Thơ Đường Luật Là Gì ? Cách Làm + 55 Bài Thơ Đường Luật Hay 

Thơ Đường Luật Là Gì ❤️️ Cách Làm + 55 Bài Thơ Đường Luật Hay ✅ Mời Bạn Đọc Tham Khảo Tuyển Tập Thơ Về Tình Yêu, Tình Bạn, Quê Hương.

Thơ Đường Luật Là Gì

Nội dung đầu tiên của bài viết hôm nay, hãy cùng Thohay.vn tìm hiểu xem Thơ Đường Luật Là Gì nhé!

Thơ Đường luật hay Thơ luật Đường là thể thơ Đường cách luật xuất hiện từ thời nhà Đường ở Trung Quốc. Là một trong những dạng thơ Đường bên cạnh thơ cổ phong (cổ thể thi), từ, thơ Đường luật đã phát triển mạnh mẽ tại chính quê hương của nó và lan tỏa ra nhiều quốc gia lân bang với tư cách thể loại tiêu biểu nhất của thơ Đường nói riêng và tinh hoa thi ca Trung Hoa nói chung.

Thơ Đường Luật Có Mấy Loại

Thơ Đường Luật Có Mấy Loại? Xét về hình thức thì thơ đường luật được chia thành các dạng như;

 • Thất ngôn bát cú: tám câu, mỗi câu sẽ có 7 chữ. Đây được xem là dạng phổ biến nhất của thể thơ Đường luật.
 • Thất ngôn tứ tuyệt: 4 câu, mỗi câu 7 chữ
 • Ngũ ngôn bát cú: 8 câu, mỗi câu 5 chữ
 • Ngũ ngôn tứ tuyệt: 4 câu, mỗi câu 5 chữ

Gửi tới bạn tuyển tập 🌿Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật🌿 Tổng Hợp Những Bài Thơ Ý Nghĩa

Thơ Đường Luật Có Những Dạng Chính Nào

Thơ Đường Luật Có Những Dạng Chính Nào? Thơ Đường Luật có 4 dạng chính như đã chia sẻ ở trên. Ngoài những dạng được kể trên thì còn rất nhiều dạng không phổ biến khác. Người Việt Nam khi làm thơ đường luật cũng hoàn toàn tuân theo những nguyên tắc này.

Luật Thơ Đường Luật

Điều căn bản của luật thơ Đường luật là đối, đó là hai nguyên tắc đối âm và đối ý, nghĩa là lần lượt những chữ thứ nhất, thứ 2, thứ 3,… của câu trên phải đối với các chữ thứ nhất, thứ 2, thứ 3,… của câu dưới cả về âm và ý. Nhưng làm được như thế thì rất khó, vì vậy người ta quy ước nhất tam ngũ bất luật (chữ thứ nhất, thứ ba, thứ năm không cần theo luật).

Đối âm (luật bằng trắc)

Luật thơ Đường sẽ căn cứ dựa trên thanh trắc và thanh bằng, và dùng các chữ thứ 2-4-6 và 7 trong cùng một câu thơ để xây dựng luật. Thanh bằng bao gồm những chữ không có dấu hoặc dấu huyền; thanh trắc bao gồm tất cả các dấu còn lại: sắc, hỏi, ngã, nặng.

Những bài có luật bằng là bài sử dụng thanh bằng trong chữ thứ hai của câu đầu tiên nếu chữ thứ 2 trong câu đầu tiên mà sử dụng thanh sắc thì được gọi là luật trắc. Chữ thứ 2 và chữ thứ 6 trong cùng một câu phải giống nhau về thanh điệu và đồng thời chữ thứ 4 không được có thanh điệu giống với 2 chữ kia.

Ví dụ nếu chữ thứ 2 và thứ 6 đã sử dụng thanh trắc thì chữ thứ 4 bắt buộc phải sử dụng thanh bằng hoặc ngược lại. Nếu một câu thơ trong bài thơ đường luật không sử dụng quy tắc này sẽ được gọi là “thất luật”.

