Thơ Tiếng Anh Ngắn Hay, Đơn Giản [54+ Bài Thơ Nổi Tiếng]

Thơ Tiếng Anh Ngắn Hay, Đơn Giản ❤️️ 54+ Bài Thơ Nổi Tiếng ✅ Tuyển Tập Những Bài Thơ Tiếng Anh Về Nhiều Chủ Đề Hay Nhất.

Những Bài Thơ Tiếng Anh Nổi Tiếng Nhất

Thohay.vn tuyển chọn Những Bài Thơ Tiếng Anh Nổi Tiếng Nhất gửi tặng độc giả của mình.

The worst day (Ngày tồi tệ nhất)
Tác giả: Chưa rõ

Today was the absolute worst day ever
And don’t try to convince me that
There’s something good in every day
Because, when you take a closer look,
This world is a pretty evil place.
Even if
Some goodness does shine through once in a while
Satisfaction and happiness don’t last.
And it’s not true that
It’s all in the mind and heart
Because
True happiness can be obtained
Only if one’s surroundings are good
It’s not true that good exists
I’m sure you can agree that
The reality
Creates
My attitude
It’s all beyond my control
And you’ll never in a million years hear me say that
Today was a good day

Bản dịch:

Hôm này là ngày tệ nhất nhất từ trước đến nay
Và đừng cố thuyết phục tôi rằng
Hẳn có điều gì tốt đẹp trong một ngày
Bởi khi bạn nhìn kỹ hơn sẽ thấy
Thế giới này khá xấu xí
Ngay cả khi
Vài điều tốt đẹp có thể tới chiếu sáng cuộc đời này trong một phút giây
Niềm vui và thỏa mãn cũng không kéo dài lâu
Và không đúng khi nói là
Điều đó phụ thuộc vào suy nghĩ và cảm nhận
Bởi
Hạnh phúc đích thực có thế giữ được
Chỉ khi những điều xung quanh bạn tốt đẹp
Sự giúp đỡ lẫn nhau đâu có tồn tại mãi
Tôi chắc bạn cũng đồng tình rằng
Thực tại
Tạo ra
Quan điểm
Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi
Và bạn sẽ không bao giờ nghe tôi nói rằng
Hôm nay là một ngày tươi đẹp

Teacher of me (Cô giáo tôi)
Tác giả: Chưa rõ

‘Teacher’ a word that takes me back to the start,
The start of my very first day at school.
I tightly clenched my mother’s hand.
I was afraid to let her go,
But suddenly somebody held my other hand
and all my fear flew ’cause there was someone to understand.
She wiped my tears and took me to class.
It’s when my grooming starts.
I understood that a teacher is the second mother or father I had,
For which I’m still glad.
I am glad that I lived under their guidance.
They taught me all, all they had.
All the manners and values I have are just because of them.
In my growing life, they are the stem.
Like a tree, I have reached heights,
For my strength re-unites.
Teachers are my preachers,
They’ll live in my heart forever.
For they have given me strength to endeavor.
They are my most precious treasure

Bản dịch:

Bắt đầu ngày đầu tiên của tôi ở trường.
Tôi nắm chặt tay mẹ.
Tôi sợ để cô ấy đi,
Nhưng đột nhiên ai đó nắm tay tôi
và tất cả nỗi sợ hãi của tôi bay lên vì có ai đó hiểu.
Cô ấy lau nước mắt cho tôi và đưa tôi đến lớp.
Đó là khi sự chải chuốt của tôi bắt đầu.
Tôi hiểu rằng một giáo viên là người mẹ hoặc người cha thứ hai mà tôi có,
Mà tôi vẫn mừng.
Tôi vui vì tôi đã sống dưới sự hướng dẫn của họ.
Họ dạy tôi tất cả, tất cả những gì họ có.
Tất cả cách cư xử và giá trị tôi có chỉ là vì chúng.
Trong cuộc sống ngày càng phát triển của tôi, họ là thân cây.
Giống như một cái cây, tôi đã đạt đến độ cao,
Vì sức mạnh của tôi đoàn kết lại.
Giáo viên là người giảng đạo của tôi
Họ sẽ sống trong trái tim tôi mãi mãi.
Vì họ đã cho tôi sức mạnh để nỗ lực.
Chúng là kho báu quý giá nhất của tôi.

Tăng thêm chùm ❤️️Thơ Yêu Đời ❤️️40+ Bài Thơ Vui Vẻ 

Những Bài Thơ Tiếng Anh Ngắn Hay

Nhất định không nên bỏ qua Những Bài Thơ Tiếng Anh Ngắn Hay sau đây nhé!

Little Miss ( Cô tiểu thư)
Tác giả: Chưa Rõ

Little Miss Muffet sat on a tuffet
Eating a Big Mac and fries
Along came a spider and sat down beside her
‘Yuck’, it said, ‘I prefer flies’.

Bản dịch:

Cô bé Muffet ngồi trên chiếc áo dài
Ăn một chiếc Big Mac và khoai tây chiên
Cùng đến một con nhện và ngồi xuống bên cạnh cô ấy
“Yuck”, nó nói, “Tôi thích ruồi hơn”.

Không tên
Tác giả: Chưa rõ

I have the “I”
I have the “L”
I have the “O”
I have the “V”
I have the “E”, …
so please can I have “U” ?

Bản dịch:

Anh có chữ “I”,
Anh có chữ “L”
Anh có chữ “O”
Anh có chữ “V”
Anh có chữ “E”
Hãy cho anh biết làm thế nào để có chữ “U”?

Các Bài Thơ Tiếng Anh Đơn Giản

Tuyển tập Các Bài Thơ Tiếng Anh Đơn Giản với đa dạng chủ đề trong cuộc sống tặng bạn đọc.

Nguồn: Sưu tầm

Thơ tiếng AnhBản dịch
One afternoon student love story
Two people standing in front of the toilet
I don’t have any paper, I’ll give you some
Smile, you nod, that’s love
Chuyện tình sinh viên một buổi chiều
Hai người đứng ở trước cầu tiêu
Em không có giấy, anh cho ít
Mỉm cười em gật, thế là yêu
Two years of temporary service away from home
When coming to the city full of flowers
The lover came to pick him up with his child
Hello uncle.. my friend
Hai năm nghĩa vụ tạm xa nhà
Khi về phố thị nở đầy hoa
Người yêu ra đón cùng con nhỏ
Chào chú đi con.. bạn má nè
It’s sad it’s raining
I’m sad, I sleep from noon to afternoon
After sleeping, wake up and eat dinner
After eating, sleep from afternoon until tomorrow
Trời buồn trời đổ cơn mưa
Ta buồn ta ngủ từ trưa đến chiều
Ngủ xong dậy ăn cơm chiều
Ăn xong lại ngủ từ chiều đến mai
In the past, it was wrong to be afraid of the wife
Now I’m afraid my wife is the most majestic in the area
In the past, I was afraid that my wife was crazy
Now afraid of today’s hero’s wife
Ngày xưa sợ vợ là sai
Bây giờ sợ vợ ta oai nhất vùng
Ngày xưa sợ vợ là khùng
Bây giờ sợ vợ anh hùng thời nay
Autumn leaves yellow leaves
He went to leave her the boy
Autumn follows autumn
The boy after the boy was born
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng cu
Mùa thu nối tiếp mùa thu
Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời
Learning without playing loses youth
Playing without studying is both healthy and fun
Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ
Chơi mà không học vừa khỏe vừa vui
The wise bird sings softly
Wise people ask to borrow gold to be wise.
Chim khôn hót tiếng nhẹ nhàng
Người khôn hỏi mượn được vàng mới khôn.
A king’s son is a king
The doctor’s daughter is extremely difficult
Con vua thì lại làm vua
Con gái bác sỹ khó cua vô cùng
Play for the rest of your life, young man,
Rui quietly rides a cyclo
Cứ chơi cho hết đời trai trẻ,
Rùi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô
Ten years of following the teacher
In the eleventh year, carry the plow with the buffalo
Mười năm cắp sách theo thầy
Năm thứ mười một vác cày theo trâu

Giới thiệu thêm đến bạn đọc câu 🔰Thơ Về Cuộc Sống Vui Vẻ🔰 ấn tượng nhất

Chùm Thơ Tiếng Anh Lãng Mạn

Mời bạn đọc cùng thưởng thức những vần thơ hay nhất trong Chùm Thơ Tiếng Anh Lãng Mạn sau đây.

