là thầy ………, một người luôn kiên nhẫn ngay cả mệt mỏi nhất
Người luôn đem đến những gì tốt đẹp nhất
Em không phải người trò hoàn hảo, nhưng thầy là người thầy tuyệt vời nhất đối với em!
Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

Chia sẽ đến bạn một số 💖 Thơ 20/11 Cho Học Sinh Tiểu Học 💖 ý nghĩa

Thơ 20/11 Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn

Thohay.vn đã sưu tầm được một số bài thơ hay bằng tiếng Anh về ngày 20/11 tặng cho thầy cô.

Teachers
Author Unknown

When we stride or stroll across the frozen lake,
We place our feet where they have never been.
We walk upon the unwalked. But we are uneasy.
Who is down there but our old teachers?
Water that once could take no human weight-
We were students then- holds up our feet,
And goes on ahead of us for a mile.
Beneath us the teachers, and around us the stillness

Dịch thơ
Giáo viên
Sưu tầm

Khi chúng ta sải bước hoặc đi dạo qua hồ nước đóng băng,
Chúng tôi đặt chân của mình ở nơi họ chưa bao giờ đặt chân đến.
Chúng tôi đi bộ trên con đường họ không đi. Thật không dễ dàng gì.
Ai ở dưới đó ngoài những người thầy cũ của chúng ta?
Nước từng có thể không nâng được trọng lượng của con người
Khi đó chúng tôi là học sinh- cố giữ vững đôi chân của mình,
Và đi về phía trước hàng dặm nữa
Bên dưới chúng tôi là các giáo viên, và xung quanh chúng tôi là sự tĩnh lặng.

God Made Teachers
Author Unknown

God understood our thirst for
Knowledge, and our need to be led
By someone wiser;
He needed a heart of compassion,
Of encouragement, and patience;
Someone who would accept
The challenge regardless of the opposition;
Someone who could see potential
And believe in the best in others . . .
So he made teachers

Dịch thơ
Chúa tạo ra giáo viên
Sưu tầm

Chúa hiểu điều chúng ta khao khát
Kiến thức và cần được dẫn dắt
Bởi một người khôn ngoan hơn;
Anh ta cần một trái tim nhân ái,
Để có sự khuyến khích và lòng kiên nhẫn;
Người đó sẽ chấp nhận
Bất cứ thử thách nào không màng phe cánh
Người có thể nhìn thấy tiềm năng
Và tin vào những điều tốt nhất ở người khác. . .
Người đó chính là giáo viên

Gợi ý cho bạn top bài 💖 Thơ Lục Bát 20/11 💖 hay nhất

Thơ Về Thầy Cô Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa

Gửi tặng bạn một số bài thơ ấn tượng bằng tiếng Anh để tặng cho thầy cô ngày 20/11.

The Teacher
Author: Amelia Jane

Remember when we met
When I was just a kid?
And you said to me,
“It’s okay, we’re all friends here.”
And treated me like a normal kid.
Well even if you don’t,
Thank you, as you now mean the world to me

Remember when I first cried in front of you
When times were tough for me?
And you said to me,
“It’s okay, I’m here.”
And it all seemed a little better.
Well even if it’s slipped your mind,
It made me who I am today.

Remember when you fell apart?
You couldn’t cope without your Dad.
And I said to you,
“It’s okay, I’m here for you.”
And you put back up your mask
Because it had slipped that day and I saw
The real you, scared and hiding.

Remember when I left you
To move on to my next stage?
And you said to me,
“I’ll always be here for you.”
And we hugged and talked for hours.
You wanted me to chase my dreams
And helped me through my fear.

Remember when I became you
And you took to the sidelines?
And I said to you,
“I’m here to carry on.”
And you watched like a proud parent
As I took my first steps?

Now it’s me remembering you
As you lie in the ground.
I’ll always remember your calming voice
And be grateful for what I found.

Dịch thơ
Giáo viên
Tác giả: Amelia Jane

Hãy nhớ khi chúng ta gặp nhau
Khi tôi chỉ là một đứa trẻ?
Và thầy đã nói với em,
“Không sao đâu, chúng ta đều là bạn ở đây.”
Và đối xử với em như một đứa trẻ bình thường.
Vâng, ngay cả khi thầy không định vậy,
Cảm ơn thầy, vì thầy bây giờ là cả thế giới đối với em

Nhớ lần đầu tiên em khóc trước mặt thầy
Khi thời gian khó khăn đối với em nhỉ?
Và thầy đã nói với em rằng,
“Ổn rồi, thầy đã ở đây.”
Và tất cả có vẻ tốt hơn một chút.
Chà, ngay cả khi nó làm thầy thất vọng,
Nó đã làm cho em trở thành con người của ngày hôm nay.

Còn nhớ khi thầy thất bại?
Thầy không thể đối phó nếu không có bố của thầy.
Và em đã nói với thầy rằng,
“Không sao đâu, em ở đây vì thầy.”
Và thầy khoác lên mình chiếc mặt nạ
Bởi vì nó đã bị lật vào ngày hôm đó và em đã thấy
Con người thật của thầy, sợ hãi và trốn tránh.