Đối ý

Nguyên tắc cố định của một bài thơ Đường luật là ý nghĩa của hai câu 3 và 4 phải “đối” nhau và hai câu 5, 6 cũng “đối” nhau. Đối thường được hiểu là sự tương phản (về nghĩa kể cả từ đơn, từ ghép, từ láy) bao gồm cả sự tương đương trong cách dùng các từ ngữ. Đối chữ: danh từ đối danh từ, động từ đối động từ. Đối cảnh: trên đối dưới, cảnh động đối cảnh tĩnh… Nếu một bài thơ Đường luật mà các câu 3, 4 không đối nhau, các câu 5, 6 không đối nhau thì bị gọi “thất đối”.

Ví dụ: hai câu 3, 4 trong bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan:

Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông rợ mấy nhà.

“Lom khom” đối với “lác đác” (hình thể và số lượng – thực ra hai câu này chưa phải đối hoàn chỉnh), “dưới núi” đối với “bên sông” (vị trí địa hình), song nếu nối hình ảnh hai câu trên “lom khom dưới núi” và “lác đác bên sông” thì vì một câu diễn tả về cảnh động, còn một câu diễn tả về cảnh tĩnh, nên sự đối lập có thể chấp nhận được.

Một điểm nên chú ý là cách dùng từ láy âm “lom khom” chỉ dáng người của câu trên, và “lác đác” chỉ số lượng của câu dưới. Hai vế tiếp: “tiều vài chú” đối với “rợ mấy nhà” (đối lập về số lượng và tĩnh/động). Sự đối lập của hai vế cuối có thể coi là hoàn chỉnh. 

Có thể bạn quan tâm thể thơ ❤️️Thất Ngôn Tứ Tuyệt ❤️️ Cách Làm Thơ + 55 Bài Thơ Hay Nhất 

Cách Làm Thơ Đường Luật

Thơ Đường luật có một hệ thống các quy tắc rất phức tạp, Cách Làm Thơ Đường Luật như sau:

Niêm

Các câu trong một bài thơ Đường luật giống nhau về luật thì được gọi là “những câu niêm với nhau” (niêm = giữ cứng, ở đây được hiểu là giữ giống nhau về luật). Hai câu thơ niêm với nhau khi nào chữ thứ nhì trong cả hai câu cùng theo một luật, hoặc cùng là bằng, hoặc cùng là trắc, thành ra bằng niêm với bằng, trắc niêm với trắc. Ở những câu theo nguyên tắc là cần phải niêm, nếu tác giả sơ suất mà làm thành không niêm thì bài đó bị gọi là “thất niêm”.

Nguyên tắc niêm trong một bài thơ Đường luật chuẩn (thất ngôn bát cú) như sau:

 • Câu 1 niêm với câu 8
 • Câu 2 niêm với câu 3
 • Câu 4 niêm với câu 5
 • Câu 6 niêm với câu 7

Còn đối với Nguyên tắc niêm ở thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt: Câu 2 niêm với câu 3, câu 4 niêm với câu 1.

Chẳng hạn với luật vần bằng:

 1. – B – T – B B
 2. – T – B – T B
 3. – T – B – T T
 4. – B – T – B B
 5. – B – T – B T
 6. – T – B – T B
 7. – T – B – T T
 8. – B – T – B B

Ví dụ: Xét trong bài thơ Qua đèo Ngang, hai câu thứ 2 và thứ 3:

Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú

Vần

Vần là những chữ có cách phát âm giống nhau, hoặc gần giống nhau, được dùng để tạo âm điệu trong thơ. Trong một bài thơ Đường luật chuẩn, vần được dùng tại cuối các câu 1, 2, 4, 6 và 8. Những câu này được gọi là “vần với nhau”. Nếu một bài thơ Đường luật mà chữ cuối của một trong các câu này không giống nhau về vần thì được gọi “thất vần”.

Những chữ có vần giống nhau hoàn toàn gọi là “vần chính”, những chữ có vần gần giống nhau gọi là “vần thông”. Hầu hết thơ Đường luật dùng vần thanh bằng, nhưng cũng có các ngoại lệ.

Ví dụ: hai câu 1, 2 trong bài Qua đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan:

Bước tới đèo Ngang, bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa

hai chữ “tà” và “hoa” được xem là vần với nhau, nhưng ở đây là “vần thông” vì chỉ phát âm gần giống nhau.

Bố cục

Bố cục một bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật theo truyền thống thường được chia gồm 4 phần: Đề, Thực (hoặc Trạng), Luận, Kết. “Đề” gồm 2 câu đầu trong đó câu đầu tiên gọi là câu phá đề, câu thứ 2 gọi là câu thừa đề, chuyển tiếp ý để đi vào phần sau. “Thực” gồm 2 câu tiếp theo, giải thích rõ ý đầu bài.