How Do I Love Thee? ( Làm thế nào để tôi yêu nàng?)
Tác giả: Elizabeth Barrett Browning

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of being and ideal grace.

Bản dịch:

Làm thế nào để tôi yêu nàng? Hãy để tôi tính cách.
Tôi yêu bạn đến độ sâu và chiều rộng và chiều cao
Linh hồn tôi có thể chạm tới, khi cảm thấy khuất tầm nhìn
Vì sự kết thúc của hiện hữu và ân sủng lý tưởng.

I Hoped ( Tôi hy vọng)
Tác giả: Chưa rõ

I hoped that he would love me,
And he has kissed my mouth,
But I am like a stricken bird
That cannot reach the south.
For though I know he loves me,
To-night my heart is sad;
His kiss was not so wonderful
As all the dreams I had.

Bản dịch:

Ước gì những tình cảm người trao
In trên đôi môi những ngọt ngào
Nhưng em chỉ là đôi cánh nhỏ
Nào dám mơ ngày vượt trời cao
Bây giờ em đã hiểu tình cảm người trao
Trằn trọc bao đêm buốt lạnh nhiều
Hương vị tình người không tuyệt thế
Như niềm mơ ước đã ôm theo.

Thơ Tiếng Anh Ý Nghĩa

Cùng điểm qua các bài Thơ Tiếng Anh Ý Nghĩa để lại nhiều ấn tượng trong lòng người đọc.

My Love Is Like To Ice (Tình yêu của tôi giống như băng)
Tác giả: Chưa rõ

My love is like to ice, and I to fire:
How comes it then that this her cold so great
Is not dissolved through my so hot desire,
But harder grows the more I her entreat?
Or how comes it that my exceeding heat
Is not allayed by her heart-frozen cold,
But that I burn much more in boiling sweat,
And feel my flames augmented manifold?
What more miraculous thing may be told,
That fire, which all things melts, should harden ice,
And ice, which is congeal’s with senseless cold,
Should kindle fire by wonderful device?
Such is the power of love in gentle mind,
That it can alter all the course of kind.

Bản dịch:

Mãnh lực tình yêu
Tôi hoá lửa trước người yêu băng giá.
Nàng lạnh lùng tôi chẳng hiểu vì sao.
Băng không tan trước cuồng nhiệt khát khao,
Tình khó chớm lẽ đâu tôi cầu khẩn?
Biết làm sao dẫu lòng yêu nóng bỏng.
Khi tim nàng không hề giảm giá băng.
Tình tôi càng bốc chấy sục sôi hơn.
Sao ngọn lửa cứ bừng bừng quá thể?
Có điều gì lạ lùng hơn như thế.
Lửa nung tan lại làm cứng giá băng.
Khối băng hàn vô cảm tụ chia ngăn.
Mà ngọn lửa cứ bốc lên kỳ dị?
Đó là mãnh lực tình yêu, nhẹ nhàng trong tâm trí.
Nó có thể gây cho dòng sống đổi xoay chiều.

A Father’s Love ( Tình Yêu Không Lời Của Cha)
Tác giả: Chưa rõ

Fathers seldom say “l love you”
Though the feeling’s always there,
But somehow those three little words
Are the hardest ones to share.
And fathers say “l love you“
In ways that words can’t match
With tender bedtime stories
Or a friendly game of catch!
You can see the words “l love you”
In a father’s boyish eyes
When he runs home, all excited,
With a poorly wrapped surprise.
A father says “l love you”
With his strong helping hands
With a smile when you’re in trouble
With the way he understands.
He says “l love you” haltingly,
With awkward tenderness
He speaks his love unselfishly
By giving all he can
To make some secret dream come true,
Or follow through a plan.
A father’s seldom-spoken love
Sounds clearly through the years
Sometimes in peals of laughter,
Sometimes through happy tears.
Perhaps they have to speak their love
In a fashion all their own.
Because the love that fathers feel
Is too big for words alone!

Bản dịch:

Cha thường ít nói: “Yêu con!”
Mặc dù tình cảm sẵn luôn tràn đầy
Vậy nên lời lẽ nhỏ này
Làm sao thể nói được thay tiếng lòng.
Tâm tình cha nói “Yêu con”
Thường không biêu lộ ra luôn bằng lời
Chỉ qua chuyện kể hàng đêm
Hay qua những lúc ú tim trốn tìm
Tình yêu kín đáo của cha
Nằm trong ánh mắt nhăn nheo dịu dàng
Trong dáng cha tất tả chạy về nhà
Trong tay cầm một món quà tặng con.
Tình yêu thầm lặng của cha
Chẳng nói ra, chỉ nhìn vào đôi bàn tay cũng thấy
Mỗi khi con run rẩy
Có nụ cười hiền của cha tiếp sức
“Yệu con!” cha chẳng nói ra
Chỉ thầm săn sóc, vụng về đôi khi
Tình yêu cha thật tràn trề
Không hề ích kỷ, không màng bản thân
Cha cho con hết chăng ngại ngần
Giúp con thực hiện ước thầm bấy lâu.
Tình yêu của cha, thường lặng thinh
Nhưng bao năm cha vẫn tận tình cho con
Đôi khi là chuỗi cười giòn
Đôi khi là giọt lệ tuôn vui mừng.
Cha không theo cách thông thường
Vì tình Cha tỏ theo đường lối riêng
Công cha trời biển vô biên
Lời nào nói hết biết ơn lòng này!

Chia sẻ thêm tuyển tập🍁Thơ Hay Ngắn 2 Câu Về Đời🍁 hay nhất

Các Bài Thơ Tiếng Anh Buồn

Lắng đọng cảm xúc của bản thân cùng Các Bài Thơ Tiếng Anh Buồn được sưu tầm ngay sau đây.

A Blossom Fell ( Hoa Rơi)
Tác giả: Chưa rõ

A blossom fell
From off a tree
It settled softly on the lips
You turned to me
” The gypsies say and I know why
A falling blossom only touches the lips that lies “
A blossom fell
And very soon
I saw you kissing someone new beneath the moon
I thought you loved me
You said you loved me
We planned together
To dream forever
The dream has ended
For true love died
The night the blossom fell
And touched two lips that lied”

Bản Dịch:

Nhẹ nhàng rời cây
Hoa bay trong gió
Cánh hoa mỏng mảnh chạm môi em chiều đó
Anh bâng khuâng…biết em chẳng thật lòng
Tình dối gian hoa sẽ chạm môi hồng
Người yêu ơi . . .
Nhân gian là thế !
Hoa vẫn rơi
Và tình mình vẫn vậy
Dưới trăng đêm em ôm ấp tim người
Cứ ngỡ như là . . .chỉ có mỗi anh thôi
Tim anh vẫn khắc ghi lời em nói
Lời son sắt thủy chung . .
Ngỡ tình cao vời vợi
Ngờ đâu …
một thoáng giấc mơ tan tành
Hoa nhạt nhòa rơi rụng giữa đêm thâu
Cánh vẫn chạm trên môi tình gian dối.