Nhớ khi em rời xa thầy
Để chuyển sang trang mới cuộc đời?
Và thầy đã nói với em,
“Thầy sẽ luôn ở đây vì em.”
Và chúng ta đã ôm nhau và nói chuyện hàng giờ liền.
Thầy muốn em theo đuổi ước mơ của mình
Và đã giúp em vượt qua nỗi sợ hãi của mình.

Hãy nhớ khi em trở thành thầy
Và thầy đã về hưu?
Và em đã nói với thầy,
“Đã có em ở đây để tiếp tục.”
Và thầy đã tự hào như cha mẹ
Khi em bước những bước đầu tiên?

Bây giờ là em đang nhớ đến thầy
Khi thầy nằm xuống mặt đất.
Em sẽ luôn nhớ giọng nói êm dịu của thầy
Và biết ơn những gì em đã tìm thấy.

Thank You, Teachers
Author: Meghana Vincent

Teachers are keys
That unlock the student’s mind.
You are guides who mold our mind.
You are one of a kind.

You are like a shepherd
Who guides the sheep
To the right path.

You, teachers, turn the pages
Of the great books.
You train us well
To reach great heights.

Thank you, teachers,
For all you have done.
In the group of many
You are one

Dịch thơ
Xin cảm ơn các thầy cô
Tác giả: Meghana Vincent

Giáo viên là chìa khóa
Điều đó mở khóa tâm trí của học sinh.
Thầy cô là người hướng dẫn, người nhào nặn tâm trí của chúng ta.
Thầy cô là người tốt

Thầy cô giống như một người chăn cừu
Ai hướng dẫn con cừu
Đến con đường lẽ phải.

Các bạn, các thầy cô hãy lật trang
Của những cuốn sách tuyệt vời.
Thầy cô đào tạo chúng em tốt
Để đạt đến tầm cao hơn.

Xin cảm ơn quý thầy cô,
Đối với tất cả những gì thầy cô đã làm.
Trong nhóm nhiều người
Thầy cô là số một

Hãy tham khảo một số bài 💖 Thơ 20/11 Tự Sáng Tác 💖 hay nhất

Thơ Về Ngày Nhà Giáo Việt Nam Bằng Tiếng Anh

Hãy để ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trở nên thật đặc biệt bằng cách tặng những bài thơ bằng tiếng Anh cho thầy cô của mình nhé.

On November 20th,
Author Unknown

On November 20th,
I wish teachers good health and success!
Good teachers are hard to find
And we were really lucky to have you
As our teacher.
You made us want to
become better students and better persons.
That means a lot.
Happy Teacher’s Day!

Dịch thơ
Ngày 20 tháng 11,
Sưu tầm

Vào ngày 20 tháng 11,
Xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe và thành công!
Giáo viên giỏi rất khó tìm
Và chúng em thực sự may mắn khi có cô thầy
Là giáo viên của chúng em.
Thầy cô đã làm cho chúng em muốn
Trở thành những học sinh tốt hơn và những người tốt hơn.
Điều đó thật ý nghĩa biết bao.
Chúc mừng ngày Nhà giáo!

A great thanks to you
Author Unknown

A Great thanks to you
You are our teachers
who give us recommendations and dreams to build our life!
It is not only on November 20th that i remember you.
For me, every day is November 20th.
I wish you would be happly forever.
Thank you for teaching us how to read and write.
Thank you for teaching us many good things.
Thank you teacher for loving us like a mother.
On the occasion of Vietnamese Teachers’ Day,
I would like to thank you for infusing me with valuable knowledge.
Wish the teacher was always as young and enthusiastic as they are now!
Thank you for teaching me a subject
I thought i could never understand or be interested in.
Thank you for making learning fun!
It’s been a major honor to be able to attend your classes.
You taught us in the most possible friendly way!
Thank you for being kind to us!

Dịch thơ
Xin cảm ơn thầy cô!
Sưu tầm

Người giáo viên của chúng em
Đã đem đến cho chúng em những lời khuyên và ước mơ để vun đắp cuộc đời!
Không chỉ ngày 20/11 em mới nhớ về thầy/ cô.
Đối với em, ngày nào cũng là 20/11.
Em mong thầy cô sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc!
Cảm ơn thầy cô đã dạy em cách đọc và viết.
Cảm ơn thầy cô đã dạy cho em thật nhiều điều hay.
Cảm ơn cô đã yêu thương em như mẹ ruột.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam,
Em xin cảm ơn thầy/ cô đã dạy cho em nhiều kiến thức vô giá.
Mong thầy cô sẽ luôn tươi trẻ và tràn đầy nhiệt huyết như bây giờ.
Cảm ơn thầy cô đã giúp em thích những môn học
Mà em nghĩ sẽ không bao giờ hiểu và hứng thú.
Cảm ơn thầy cô vì đã khiến việc học trở nên thú vị!
Thầy cô đã dạy chúng em theo cách thân thiện nhất
Cảm ơn thầy cô đã tốt với chúng em!