“Luận” gồm 2 câu tiếp theo nữa, bình luận 2 câu thực. “Kết” là 2 câu cuối, kết thúc ý toàn bài, trong đó câu số 7 là câu “thúc” (hay “chuyển”) và câu cuối là “hợp”. Có người cho rằng Hai câu đề giới thiệu về thời gian, không gian, sự vật, sự việc. Hai câu thực trình bày, mô tả sự vật, sự việc. Hai câu luận diễn tả suy nghĩ, thái độ, cảm xúc về sự vật, hiện tượng. Hai câu kết khải quát toàn bộ nội dung bài theo hướng mở rộng và nâng cao

Thơ thất ngôn bát cú có luật lệ gò bó khó làm nhất nhưng chính điều đó lại được người xưa ưa thích nhất, thường dùng để bày tỏ tình cảm ý chí, ngâm vịnh, xướng họa… Và trong tất cả các kỳ thi xưa đều bắt thí sinh phải làm.

Tham khảo chi tiết 🍃Cách Làm Thơ🍃 50+ Bài Thơ Tự Sáng Tác Hay 

Những Bài Thơ Đường Luật Hay Nhất

Ngay sau đây Thohay.vn xin chia sẻ đến bạn đọc Những Bài Thơ Đường Luật Hay Nhất:

Con nguyện khắc ghi
Tác giả:
Xuân Miền

Cha Mẹ tảo tần sinh dưỡng con
Thầy Cô cho chữ – sáng tâm hồn
Đầu đời mỗi bước – Cô dìu dắt
Cuối cấp từng năm – Mẹ gắng tròn
Khôn lớn – tóc Thầy thêm bạc trắng
Trưởng thành – má Mẹ bớt hồng son
Công lao trời bể Thầy – Cha, Mẹ
Con nguyện khắc ghi sống vẹn tròn.

Tôn sư trọng đạo
Tác giả: chưa rõ

Xã hội tôn vinh gọi tiếng thầy.
Tôn sư trọng đạo tự xưa nay
Tâm trong trí sáng tình sâu nặng.
Dạ thẳng lòng ngay nghĩa cả dày.

Dạy dỗ cháu con bao chuyện tốt.
Khuyên răn tuổi nhỏ lắm điều hay.
Bảo giông sóng gió không hề nản.
Đưa khách sang sông cứ mỗi ngày.​

Chở thuyền chơi trăng
Tác giả: chưa rõ

Hà Đông một giải nước trong veo,
Lững thững thuyền tình chở nặng chèo.
Gợn sóng nhấp nhô tăm cá lội,
In dòng chấp chới mảnh trăng cheo.
Muốn trôi thơ lá mà than thở,
Phải mượn tin băng để dập dìu.
Cây cối thêm buồn lòng nước cũ,
Ái ân lạnh lẽo biết bao nhiêu.

Tuổi Trẻ Đất Nước
Tác giả: Chưa rõ

Lung linh trước ngực đóa sao vàng
Linh sử bây giờ đã đổi trang
Thắng trận vang lừng nơi đất khách
Đưa ta thoát khỏi cái ao làng
Tuy rằng địch vẫn là quân giỏi
Mới biết mình đâu phải hạng xoàng
Lứa tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết
Bầu trời điểm xuyết ánh vinh quang.

Thưởng Nguyệt
Tác giả: Bùi Thế Uyên

Lẻ bóng đêm nay chén rượu đầy
Bên thềm nguyệt chiếu gợi tình say
Đìu hưu gác nhỏ đau lòng quá
Quạnh quẽ cô phòng khổ dạ thay
Tửu nhạt đêm ngày bao nỗi nhớ
Bia nồng sớm tối để hồn bay.
Đời vui mấy buổi nhiều mơ ước
Độc ẩm mình ta giữ chốn này.

Tuyển Tập Thơ Đường Luật Ngắn

Có thể các bạn sẽ yêu thích Tuyển Tập Thơ Đường Luật Ngắn bên dưới:

Cung đàn lỗi nhịp
Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Mẹ con đàn Sói vẫn chưa già;
Ôi nét kiêu hùng tượng đá hoa!
Xót nỗi phế vương lòng nguội lạnh,
Đường bay còn dẫn tới Rôma.