Remember (Nhớ Nghe Em)
Tác giả: Christina Rossetti

“Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land;
When you can no more hold me by the hand,
Nor I half turn to go yet turning stay.
Remember me when no more day by day
You tell me of our future that you planned:
Only remember me; you understand
It will be late to counsel then or pray.
Yet if you should forget me for a while
And afterwards remember, do not grieve:
For if the darkness and corruption leave
A vestige of the thoughts that once I had,
Better by far you should forget and smile
Than that you should remember and be sad”

Bản dịch:

Ngày anh ra đi
Đi về nơi thẳm sâu yên lặng
Khi mà em chẳng thể nắm tay anh thêm một lần nào nữa
Nắm tay nới lỏng giữa vòng tỉnh mê
Nhớ nhau từng bước đi về
Nhớ lời xếp đặt lúc xưa hẹn hò
Này em yêu
Nhớ nghe anh
Tính gì, cầu cũng không thành được đâu
Chẳng may mình bỏ lỡ nhau
Đừng sầu tiếc quá thêm đau đớn lòng
Mai đây khi nỗi nhớ vơi đi
Hãy quên đi em nhé tình xưa đôi mình
Vui lên gạt hết niềm đau
Giữ lại làm gì những giọt sầu trong tim.

Walking In The Rain (Đi dưới mưa)
Tác giả: Bad Fingers

So I just walk out in the rain
So that the cloud could hide the pain
And baby, you will never see
The thousand tears you gave to me
And if the rain should go away
Then in my lonely room I’ll stay
So that the world will never know
How much it hurts to see you go away

I’d like to know
If there’s a more effective
Form of torture
Than knowing everyday
That you are whispering
The same sweet nothings
Into her ear as you did
Mine…”

Bản dịch:

Giờ đây anh lặng bước dưới cơn mưa
Mây giăng phủ kín một màu thương đau
Người yêu ơi chắc em không hiểu được
Những giọt sầu đau em mang đến
Nếu cơn mưa không trôi đi mất
Nếu trong căn phòng cô đơn, anh sẽ ở lại
Và cả thế giới sẽ chẳng bao giờ thấy
Đau đớn nhường nào khi nhìn em cất bước rời đi.

Em sẽ muốn biết
Nếu còn nhiều những âm hưởng
Từ sự tra tấn
Hơn là mỗi ngày phải nhận ra
Những lời thì thầm anh nói
Những lời ngọt ngào anh nói với người
Cũng là những lời anh từng trao em.

Thơ Tiếng Anh Có Dịch Chọn Lọc

Nếu bạn đang tìm kiếm các bài Thơ Tiếng Anh Có Dịch Chọn Lọc thì hãy xem ngay gợi ý được chia sẻ dưới đây.

Forest Lake (Hồ rừng)
Tác giả: Chưa rõ

“I was alone on a sunny shore
by the forest’s pale blue lake,
in the sky floated a single cloud
and on the water a single isle.
The ripe sweetness of the summer dripped
in bead of every tree
and straight into my opened heart
a tiny drop ran down.”

Bản dịch:

Tôi lặng lẽ bước trên đường rực nắng
Xanh thẳm một màu xanh
Giữa mênh mông cụm mây trắng bồng bềnh
Hòn đảo nhỏ cô đơn trên hồ vắng
Dải nắng hè rũ xuống ân cần
Ôm lấy ngàn cây xanh ngắt
Nghe tim mình sao mở rộng
Đón từng hơi thở rụng rơi.

Five Little Ducks (Năm chú vịt con)
Tác giả: Chưa Rõ

Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only four little ducks came back.
Four little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only three little ducks came back.
Three little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only two little ducks came back.
Two little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only one little duck came back.
One little duck
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But none of the five little ducks came back.
Sad mother duck
Went out one day
Over the hill and far away
The sad mother duck said
“Quack, quack, quack.”
And all of the five little ducks came back.

Bản dịch:

Đi ra ngoài một ngày
Trên đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quack, quack, quack, quack.”
Nhưng chỉ có bốn con vịt nhỏ quay lại.
Bốn con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Trên đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quack, quack, quack, quack.”
Nhưng chỉ có ba chú vịt con quay lại.
Ba con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Trên đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quack, quack, quack, quack.”
Nhưng chỉ có hai chú vịt con quay lại.
Hai con vịt
Đi ra ngoài một ngày
Trên đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quack, quack, quack, quack.”
Nhưng chỉ có một con vịt nhỏ quay lại.
Một con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Trên đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quack, quack, quack, quack.”
Nhưng không có con nào trong số năm chú vịt con quay lại.
Vịt mẹ buồn
Đi ra ngoài một ngày
Trên đồi và xa
Vịt mẹ buồn bã nói
“Quack, quack, quack.”
Và tất cả năm con vịt nhỏ đã quay trở lại.

Tặng bạn thêm trọn bộ❤️️ Thơ Về Cuộc Sống Bình Yên, Bình Dị ❤️️65 Bài Thơ Hay Bất Hủ

Thơ Tiếng Anh Có Vần

Tổng hợp một số bài Thơ Tiếng Anh Có Vần hay nhất, ý nghĩa nhất mà độc giả không nên bỏ lỡ.

Nguồn: Sưu tầm

Thơ tiếng AnhBản dịch
I draw the blue sky
I paint red roses
Here I speak softly
I really like you
Anh vẽ bầu trời xanh
Em tô hoa hồng đỏ
Lại đây em nói nhỏ
Em cực kì thích anh
There are a few small sparks
Suddenly burned so loud
Still asking this question
When will I be yours?
Có vài đốm lửa nhỏ
Bỗng bùng cháy thật to
Vẫn hỏi nhỏ câu này
When will I be yours?
Just enough friends
But don’t leave the whole box
And then fall into a dead end
At the last minute, it just went to worship
Bạn bè ít thôi vừa đủ dùng
Chứ đừng để cả thùng
Rồi lâm vào đường cùng
Phút cuối cùng nó mới đi cúng
A little more love,
To keep the mind at ease,
A little less depressed,
To see the vastness of life.
Thêm một chút yêu thương,
Để tâm thường thanh thản,
Bớt một chút chán nản,
Để thấy đời thênh thang.

Làm Thơ Tiếng Anh Ngắn Gọn

Bạn có thể học cách Làm Thơ Tiếng Anh Ngắn Gọn bằng cách tham khảo bài thơ mẫu dưới đây.

Please Mommy ( Làm ơn đi Mommy)
Tác giả: Chưa Rõ

Hi Pingu! Look, Pingu – toys, toys, toys!
A boat, a ball, a train, a truck.
Look at all the toys.
Please, Monmy! Please, Monmy!
I want a boat.
Oh, I want a boat.
I want a boat.
Please, Monmy! Please, Monmy!
I want a boat.

Bản dịch:

Chào Pingu! Nhìn kìa, Pingu – đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi!
Một chiếc thuyền, một quả bóng, một chiếc xe lửa, một chiếc xe tải.
Nhìn vào tất cả các đồ chơi.
Làm ơn đi, Mommy! Làm ơn đi, Mommy!
Con muốn một chiếc thuyền.
Ồ, con muốn một chiếc thuyền.
Con muốn một chiếc thuyền.
Làm ơn đi, Mommy! Làm ơn đi, Mommy!
Con muốn một chiếc thuyền.

Tuyển tập thêm chùm 🌱Thơ 20/11 Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn ❤️️Những Bài Hay Nhất

Những Câu Thơ Tiếng Anh Hay

Gửi đến những độc giả thân thiết của Thohay.vn Những Câu Thơ Tiếng Anh Hay. Bạn có thể dùng những câu thơ này để up Facebook hoặc tặng cho những người thân yêu của mình.