Gửi đến bạn 💖 99+ Ca Dao Tục Ngữ Về Ngày 20/11 💖 hay và ý nghĩa

Bài Thơ Tiếng Anh Ngắn Về Thầy Cô

Những bài thơ bằng tiếng Anh ý nghĩa sau đây tuy ngắn nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm chân thành nên hãy tặng nó cho thầy cô nhân dịp nhà giáo 20/11 nhé.

Dear my teacher
Author Unknown

Leave the dear school roof
how long is it?
In you always stay
Her teachings
That day in the fall
Your feet are bustling …
She did not say goodbye
Far from the school itself
I think like a dream
Where are you going,
Do not you know?

Dịch thơ
Cô ơi
Sưu tầm

Rời mái trường thân yêu
Bao năm rồi cô nhỉ?
Trong em luôn đọng lại
Lời dạy bảo của cô
Ngày ấy vào mùa thu
Bước chân em rộn rã…
Cô không lời từ giã
Xa trường tự lúc nào
Em ngỡ như chiêm bao
Cô về đâu, chẳng biết?

To A Special Teacher
Author Unknown

When I started in School,
This day seemed so far away.
Now it’s here and I can’t believe
That time has passed so quickly
But through your encouragement and guidance
I feel I’m ready for tomorrow’s challenges.
Teachers play such an important part
In shaping and guiding…
Especially teachers like you,
Thank you for caring so much.

Dịch thơ
Gửi một giáo viên đặc biệt
Sưu tầm

Khi tôi bắt đầu đi học,
Tưởng như ngày này xa lắm
Không thể tin được nó là hôm nay
Thời gian trôi qua thật nhanh
Nhưng nhờ thầy cô động viên và hướng dẫn
Tôi cảm thấy sẵn sàng cho những thử thách mới
Giáo viên đóng một vai trò quan trọng như vậy
Trong việc định hình và hướng dẫn (chúng ta)
Đặc biệt là những người như thầy cô vậy
Cảm ơn vì đã quan tâm rất nhiều.

Gửi tặng bạn những bài 💖 Vè Về Thầy Cô, Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 💖 siêu hay và ý nghĩa

Bài Thơ Tiếng Anh Tặng Thầy Cô

Gửi đến bạn bài thơ hay bằng tiếng Anh này, hãy gửi tặng thầy cô mà mình yêu quý nhân ngày 20/11 nhé.

Not Just A Teacher But A Friend
Author: Darby

I had nowhere to turn, had nowhere to go.
This is just something I think you need to know.
I don’t know what made me trust you.
I still remember the day when I told you what I’ve been through.
I thought I should run away, go hide in a hole,
but then you really brought out my true soul.

As each day grew longer,
our trust became stronger.
Each time I wanted to cry,
you stayed there right by my side.

Then I moved to the next grade.
Boy, was I afraid
that our trust would slowly fade,
but I was wrong;
we are still strong.

Even though sometimes you don’t have time,
you at least ask me if I am fine.
Even though sometimes I am not,
I feel like I have just been shot,
I smile and say yes I’m alright.
Then I walk away and you’re out of sight.
I’ll just have to wait.
I still have my fate.

I am so glad
that you were there when I was sad
and this is what makes you
not just my 7th grade teacher but also my friend.

Dịch thơ
Không chỉ là một người thầy mà còn là một người bạn
Tác giả: Darby

Em không có nơi nào để về, không có nơi nào để đi.
Đây chỉ là điều mà em nghĩ thầy cần biết.
Em không biết điều gì đã khiến em tin tưởng thầy.
Em vẫn nhớ cái ngày mà em kể cho thầy nghe những gì em đã trải qua.
Em nghĩ em nên chạy trốn trong một cái hố,
Nhưng sau đó thầy mang lại linh hồn thực sự cho em.

Khi mỗi ngày dài hơn,
Lòng tin của chúng em trở nên mạnh mẽ hơn.
Mỗi lần em muốn khóc,
Thầy đã ở đó ngay bên cạnh em.

Sau đó em lên lớp.
Thầy ơi, em có sợ không
rằng lòng tin của chúng em sẽ dần phai nhạt,
nhưng em đã nhầm;
chúng em vẫn mạnh mẽ.

Mặc dù đôi khi thầy không có thời gian,
Ít nhất thầy hỏi em có khỏe không.
Mặc dù đôi khi em không ổn,
Em cảm thấy như mình vừa bị bắn,
Em mỉm cười và nói em không sao.
Sau đó, em bỏ đi và thầy đã biến mất.
Em sẽ phải đợi.
Em vẫn còn số phận của mình.

Em rất vui
Rằng thầy đã ở đó khi em buồn
Và đây là điều khiến thầy
Không chỉ là thầy giáo dạy lớp 7 mà còn là bạn của em.

Gợi ý cho bạn 💖 Những Bài Thơ Hay Về Chủ Đề 20 Tháng 11 💖 mà chúng tôi sưu tầm được

Viết một bình luận