Đời nghệ sỹ
Tác giả: Hàn Quốc Vũ

Mẹ biết rằng anh đời nghệ sỹ
Tang bồng gánh phải kiếp mong manh
Nên em cất bước theo chồng sớm
Bỏ mặc vườn thu khóc đã đành.

Tỉnh giấc xuân
Tác giả: Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương

Ta nghe tiếng pháo lẫn trong mơ
Đón Tết – Quê hương đó (tựa hồ)
Giật mình tỉnh giấc – tha phương khách
Bông tuyết trắng ngần choán ý thơ

Đoá bình minh
Tác giả: Hàn Quốc Vũ

Ai đâu dỡ nắp đoá bình minh
Trút nắng mùa xuân ngọt mắt tình
Để nửa hồn ta không động đậy
Cung đời chết dại với em trinh.

Thắm thiết
Tác giả: Hàn Quốc Vũ

Sợi chỉ tình yêu em cột khẽ
Bằng lời phỉ thuý ngọc trong veo
Chờ anh liếc mắt thành một mối
Dệt thắm mùa xuân số phận nghèo.

Có thể bạn sẽ cần 🌻Thơ 7 Chữ Hay🌻 90+ Bài Thơ Bảy Chữ Về Cuộc Sống, Quê Hương 

Thơ Đường Luật Tự Sáng Tác Hay

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tuyển tập Thơ Đường Luật Tự Sáng Tác Hay:

Vườn mai
Tác giả: Vũ Minh Am

Vườn mai thu muộn còn xơ xác
Giờ đã đơm hoa trắng trắng ngần
Ví suốt mùa đông mình trễ nải
Lấy gì để nói với mùa xuân

Gần Tết ở quê người
Tác giả: Nguyễn Văn Đề

Tết nhất ai ơi đã cận ngày
Tay không rồi mới tính sao đây?
Hết tiền vẫn biết rằng vì rượu
Giận chí nên thường cứ phải say!
Bác mẹ mong chờ đành lỗi tớ
Vợ con no đói mặc lòng bây!
Gì gì cũng đợi xuân sang đã,
Vân hội xoay vần lại sẽ hay!

Công ơn thầy cô
Tác giả: chưa rõ

Bồi dưỡng cho đời vạn ý thơ
Nhân soi sáng tỏa trí không mờ
Đắp vun câu chữ tình luôn mở
Nghĩa vẫn dùng xây dựng bến bờ.

Đò chuyển lời hay người mãi nhớ
Tâm hòa ý đẹp kẻ hoài mơ
Chở bao kiến thức về muôn thuở
Sửa lễ rèn văn lối hạnh chờ

Ghét…
Tác giả: Xuân Miền

Ghét nhất – tội làm phản Quốc gia
Ghét nhì – bất hiếu với Mẹ Cha
Ghét ba – trộm cắp, lừa trên dưới
Ghét bốn – gian dâm, dối trẻ già.
Ghét đắng này phường ưa hút chích…
Ghét cay nọ hội thích kê gà…
Ghét luôn loại hám ưa châm chọc
Ghét mãi loài tham nhũng hại ta.

Đất trích
Tác giả: Khương Hữu Dụng

Phong cảnh quê người muôn lớp núi
Giang sơn đất trích bốn tường vôi
Thân tàn mấy nhánh quanh năm bệnh
Lòng nhớ quê hương, ấy thuốc trời

Chùm Thơ Đường Luật Về Mẹ Ý Nghĩa

Dành tặng bạn đọc của Thohay.vn Chùm Thơ Đường Luật Về Mẹ Ý Nghĩa:

Đau thương
Tác giả: Quách Tấn

Mẹ già tai lểnh lảng
Thân con đầy đau thương
Thấy con khóc mẹ khóc
Đêm hè hiu hắt sương.