Just Friends? (Chỉ là bạn thôi sao?)
Tác giả: Chưa rõ

I love you more every day,
My name I long for you to say.
Do you know just how I feel?
Do you know this love is real?
Sometimes I wonder what you think.
When you hear my name, do your cheeks turn pink?
Do you dream about me every night?
Wish to hug me and hold me tight?
Do you think we’re meant to be?
Together forever, you and me?
These are the questions that run through my mind.
Your way into my heart, you did find.
It drives me crazy as to what I should do,
Should I risk a friendship and confess to you?
Or should I keep my feelings inside,
Keep them locked up, let them hide?
I just don’t know what to do anymore,
My heart it aches, my heart it’s sore.

I love you more than you could know,
And I don’t want to ever let you go.
So even if I’m just a friend,
I’ll always love you until the end.

Bản dịch:

Chỉ là bạn bè thôi sao?
Mỗi ngày anh lại yêu em hơn
Anh thầm mong được nghe em gọi tên anh
Em có biết anh cảm thấy thế nào không ?
Em có biết tình yêu anh rất chân thành ?
Đôi khi anh tự hỏi em đang nghĩ gì?
Khi nghe thấy tên anh, má em có ửng hồng
Hàng đêm em có mơ về anh không ?
Và ước được ôm anh thật chặt ?
Em có nghĩ chúng ta là của nhau?
Anh và em sẽ mãi mãi bên nhau ?
Những câu hỏi đó luẩn quẩn trong tâm trí anh.
Em đã tìm thấy đường dẫn lối vào trong trái tim anh
Nó làm anh phát điên lên vì anh không biết phải làm gì,
Liệu anh có nên mạo hiểm với tình bạn để ngỏ lời với em ?
Hay anh nên giấu tình cảm ấy ở trong lòng,
Giữ kín và khoá chặt chúng lại ?
Anh không biết nên làm gì nữa
Trái tim anh đang đau nhói

Anh yêu em nhiều hơn những gì em thấy
Và anh không muốn để em ra đi
Cho dù hai ta chỉ là bạn
Nhưng anh nguyện sẽ mãi yêu em đến suốt cuộc đời.

Thơ Bằng Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hay Đặc Sắc

Tuyển tập những bài Thơ Bằng Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hay Đặc Sắc gửi đến bạn cùng thưởng thức.

Go, Now And Dream (Ngủ Đi Và Mơ)
Tác giả: Sicilian Air

Go, now, and dream o’er that joy in thy slumber –
Moments so sweet again ne’er shalt thou number.
Of Pain’s bitter draught the flavor ne’er flies,
While Plearsure’s scarce touches the lip ere it dies.
Go, then, and dream, etc.

That moon, which hung o’er your parting, so splendid,
Often will shine again, bright as she then did –
But, never more will the beam she saw burn
In those happy eyes, at your meeting, return,
Go, then, and dream, etc.

Bản dịch:

Hãy ngủ đi và đón ước mơ
Nào, hãy ngủ đi và mơ thấy niềm vui
Đón ngọt ngào vô biên trong khoảnh khắc.
Cho vị đắng của khổ đau tan mất.
Cho bờ môi chạm biết những niềm vui.
Hãy ngủ đi, và mơ ước em ơi!…

Buổi chia tay, bóng trăng treo huyền ảo.
Vẫn sáng trong như đã sáng lâu rồi.
Nhưng không thể còn mơ màng bừng tỏa.
Hạnh phúc đong đầy ánh mắt thuở nào vui.
Hãy ngủ đi, và mơ ước em ơi!…

Không Đề
Tác giả: Chưa rõ

“The falling leaves, drift by my windows.
The Autumn leaves of red and gold.
I see your lips, the Summer kisses,
the sunburned hands I used to hold.
Since you went away, the days grow long.
And soon I hear Old Winter song.
But I miss you most of all, my darling,
when the Autumn leaves start to fall..”

Bản Dịch:

Lá rơi nhè nhẹ bên khung cửa
Thu đến mang sắc đỏ xen vàng
Nụ hôn em đó vào một chiều hạ nắng
Vòng tay rám cháy ngút ngàn luyến lưu
Ngày em đi thời gian vẫn chảy dài
Tiếng mùa đông gợi thật nhiều nhớ nhung
Anh nhớ em nhiều, người yêu ơi có biết
Hồn anh lịm giữa thu vàng rụng rơi.

 Tiết lộ bạn  ❤️️Thơ Hay Về Cuộc Sống Mưu Sinh ❤️️ ý nghĩa nhất

Thơ Tiếng Anh Về Thầy Cô Ý Nghĩa Nhất

Cùng tri ân thầy cô của mình với chuỗi các bài Thơ Tiếng Anh Về Thầy Cô Ý Nghĩa Nhất sau đây.

Dear my teacher
Author: Unknown

Leave the dear school roof
how long is it?
In you always stay
Her teachings
That day in the fall
Your feet are bustling …
She did not say goodbye
Far from the school itself
I think like a dream
Where are you going,
Do not you know?

Bản dịch:
Cô ơi
Tác giả: Chưa rõ

Rời mái trường thân yêu
Bao năm rồi cô nhỉ?
Trong em luôn đọng lại
Lời dạy bảo của cô
Ngày ấy vào mùa thu
Bước chân em rộn rã…
Cô không lời từ giã
Xa trường tự lúc nào
Em ngỡ như chiêm bao
Cô về đâu, chẳng biết?

The Teacher
Author: Amelia Jane

Remember when we met
When I was just a kid?
And you said to me,
“It’s okay, we’re all friends here.”
And treated me like a normal kid.
Well even if you don’t,
Thank you, as you now mean the world to me

Remember when I first cried in front of you
When times were tough for me?
And you said to me,
“It’s okay, I’m here.”
And it all seemed a little better.
Well even if it’s slipped your mind,
It made me who I am today.

Remember when you fell apart?
You couldn’t cope without your Dad.
And I said to you,
“It’s okay, I’m here for you.”
And you put back up your mask
Because it had slipped that day and I saw
The real you, scared and hiding.

Remember when I left you
To move on to my next stage?
And you said to me,
“I’ll always be here for you.”
And we hugged and talked for hours.
You wanted me to chase my dreams
And helped me through my fear.

Remember when I became you
And you took to the sidelines?
And I said to you,
“I’m here to carry on.”
And you watched like a proud parent
As I took my first steps?

Now it’s me remembering you
As you lie in the ground.
I’ll always remember your calming voice
And be grateful for what I found.

Bản dịch:
Thầy tôi
Tác giả: Amelia Jane

Nào cùng nhớ lần đầu tiên gặp gỡ
Em – một đứa trẻ đầy bỡ ngỡ
Mỉm môi cười thầy nhẹ nhàng nói khẽ
” Nào cô bé, chúng ta làm bạn nhé”
Và cứ thế, như bao học trò khác
Thầy chỉ em từng phút từng ngày
Thầy đã trở thành cả thế giới, cảm ơn!

Nhớ lần đầu tiên em khóc nhè
Vấp ngã đầu đời làm em gục ngã
Mỉm môi cười thầy nhẹ nhàng nói khẽ
” Nào cô bé, thầy bên cạnh rồi nhé”
Rồi cứ thế, mọi khó khăn tan biến,
Em bước tiếp dù đời còn giông tố
Sóng gió đã qua tạo nên em của ngày hôm nay.

Thầy còn nhớ ngày tim thầy tan vỡ?
Khúc mắc chuyện đời với người cha thân yêu
Vẫn mỉm cười em nhẹ nhàng nói khẽ
“Nào đừng lo, em bên thầy rồi nhé”
Thầy nhìn em với với ánh mắt ngày xưa
Và ngày đó, em biết thầy cũng thế
Cũng sợ hãi và lẩn trốn như ai.

Thầy còn nhớ, ngày em rời xa mái trường?
Để bước tiếp con đường phía trước
Vẫn mỉm cười, thầy nhẹ nhàng nói khẽ
Thầy ở đây, vẫn trong tim em
Ấm áp những cái ôm, nhẹ nhàng từng lời nói
Thầy khuyên em gạt mọi sự sợ hãi
Để theo đuổi ước mơ hằng ôm ấp

Thầy nhớ chứ, ngày em trở thành cô giáo,
Thầy nhẹ nhàng dựa ghế đá bên em
Vẫn nụ vười và giọng nói ân cần
“Thầy ở đây, để nhìn em tiếp bước”
Thầy nhìn em với anh mắt tự hào
Như cha mẹ nhìn con mình chập chững

Và bây giờ đến phiên em tưởng nhớ
Ngày thầy kính yêu yên nghỉ dưới đất sâu
Lòng đất sau sao chôn được lời ân cần thầy căn dặn
Ơn thầy em xin mãi khắc ghi.

Teachers
Author: Unknown

When we stride or stroll across the frozen lake,
We place our feet where they have never been.
We walk upon the unwalked. But we are uneasy.
Who is down there but our old teachers?
Water that once could take no human weight-
We were students then- holds up our feet,
And goes on ahead of us for a mile.
Beneath us the teachers, and around us the stillness

Bản dịch:
Giáo viên
Tác giả: Chưa rõ

Khi chúng ta sải bước hoặc đi dạo qua hồ nước đóng băng,
Chúng tôi đặt chân của mình ở nơi họ chưa bao giờ đặt chân đến.
Chúng tôi đi bộ trên con đường họ không đi. Thật không dễ dàng gì.
Ai ở dưới đó ngoài những người thầy cũ của chúng ta?
Nước từng có thể không nâng được trọng lượng của con người
Khi đó chúng tôi là học sinh- cố giữ vững đôi chân của mình,
Và đi về phía trước hàng dặm nữa
Bên dưới chúng tôi là các giáo viên, và xung quanh chúng tôi là sự tĩnh lặng.

Teachers
Author: Unknown

Teachers are dedicated,
to our education.
This is their passion,
and our liberation.

Their sincere kindness,
warm feelings, it brings.
They guide and protect us,
under their wings.

They show us patience,
and readily spread.
Their helpful advice,
fills us like bread.

They don’t just instruct,
but encourage and believe,
That there’s nothing out there,
we cannot achieve.

At the end of the day,
teachers do understand.
It takes both tools and love,
For our young minds to expand.

They think about,
our future all the time.
Work tirelessly to direct us,
away from conflicts and crime.

Bản dịch:
Giáo viên
Tác giả: Chưa rõ

Thầy cô tận tâm,
Cho nền giáo dục
Là niềm đam mê của họ,
Và sự giải phóng của chúng ta.

Lòng tốt chân thành của thầy cô,
Nó mang lại cảm giác ấm áp,
Cô hướng dẫn và bảo vệ chúng em,
Dưới đôi cánh của họ.

Thầy cô cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn,
Và dễ dàng lan truyền.
Lời khuyên hữu ích của cô,
Lấp đầy chúng ta như bánh mì.

Thầy cô không chỉ hướng dẫn,
Mà còn khuyến khích và tin tưởng,
Không có gì ngoài kia
Ta không thể gặt hái

Thầy cô họ nghĩ về,
Tương lai ta mọi lúc.
Làm việc không mệt mỏi để hướng dẫn chúng em,
Tránh xa xung đột và tội phạm.

Vào cuối ngày,
Thầy cô hiểu.
Nó cần cả kiến thức và tình yêu,
Để đầu óc trẻ thơ của chúng ta được mở mang.

My Teacher
Author: Maryam Mashhadi

Thank you, my teacher, for being there
At times when skies were gray
Thank you, my teacher, for lending an ear
When I had things to say
You showered love on me lavishly
When no one seemed to care
You brought me joys untold
To fill my heart with moments of gold
I would have felt isolated and lonely
If you had not been there
I lack the words to let you know
How much you mean to me,
But I will profusely thank God for you
Until the Eternity.

Bản dịch:
Cô giáo của em
Tác giả: Maryam Mashhadi

Cảm ơn cô giáo của em đã ở bên
Vào những lúc bầu trời xám xịt
Cảm ơn cô đã cho em mượn tai
Khi em có những điều muốn nói
Cô đã cho em chìm đắm trong yêu thương
Khi dường như không ai quan tâm em cả
Cô đã mang lại cho em niềm vui không kể xiết
Để lấp đầy trái tim em bằng những khoảnh khắc vàng
Em sẽ cảm thấy cô lập và đơn côi
Nếu cô đã không ở đó
Em chưa nói cho cô biết biết
Cô có ý nghĩa như thế nào với em,
Nhưng em sẽ vô cùng cảm ơn Chúa vì cô
Cho đến khi vĩnh hằng.

Tập hợp trọn bộ 🌱Thơ Tiếng Anh Về Thầy Cô Ngắn Hay Nhất ❤️️ 30+ Bài Thơ 20/11

Thơ Tiếng Anh Về Tình Yêu Nhiều Cảm Xúc

Lắng nghe những dòng Thơ Tiếng Anh Về Tình Yêu Nhiều Cảm Xúc, giúp bạn có thêm nhiều xúc cảm yêu đương.

Never Like This (Chưa bao giờ như vậy)
Tác giả: Chưa rõ

I’ve held others before,
But it was never like this,
Where my body inhales you
And quivers with bliss,
Where my senses are reeling
From the strength of desire,
And if I can’t have you soon,
I’ll be consumed by the fire.

Bản dịch:

Chưa bao giờ như thế này
Tôi đã từng ôm người khác trước đây,
nhưng chưa bao giờ như thế này,
Nơi cơ thể tôi hít vào bạn
và run rẩy vì hạnh phúc,
Nơi mà các giác quan của tôi quay cuồng
Từ sức mạnh của ham muốn,
Và nếu tôi không thể có bạn sớm,
tôi sẽ Sẽ bị lửa thiêu rụi.

Không Đề
Tác giả: Chưa rõ

If water were kisses, I’d send you the sea
If leaves were hugs, I’d send you a tree
If nite was love ,I’d send you the stars
But I can’t send u my heart cause that where you are.

Bản dịch:

Nếu nước là những nụ hôn, tôi sẽ gửi cho bạn biển
Nếu lá đã được ôm, tôi sẽ gửi cho bạn một cái cây
Nếu là tình yêu, tôi sẽ gửi cho bạn các ngôi sao
Nhưng tôi không thể gửi trái tim của tôi vì bạn đang ở đâu.

Không Đề
Tác giả: Chưa rõ

My love for you is like the raging sea,
So powerful and deep it will forever be.
Through storm, wind, and heavy rain
It will withstand every pain.

Bản dịch:

Tình yêu của anh dành cho em giống như biển hoành hành,
Mạnh mẽ và sâu sắc sẽ mãi mãi như vậy.
Qua bão, gió và mưa lớn,
Nó sẽ chịu được mọi nỗi đau.
Trái tim của chúng tôi rất thuần khiết và tình yêu thật ngọt ngào.
Tôi yêu bạn nhiều hơn với mỗi nhịp đập!

Thơ Tình Tiếng Anh Song Ngữ

Tặng thêm cho bạn một loạt các bài Thơ Tình Tiếng Anh Song Ngữ giúp bạn có thêm nguồn tham khảo học tập.

Here I am (Em ở đây)
Tác giả: Chưa rõ

Dreaming of the times
You held me tightly to your chest
And life was a little less
Conplicated”

Bản dịch:

Em ở đây
Mơ về khoảng thời gian đó
Khi anh ôm em thật chặt trong lồng ngực
Và cuộc sống bỗng chốc vơi đi
Những điều phức tạp.