Đời mẹ
Tác giả: Châu Sương

Mẹ kể sinh tôi cực khổ nhiều
Cái năm Đinh Hợi đói liêu xiêu
Củ khoai, củ sắn chưa no bụng
Con cáy, con còng chẳng đủ niêu
Ngửa mặt kêu trời, trời nín lặng
Cúi đầu hỏi đất, đất buồn thiu
Trăm cay ngàn đắng thương bà, mẹ
Cơ cực nuôi con sớm lại chiều

Hoài tưởng mẹ
Tác giả: Bùi Thị Trọng Cơ

Mẹ từng tần tảo nẻo gần xa
Năm tháng nhọc nhằn mái tóc pha
Nuôi nấng trai hiền tròn nghĩa nước
Chăm lo gái thảo vẹn tình nhà
Họ hàng trái gió liền thăm hỏi
Lối xóm trở trời vội ghé qua
Một tấm nhiệt tình bao cảm mến
Tâm hồn của mẹ đẹp như hoa

Giống mẹ
Tác giả: Tôn Thất Diệm

Giống mẹ không sai chút bẻo beo,
Cuống đầu tỏ đặng lúc chồng cheo.
Chơ hơ giữa chợ phơi ba vạ,
Nút nớt trong cươi trợt một keo.
Đánh giấc mê man tha kệ chuột,
Nổi cơn quay quắt dữ hơn mèo.
Đi nhai, đứng ngậm, ngồi cười gẫm,
Róc rách bên cồn ngọn gió heo.

Hoài niệm
Tác giả: Hàn Phong Tử

Xào xạc lá vàng bay trong gió,
Sân trường vắng lặng tiếng đùa vui.
Mình tôi bước giữa sân trường cũ,
Nghe tiếng ve buồn gọi hè sang!
Nhặt cánh phượng rơi lòng xao xuyến,
Bâng khuâng nhớ lại kỷ niệm xưa!
Bóng dáng thầy cô cùng bạn học,
Giờ đây chẳng biết ở nơi nao?

Tặng bạn Chùm❤️️ Thơ Về Mẹ Ngắn Hay ❤️️ 85+ Bài Thơ Nổi Tiếng, Bất Hủ Nhất

Thơ Về Mẹ

Thơ Đường Luật Về Quê Hương Sâu Lắng

Nhất định đừng bỏ lỡ tuyển tập Thơ Đường Luật Về Quê Hương Sâu Lắng:

Đất Quảng
Tác giả: Tụ Vinh

Nước biếc non xanh rạng khí hùng
Huy hoàng đất Quảng áng xuân dung
Lung linh phố Hội hòn dương tỏa
Lấp lánh sông Hàn bóng nguyệt lung
Biển thắm văn chương bừng tiết nghĩa
Non hồng võ nghệ toát hương trung
Hào quang sáng chói hoa anh tuấn
Đất mẹ ngàn thu tiếng lẫy lừng.

Chiếc áo dài Việt Nam
Tác giả: Đinh Vũ Ngọc

Chiếc áo quê hương dáng thướt tha
Non sông gấm vóc mở đôi tà
Tà bên Đông Hải lung linh sóng
Tà phía Trường Sơn rực rỡ hoa
Vạt rộng nam phần chao cánh gió
Vòng eo trung bộ thắt lưng ngà
Nhịp tim Hà Nội nhô gò ngực
Hương lúa ba miền thơm thịt da

Có những dòng sông
Tác giả: Xuân Yên

Có những dòng sông gợi nhớ thương
Âm ba vang vọng suốt canh trường
Đêm ngày trăn trở cùng mây sóng
Năm tháng dạt dào với gió sương
Mạch sống dâng đầy nuôi đất mẹ
Nguồn vui trải rộng gởi quê hương
Đẩy lùi phèn mặn mùa xanh tới
Khắp chốn yên vui đẹp phố phường

Lũ quê nhà
Tác giả: Mai Quốc Liên

Quê hương lũ lụt liền hai bận
Chống chèo giông bão giữa tai ương
Đọc bức thư nhà nhoà nước mắt
Chữ chữ lòng đau xót cố hương

Chiều hôm nhớ nhà
Tác giả: Trần Huy Liệu

Ai khéo tô nên cái vẻ buồn!
Này người lữ thứ cảnh hoàng hôn.
Đàn chim xao xác bay về tổ,
Lũ mục ì èo trở lại thôn.
Trời đất bỗng treo tranh thảm đạm,
Quê hương như nhắc dạ bôn chôn,
Riêng mình đòi đoạn riêng mình biết,
Đổ giục bên tai tiếng trống đồn.

Thơ Đường Luật Về Thiên Nhiên Chọn Lọc

Bên dưới là chùm Thơ Đường Luật Về Thiên Nhiên Chọn Lọc vô cùng đặc sắc mà bạn đọc không nên bỏ lỡ! 