If Thou’lt Be Mine (Nếu Em là Của Anh)
Tác giả: Chưa rõ

If thou’lt be mine, the treasures of air,
Of earth, and sea, shall lie at thy feet;
Whatever in Fancy’s eye looks fair,
Or in Hope’s sweet music sounds most sweet,
Shall be ours — if thou wilt be mine, love!
Bright flowers shall bloom wherever we rove,
A voice divine shall talk in each stream;
The stars shall look like world of love,
And this earth be all one beautiful dream
In our eyes — if thou wilt be mine, love!
And thoughts, whose source is hidden and high,
Like streams that come from heaven-ward hills,
Shall keep our hearts, like meads, that lie
To be bathed by those eternal rills,
Ever green, if thou wilt be mine, love!
All this and more the Spirit of Love
Can breathe o’er them who feel his spells;
That heaven, which forms his home above,
He can make on earth, wherever he dwells,
As thou’lt own, — if thou wilt be mine, love!

Bản dịch:

Nếu em là của anh
Của trái đất, đại dương – sẽ đặt nằm dưới chân em đó;
Cả mơ ước đẹp mắt nhìn rạng rỡ,
Cả tiếng nhạc du dương niềm hy vọng ngọt ngào,
Sẽ là của đôi ta – nếu em là người của anh yêu!
Đường ta dạo sẽ sáng bừng hoa nở,
Giọng thần tiên mang lời của suối reo;
Sao lặng nhìn lấp lánh cõi tình yêu,
Cả trái đất thành giấc mơ đẹp nhất,
Nếu em là người yêu – cảnh mộng đầy trong mắt!
Dẫu mạch nguồn suy tưởng khuất trên cao,
Như suối đồi tự lưng trời đổ xuống,
Sẽ giữ hồn ta như cỏ đồng mơn mởn,
Được tắm nguồn vĩnh cửu suối mang theo,
Bao giờ cũng xanh – nếu em là người của anh yêu.
Mọi thứ có Đấng Tình Yêu tạo tác,
Hơi thở dành nhận biết nỗi si mê;
Cõi thiên đường hạnh phúc lối đi về,
Ngôi nhà ấy người đã ban trái đất,

Không Đề
Tác giả: Chưa rõ

If love is a drop, I’ll send you showers;
If love is a petal, I’ll send you flowers;
If love is water, I’ll send you the sea;
If love is a person, I’ll send you me.

Bản dịch:

Nếu tình yêu là giọt mưa, anh sẽ gửi em những cơn mưa rào;
Nếu tình yêu là cánh hoa, anh sẽ gửi em những đóa hoa;
Nếu tình yêu là nước, anh sẽ gửi em biển cả;
Nếu tình yêu là người, anh sẽ gửi anh cho em.

Chia sẻ thêm loạt 😍Thơ Tiếng Anh Về Tình Yêu Hay ❤️️ 75+ Bài Thơ Ngôn Tình

Thơ Tiếng Anh Về Tình Bạn Ý Nghĩa

Sưu tầm những vần Thơ Tiếng Anh Về Tình Bạn Ý Nghĩa cực hay. Có thể dùng các bài thơ này để tặng bạn bè thân thiết của mình.

Forever Friends (Mãi mãi là bạn )
Tác giả: Fiona Fung

I believe I can love
You give me your loving care
I believe in what we are
I don’t know where I would be
Without you staying with me

Sometimes, I’m lost in misery
You will take me all the way, I’m not afraid
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby, you give me all the love I need
You are the only one

I believe I can love
You give me your loving care
I believe in what we are
You will take me all the way, as day by day
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby, you give me all the love I need
You are the only one

You will take me all the way, as day by day
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby, you give me all the love I need
You are the only one

Bản dịch:

Tôi tin mình có thể yêu
Hãy trao cho tôi tình yêu chân thành
Tôi tin vào những gì chúng ta có
Dù rằng không biết ta sẽ ở đâu
Khi mình thiếu nhau.

Đôi khi tôi lạc trong sự khó khăn
Chỉ cần bạn cho tôi lối đi, tôi sẽ chẳng sợ hãi.
Oh, bạn và tôi, tay trong tay.
Tưởng tượng xem bất cứ nơi đâu
bạn cũng là bạn tốt của tôi, ôi bạn ơi
Chúng ta là bạn của nhau mãi.
Oh, bạn yêu , hãy cho tôi tất cả tình cảm
vì bạn là duy nhất tôi cần.

Tôi tin mình biết yêu thương
Hãy trao tôi tình cảm chân thành
Tôi tin vào những gì chúng ta có
Dù rằng không biết ta sẽ ở đâu
Khi mình thiếu nhau.

Đôi khi tôi lạc trong sự khó khăn
Chỉ cần bạn cho tôi lối đi, tôi sẽ chẳng sợ hãi.
Oh, bạn và tôi, tay trong tay.
Tưởng tượng xem bất cứ nơi đâu
bạn cũng là bạn tốt của tôi, ôi bạn ơi
Chúng ta là bạn của nhau mãi.
Oh, bạn yêu , hãy cho tôi tất cả tình cảm
vì bạn là duy nhất tôi cần.

Thơ tiếng Anh về tình bạn
Thơ tiếng Anh về tình bạn
Bài thơ hay về tình bạn
Bài thơ hay về tình bạn
Thơ tình bạn bằng tiếng Anh
Thơ tình bạn bằng tiếng Anh
Bài thơ Friendship
Bài thơ Friendship

Những Bài Thơ Hay Về Mẹ Bằng Tiếng Anh

Bạn đang tìm kiếm Bài thơ tiếng Anh về mẹ? Vậy thì hãy tham khảo ngay Bài Thơ Hay Về Mẹ Bằng Tiếng Anh với nhiều cảm xúc đặc biệt được thể hiện trong từng câu chữ sau đây.

Dear Mummy
Tác giả: Chưa rõ

You sew my buttons on my clothes
You give me a tissue for my nose
You make good things for me to eat
You buy me sweets for a treat
You wash my clothes and ment my socks
Dear Mummy, I love you lots and lots

Bản dịch:

Mẹ khâu cúc áo cho tôi
Mẹ đưa cho tôi khăn giấy cho mũi của tôi
Mẹ làm những thứ ngon cho tôi ăn
Mẹ mua cho tôi đồ ngọt để đãi
Mẹ giặt quần áo của tôi và mang vớ của tôi
Mẹ yêu quý, con yêu mẹ rất nhiều

Đọc thêm những bài ❤️️ Thơ Về Mẹ ❤️️ đầy cảm động này nhé

Các Bài Thơ Tiếng Anh Cho Trẻ Em Ngắn Hay

Các bố mẹ thầy cô có thể dùng Các Bài Thơ Tiếng Anh Cho Trẻ Em Ngắn Hay sau đây để dạy cho bé nhé!

Little Turtle (Chú rùa nhỏ)
Tác giả: Chưa Rõ

I am a little turtle
I crawl so slow
I carry my house
Wherever I go
When I get tired
I put in my head
My legs and my tail
And I go to bed

Bản dịch:

Tôi là chú rùa nhỏ
Tôi bò thật là lâu
Tôi mang ngôi nhà nhỏ
Đi theo bất cứ đâu
Mỗi khi tôi thấy mệt
Đầu tôi liền thu vào
Cả chân và đuôi nữa
Và ngủ một giấc nào

1-2-3-4-5
Tác giả: Chưa Rõ

One one sun
Two two shoes
Three three trees
Four four doors
Five five knives

Bản dịch:

1 2 3 4 5
Một mặt trời
Hai đôi giày
Ba ba cây
Bốn bốn cửa
Năm năm dao

Little Bird (Chú chim nhỏ)
Tác giả: Chưa Rõ

Little bird, little bird
Hop, hop, hop
Little bird, little bird
Stop, stop, stop
Little bird, little bird
Say goodbye
Little bird, little bird
Fly, fly, fly

Bản dịch:

Chim nhỏ, chim nhỏ
Nhảy, nhảy, nhảy
Con chim nhỏ, con chim nhỏ
Dừng dừng dừng
Con chim nhỏ, con chim nhỏ
Nói lời tạm biệt
Con chim nhỏ, con chim nhỏ
Bay, bay, bay

Seven Wonders Of The World ( Bảy kỳ quan thế giới)
Tác giả: Chưa Rõ

I wonder why the sun is hot
I wonder why it rains a lot
I wonder why the sky is blue
I wonder why a cow goes moo
I wonder why the clouds skip by
I wonder why a bird can fly
I wonder will the lesson end
Before I’m driven round the bend.

Bản dịch:

Tôi tự hỏi tại sao mặt trời lại nóng
Tôi tự hỏi tại sao trời mưa nhiều
Tôi tự hỏi tại sao bầu trời lại có màu xanh
Tôi tự hỏi tại sao một con bò lại kêu la
Tôi tự hỏi tại sao những đám mây lại bỏ qua
Tôi tự hỏi tại sao một con chim có thể bay
Tôi tự hỏi liệu bài học có kết thúc không
Trước khi tôi lái xe vòng qua khúc cua.

The Forest (Khu rừng)
Tác giả: Chưa rõ

The forest is the town of trees
Where they live quite at their ease,
With their neighbors at their side
Just as we in cities wide.

Bản dịch:

Rừng là thị trấn của cây cối
Nơi chúng sống khá thoải mái,
Với những người hàng xóm của chúng ở bên cạnh chúng
Cũng như chúng tôi ở khắp các thành phố.

Tặng bạn chùm 🌱Thơ Tiếng Anh Cho Bé, Trẻ Mầm Non ❤️️ 45+ Bài Hay Nhất

Thơ Tiếng Anh Cho Bé Dễ Nhớ

Một loạt các bài Thơ Tiếng Anh Cho Bé Dễ Nhớ giúp bé dễ dàng học thuộc khi đi học.

Eat, Drink And Be Messy ( Ăn, uống và lộn xộn)
Tác giả: Chưa Rõ

Once, upon a thyme leaf,
There lived a lazy snail,
Who munched and dozed, and dozed and munched,
On thyme he breakfasted and lunched,
And when it came to half past nine,
He chose once more to dine on thyme.
Later, upon the thyme leaf,
Was a rather plumper snail.
But, reader dear, his life was brief,
For this is no fairy tale.
He ate more and more, and grew fatter and fatter
Until one day he exploded, bang, splat, splatter.
One minute he was there,
The next he’d gone.
The coroner’s verdict
‘A snail thyme bomb’.

Bản dịch:

Ngày xưa, trên một chiếc lá húng tây
Có một con ốc sên lười biếng,
Ai nghiền ngẫm và ngủ gật, và ngủ gật và nghiền ngẫm,
Với cỏ xạ hương, anh ấy ăn sáng và ăn trưa,
Và khi đến chín giờ rưỡi,
Anh ấy chọn một lần nữa để ăn tối với cỏ xạ hương.
Sau đó, trên lá cỏ xạ hương,
Là một con ốc khá đầy đặn.
Nhưng, bạn đọc thân mến, cuộc đời của anh ấy thật ngắn ngủi,
Vì đây không phải là câu chuyện cổ tích.
Anh ta càng ngày càng ăn nhiều hơn, càng ngày càng béo
Cho đến một ngày anh ta nổ tung, nổ tung, văng tung tóe, bắn tung tóe.
Một phút anh ấy đã ở đó,
Lần tiếp theo anh ta sẽ đi.
Phán quyết của nhân viên điều tra
‘Một quả bom cỏ xạ hương bằng ốc sên’.

Head, Shoulders, Knees and Toes (Đầu, vai, đầu gối và ngón chân)
Tác giả: Chưa Rõ

Head, shoulders
Knees and toes
Knees and toes
Head, shoulders
Knees and toes
Knees and toes
And eyes, and ears, and mouth and nose
Head, shoulders
Knees and toes
Knee and toes

Bản dịch:

Đầu, vai
Đầu gối và ngón chân
Đầu gối và ngón chân
Đầu, vai
Đầu gối và ngón chân
Đầu gối và ngón chân
Và mắt, tai, miệng và mũi
Đầu, vai
Đầu gối và ngón chân
Đầu gối và ngón chân

Five Little Monkeys (5 chú khỉ nhỏ)
Tác giả: Chưa Rõ

Five little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped his head.
Mama called the Doctor and the Doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”
Four little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped her head.
Papa called the Doctor and the Doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”
Three little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped his head.
Mama called the Doctor and the Doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”
Two little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped her head.
Papa called the Doctor and the Doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”
One little monkey jumping on the bed,
He fell off and bumped his head.
Mama called the Doctor and the Doctor said,
“Put those monkeys straight to bed!”

Bản dịch:

Năm con khỉ nhỏ nhảy trên giường,
Một người bị ngã và va vào đầu.
Mẹ gọi cho bác sĩ và bác sĩ nói,
“Không còn khỉ nhảy trên giường!”
Bốn con khỉ nhỏ nhảy trên giường,
Một chiếc rơi ra và va vào đầu cô.
Cha đã gọi cho Bác sĩ và Bác sĩ nói,
“Không còn khỉ nhảy trên giường!”
Ba con khỉ nhỏ nhảy trên giường,
Một người bị ngã và va vào đầu.
Mẹ gọi cho bác sĩ và bác sĩ nói,
“Không còn khỉ nhảy trên giường!”
Hai con khỉ nhỏ nhảy trên giường,
Một chiếc rơi ra và va vào đầu cô.
Cha đã gọi cho Bác sĩ và Bác sĩ nói,
“Không còn khỉ nhảy trên giường!”
Một con khỉ nhỏ nhảy trên giường,
Anh ấy bị ngã và va đầu vào nhau.
Mẹ gọi cho bác sĩ và bác sĩ nói,
“Đặt những con khỉ đó thẳng

When I Was One (Khi tôi một tuổi)
Tác giả: Chưa rõ

When I was one,
I had just begun.
When I was two,
I was nearly new.
When I was three,
I was hardly me.
When I was four,
I was not much more.
When I was five,
I was just alive.
But now I am six,
I’m as clever as clever.
So I think I’ll be six
Now and forever.

Bản dịch:

Khi tôi một tuổi,
Tôi vừa mới bắt đầu.
Khi tôi hai tuổi,
Tôi đã gần như mới.
Khi tôi ba tuổi,
Tôi hầu như không phải là tôi.
Khi tôi bốn tuổi,
Tôi đã không nhiều hơn nữa.
Khi tôi năm tuổi,
Tôi chỉ còn sống.
Nhưng bây giờ tôi sáu tuổi,
Tôi thông minh như thông minh.
Vì vậy, tôi nghĩ tôi sẽ sáu tuổi
Bây giờ và mãi mãi.

Thơ Tiếng Anh Thả Thính Dễ Thương

Nếu bạn đã quá chán với những câu thả thính bằng tiếng Việt thì có thể tham khảo ngay các câu Thơ Tiếng Anh Thả Thính Dễ Thương sau đây.