Cánh đồng buổi mai
Tác giả: Khương Hữu Dụng

Bướm lượn chim kêu giữa cánh đồng
Bước ra mừng lại thấy vừng đông
Sương đeo ngọn cỏ màu phô bạc,
Nắng hé chồi hoa sắc trổ hồng.
Kèn trúc chăn bò kêu dậy núi,
Gàu giai tát nước hát vang sông.
Cái nghề gồm cả vui và khổ
Bức vẽ thiên nhiên đẹp lạ lùng…

Đề núi Hàm Rồng
Tác giả: Đặng Xuân Bảng

Núi đây tên gọi núi Hàm Rồng
Ấy cảnh thiên nhiên cảnh lạ lùng
Nước cuốn rêu xanh màu đá lũa
Mây in vẻ tía bóng gương lồng
Chim toan cất cánh bay qua đỉnh
Cá chực giương vây vượt giữa dòng
Danh lợi ấy ai lòng rửa sạch
Nước sông biết đợi lúc nào trong

Vịnh cảnh Dalat
Tác giả: Quách Tấn

Thị thành pha lẫn thú lâm tuyền
Rảo bước ngờ như đến cõi tiên
Hoa cỏ vẽ vời tranh thuỷ mạc
Lâu đài tô điểm cảnh thiên nhiên
Non cao nước chảy thơ đầy túi
Gió mát trăng trong rượu nặng thuyền
Qua lại bốn mùa xuân cả bốn
Người nầy cảnh ấy hẳn nhân duyên

Nơi Ấy Bình Yên!
Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Cảnh đẹp nên thơ quá hữu tình
Yên bình như một chốn Huyền linh
Cây say trong nắng hoa say nước
Ngọn gió ghen hờn cũng lặng thinh.
Mây trắng biết điều trôi lặng lẽ
Để nắng bên cây tạo bóng hình
Trên bề mặt nước như gương ấy
Ôm trọn bầu trời cảnh bình minh

Thăm Ngũ Hành Sơn
Tác giả: Đỗ Thị Thận

Mây trắng ôm ngang dải Ngũ Hành
Thiên nhiên ưu đãi vẽ nên tranh
“Cờ Tiên” thơ mộng sương mờ phủ
“Động Phật” linh thiêng đá tạc thành
Mây khói quyện hoà khơi ước vọng
Suối khe róc rách cuốn hư danh
Tao nhân mặc khách còn lưu luyến
Nửa mảnh trăng ngà chiếu mỏng manh

Tham khảo thêm 🌷Thơ 4 Chữ Về Thiên Nhiên ❤️️ Chùm 35+ Bài Thơ Hay Nhất 

Tuyển Tập Thơ Đường Luật Về Mưa Đặc Sắc

Nếu bạn đang tìm kiếm Tuyển Tập Thơ Đường Luật Về Mưa Đặc Sắc thì cùng tham khảo những bài thơ sau nhé! 

Trên mưa, còn dưới nắng
Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Trên mưa, còn có nắng
Dưới sóng, biển bình yên
Đá lạnh còn giữ lửa
Tình phai còn căn duyên?

Buồn mưa
Tác giả: Nguyễn Văn Trình

Xuân đã gần qua một tháng rồi
Mưa mưa gió gió mãi không thôi
Những là vui gượng, ngâm rồi đọc
Chưa tiện chơi đâu, đứng lại ngồi
Đất ướt, buồn cho cây cỏ nhỉ!
Trời xanh, vui lắm bạn mình ơi!
Hỏi xem ông tạo đi đâu tá
Bãi bể cồn dâu lúc lở bồi

Buổi chiều mưa mới tạnh
Tác giả: Lê Lượng Thể

Dứt hội mưa từ, gió điểm chuông,
Hãy còn thánh thót giọt sân vuông.
Màu cây ngàn bắc ai tô lục?
Bóng dáng non tây mới nhuộm vàng,
Cửa kính phất phơ hơi gió nhạt,
Giàn hoa lóng lánh bóng giăng suông.
Thái bình cảnh tượng nghe gần đến,
Mũ áo, cân đai, sắp dạo tuồng.