Nguồn: Sưu tầm

Thơ tiếng Anh thả thínhDịch nghĩa
Send me a picture
So I can send Santa my wish list.
Gửi cho anh một bức ảnh
Anh sẽ gửi cho ông già Noel danh sách anh muốn
I’m not good at anything
Except loving you.
Em chẳng giỏi làm gì cả
Chỉ mỗi yêu anh là giỏi.
You are not my style
But you are the one I like
Anh chẳng phải gu em
Nhưng anh là người em thích
Outside, the wind is cold and misty,
Come here with sunshine, have a home, have you
Bên ngoài, gió lạnh và sương mù,
Về đây có nắng, có nhà, có anh
The weather turns against the wind,
My heart skips a beat, I love you forever
Thời tiết trái gió trở trời,
Trái tim lỡ nhịp cả đời thương anh
Sparkling stars,
Why compare with you?
glitter eyes,
You are the only one!
Vì sao lấp lánh,
Sao sánh bằng anh?
Đôi mắt long lanh,
Anh là duy nhất!
Outside in the sun,
The heart rains again,
Worrying heart,
Who do you like?
Ngoài trời ngập nắng,
Tim lại đổ mưa,
Lòng thầm lo lắng,
Cậu thích ai chưa?
Mountain scenery charming,
Do you want us to be predestined?
Núi non phong cảnh hữu tình,
Liệu anh có muốn chúng mình nên duyên

Tặng thêm một loạt bài 🌺Thơ Thả Thính Hài Hước, Bá Đạo 🌺85+ Bài Bựa Chất Ngầu Nhất

Chùm Thơ Tiếng Anh Vui

Cuối cùng là Chùm Thơ Tiếng Anh Vui, hài hước, giúp bạn giải toả căng thẳng sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi.

Bài số 1:

Hello có nghĩa xin chào
Goodbye tạm biệt, thì thào Whisper
Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ
Thấy cô gái đẹp See girl beautiful
I want tôi muốn, kiss hôn
Lip môi, Eyes mắt … sướng rồi … oh yeah!
Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài học, rainbow cầu vồng
Husband là đức ông chồng
Daddy cha bố, please don”t xin đừng
Darling tiếng gọi em cưng
Merry vui thích, cái sừng là horn
Rách rồi xài đỡ chữ torn
To sing là hát, a song một bài
Nói sai sự thật to lie
Go đi, come đến, một vài là some
Đứng stand, look ngó, lie nằm
Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi
One life là một cuộc đời
Happy sung sướng, laugh cười, cry kêu
Lover tạm dịch ngừơi yêu
Charming duyên dáng, mỹ miều graceful
Mặt trăng là chữ the moon
World là thế giới, sớm soon, lake hồ
Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe
Đêm night, dark tối, khổng lồ giant
Fund vui, die chết, near gần
Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn
Burry có nghĩa là chôn
Our souls tạm dịch linh hồn chúng ta.

Bài số 2:

Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe
Đêm night, dark tối, khổng lồ giant
Fun vui, die chết, near gần
Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn
Burry có nghĩa là chôn
Our souls tạm dịch linh hồn chúng ta
Xe hơi du lịch là car
Sir ngài, Lord đức, thưa bà Madam
Thousand là đúng… mười trăm
Ngày day, tuần week, year năm, hour giờ
Wait there đứng đó đợi chờ
Nightmare ác mộng, dream mơ, pray cầu
Trừ ra except, deep sâu
Daughter con gái, bridge cầu, pond ao
Enter tạm dịch đi vào
Thêm for tham dự lẽ nào lại sai
Shoulder cứ dịch là vai
Writer văn sĩ, cái đài radio
A bowl là một cái tô
Chữ tear nước mắt, tomb mồ, miss cô
Máy khâu dùng tạm chữ sew
Kẻ thù dịch đại là foe chẳng lầm
Shelter tạm dịch là hầm
Chữ shout là hét, nói thầm whisper
What time là hỏi mấy giờ
Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim
Gặp ông ta dịch see him
Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi
Mountain là núi, hill đồi
Valley thung lũng, cây sồi oak tree
Tiền xin đóng học school fee
Yêu tôi dùng chữ love me chẳng lầm
To steal tạm dịch cầm nhầm
Tẩy chay boycott, gia cầm poultry
Cattle gia súc, ong bee
Something to eat chút gì để ăn
Lip môi, tongue lưỡi, teeth răng
Exam thi cử, cái bằng licence…
Lovely có nghĩa dễ thương
Pretty xinh đẹp thường thường so so
Lotto là chơi lô tô
Nấu ăn là cook, wash clothes giặt đồ
Push thì có nghĩa đẩy, xô
Marriage đám cưới, single độc thân
Foot thì có nghĩa bàn chân
Far là xa cách còn gần là near
Spoon có nghĩa cái thìa
Toán trừ subtract, toán chia divide
Dream thì có nghĩa giấc mơ
Month thì là tháng, thời giờ là time
Job thì có nghĩa việc làm
Lady phái nữ, phái nam gentleman

Bài số 3:

Xe hơi du lịch là car
Sir ngài, Lord đức, thưa bà Madam
Thousand là đúng…mười trăm
Ngày day, tuần week, year năm, hour giờ
Wait there đứng đó đợi chờ
Nightmare ác mộng, dream mơ, pray cầu
Trừ ra except, deep sâu
Daughter con gái, bridge cầu, pond ao
Enter tạm dịch đi vào
Thêm for tham dự lẽ nào lại sai
Shoulder cứ dịch là vai
Writer văn sĩ, cái đài radio
A bowl là một cái tô
Chữ tear nước mắt, tomb mồ, miss cô
Máy khâu dùng tạm chữ sew
Kẻ thù dịch đại là foe chẳng lầm
Shelter tạm dịch là hầm
Chữ shout là hét, nói thầm whisper
What time là hỏi mấy giờ
Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim
Gặp ông ta dịch see him
Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi
Mountain là núi, hill đồi
Valley thung lũng, cây sồi oak tree
Tiền xin đóng học school fee
Yêu tôi dùng chữ love me chẳng lầm
To steal tạm dịch cầm nhầm
Tẩy chay boycott, gia cầm poultry
Cattle gia súc, ong bee
Something to eat chút gì để ăn
Lip môi, tongue lưỡi, teeth răng
Exam thi cử, cái bằng licence…
Lovely có nghĩa dễ thương
Pretty xinh đẹp thường thường so so
Lotto là chơi lô tô
Nấu ăn là cook , wash clothes giặt đồ

Bài số 4:

Wander có nghĩa lang thang
Màu đỏ là red, màu vàng yellow
Yes là đúng, không là no
Fast là nhanh chóng, slow chậm rì
Sleep là ngủ, go là đi
Weakly ốm yếu healthy mạnh lành
White là trắng, green là xanh
Hard là chăm chỉ , học hành study
Ngọt là sweet, kẹo candy
Butterfly là bướm, bee là con ong
River có nghĩa dòng sông
Wait for có nghĩa ngóng trông đợi chờ
Dirty có nghĩa là dơ
Bánh mì bread, còn bơ butter
Bác sĩ thì là doctor
Y tá là nurse, teacher giáo viên
Mad dùng chỉ những kẻ điên,
Everywhere có nghĩa mọi miền gần xa.
A song chỉ một bài ca.
Ngôi sao dùng chữ star, có liền!
Firstly có nghĩa trước tiên
Silver là bạc , còn tiền money

Bài số 5:

Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài học, rainbow cầu vồng
Husband là đức ông chồng
Daddy cha bố, please don’t xin đừng
Darling tiếng gọi em cưng
Merry vui thích, cái sừng là horn
Rách rồi xài đỡ chữ torn
To sing là hát, a song một bài
Nói sai sự thật to lie
Go đi, come đến, một vài là some
Đứng stand, look ngó, lie nằm
Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi
One life là một cuộc đời
Happy sung sướng, laugh cười, cry kêu
Lover tạm dịch người yêu
Charming duyên dáng, mỹ miều graceful
Mặt trăng là chữ the moon
World là thế giới, sớm soon, lake hồ

Xem thêm trọn bộ 🍂Thơ Chế Hay Nhất 🍂Thơ Hài Hước Cười Vỡ Bụng

Viết một bình luận