Bụi trúc sau mưa
Tác giả: Đông Hồ

Bên đường có bụi trúc,
Mới tắm trận mưa rào.
Quân tử nghiêng mình xuống,
Đi qua ta cúi đầu.

Mưa nhớ tình xưa
Tác giả: chưa rõ

Trời mưa ướt, trong lòng sướt mướt.
Nhớ ai nhiều, đẫm ướt bờ mi.
Cuộc tình mình nay đã chia ly
Sao em vẫn ôm ghì nhớ mong.

Trời mưa quá, nước long tong đổ.
Tái tê lòng, khắc khổ tim đau.
Vì đâu tim ta đã nát nhàu
Hay vì số phận mà nhói lòng.

Thơ Đường Luật Về Tình Yêu Lãng Mạn

Nhất định đừng bỏ qua trọn bộ những bài  Thơ Đường Luật Về Tình Yêu Lãng Mạn:

Đợi anh
Tác giả: Hàn Quốc Vũ

Mẹ bảo năm sau con nên cưới
Dùng dằng mấy kẻ cứ lê thê
Không yêu, từ chối dăm câu vậy
Đợi mỗi mình anh đến rước về.

Ký ức yêu thương
Tác giả: Lê Đình Vân

Thoảng nghe ký ức gọi trong đêm
Yêu thương theo gió hát bên thềm
Ngân vang mãi khúc tình ca ấy
Ta đã bên nhau ấm môi mềm.

Hỡi người yêu dấu của ta ơi
Dệt chi mộng thắm quá xa vời.
Riêng ta đêm đen sầu quạnh quẽ
In dấu trong tim một bóng người.

Đôi tình nhân
Tác giả: Phạm Trường Giang

Song tình luyến ái chốn non cao
Róc rách suối đôi lượn tuôn trào
Nhựa yêu tình kết thiên duyên thoả
Đôi ngọc say lòng biển mãi giao.

Thắm tình
Tác giả:
Hàn Quốc Vũ

Một mắt tìm trăng trong gió bụi
Còn thương một mắt đứng chờ trông
Hàng hoa trổ nụ chờ anh đó
Lại thắm tình yêu, ngát mộng lòng.

Chiều vắng
Tác giả: Ngọc Liên

Ngọn gió heo may thoảng giữa đời
Cho niềm tiếc nhớ mãi không vơi
Tình em gửi trọn về phương ấy
Nguyện ước hôm nao quyết chằng dời.

Cùng đắp xây nha giấc mộng tình
Mơ vần hạnh phúc chẳng điêu linh
Niềm yêu một thuở nào phai úa
Chốn cũ còn đây chuyện chúng mình.

Gửi tặng đến bạn đọc lời 🌟Thơ Tình Yêu Và Nỗi Nhớ🌟 hay nhất

Chùm Thơ Đường Luật Về Trăng Ngắn

Tiếp tục bài viết là Chùm Thơ Đường Luật Về Trăng Ngắn cực kỳ ấn tượng:

Ánh sáng nàng trăng
Tác giả: Hàn Quốc Vũ

Phải ánh sáng nàng trăng
Thì khêu nét chị Hằng
Nếu là một vết đóm
Nguyền suốt kiếp làm băng.

Bóng trăng tương tư
Tác giả: Mộng Tuyết

Trăng chảy ngập đường đi. Thuở ấy
Đôi người so bóng bước song song.
Rồi trăng từ đó tương tư bóng,
Chảy ngập tương tư khắp nẻo lòng.

Chờ trăng
Tác giả: Trần Đức Phổ

Quạnh quẽ riêng mình ở bến sông
Màn đêm lạnh lẽo thoảng hương đồng
Vì yêu vẻ ngọc nên chờ ngắm
Bởi thích khuôn vàng mới đợi trông
Đó thuở đem lòng say mộng ảo
Đây thời xót dạ tủi tình không
Mùa xuân sẽ kết duyên thành nợ
Nguyệt chửa già nua, cải vội ngồng!

Trăng Khuya
Tác giả: Nguyễn Ngọc Sáng

Đêm khuya không ngủ nhớ thương ai?
Khắc khoải trong tim tiếng thở dài
Làm bạn cùng trăng đêm khuya lạnh
Hờ hững bờ vai dáng trang đài.

Tím cả vùng trời bao kỷ niệm
Biết người còn nhớ mãnh trăng xưa
Đêm nay trăng lạnh màu sương khói
Lãng đãng buồn sao một kiếp người!

Thơ Đường Luật Về Tình Bạn Sâu Sắc

Xin tổng hợp cho bạn đọc thêm danh sách những bài Thơ Đường Luật Về Tình Bạn Sâu Sắc:

Bè bạn đời nay
Tác giả: Nguyễn Văn Năng

Nghĩ truyện đời nay lắm đoạn sầu,
Bạn bè nào được mấy ai đâu!
Khi vui tay vỗ đông đông lạ,
Lúc nạn chân dời bước bước mau.
Cảnh thế trắng đen ai nhuộm sắc,
Bể trần chìm nổi tớ riêng đau.
Lưu Dương thủa nọ đâu đâu nhỉ?
Có thuốc gì hay bảo giúp nhau!

Nhớ bạn phương trời
Tác giả: Trần Tế Xương

Ta nhớ người xa cách núi sông
Người xa, xa lắm, nhớ ta không?
Sao đang vui vẻ ra buồn bã!
Vừa mới quen nhau đã lạ lùng!
Lúc nhớ nhớ cùng trong mộng tưởng
Khi riêng riêng cả đến tình chung
Tương tư lọ phải là mưa gió
Một ngọn đèn xanh trống điểm thùng.

Bạn tôi
Tác giả: chưa rõ

Bạn bè ly cách muốn sang thăm
Như ánh bình minh ngóng nguyệt rằm
Vó ngựa Sỹ Nguyên xa nẻo Thục
Tiếng đàn Du Thụy vắng tri âm
Chợt tuôn trước cửa, cơn mưa ngạt
Thoáng nhớ bên song, ngọn khói trầm
Hôm hẹn gặp nhau, lòng thổn thức
Đến nay, đã được mấy mươi năm…

Gửi người tặng hoa
Tác giả: Đông Hồ

Trong lúc chia tay bạn tặng hoa,
Hoa nay đã nở, bạn còn xa;
Trông hoa như nhắc lòng thương nhớ,
Vẻ nụ cười ai, vẻ nụ hoa.

Nhớ bạn
Tác giả: Đạm Phương

Mảnh trăng đêm dọi bóng quanh thềm,
Bóng dọi quanh thềm giấc khó êm.
Giấc khó êm vì thương nhớ bạn,
Vì thương nhớ bạn, mảnh trăng đêm.

Tặng bạn những bài 🌺 Thơ Tình Bạn 🌺 90+ Bài Thơ Về Tình Bạn Thân, Tri Kỷ

Thơ Đường Luật Về Hoàng Hôn Ấn Tượng

Cùng thưởng thức những bài Thơ Đường Luật Về Hoàng Hôn Ấn Tượng:

Động hoàng hôn
Tác giả: Quách Tấn

Hương trà chưa cạn chén hàn ôn
Thuyền đã buông theo tiếng sóng dồn
Ngắm vọi mây thu ùn mặt biển
Gác chuông thành cổ động hoàng hôn

Tiếng địch hoàng hôn
Tác giả: Quách Tấn

Đồi cao buông tiếng địch
Bóng tháp ngập hoàng hôn
Ông lão dừng tay sách
Hiu hiu buồn cuối thôn.

Vịnh cảnh hoàng hôn
Tác giả: Cao Thị Ngọc Anh

Còn trời, còn đất, hãy còn ta.
Chân cứng lo chi bóng xế tà,
Nhớ mẹ thêm rầu khi sớm tối
Thương con nào quản nỗi gần xa.
Dám sai lời hẹn cùng non nước,
Cũng gượng vui cười với cỏ hoa
Phong cảnh buồn trông nơi đất khách,
Chiều hôm lác đác hạt mưa sa.

Thơ Đường Luật Về Mùa Xuân Tươi Mới

Dành tặng bạn đọc của Thohay.vn những bài Thơ Đường Luật Về Mùa Xuân Tươi Mới:

Chiều xuân
Tác giả: Mai Lâm

Mây trời bay tới tự ngàn phương,
Cánh gió chiều xuân lướt nhẹ nhàng.
Sông lặng, cây bờ soi tóc biếc,
Ngày xiêu, áo núi dệt tơ vàng.
Không gian sẵn đó tình mây nước,
Lòng khách tìm chi nỗi nhớ thương?
Tiếng vẳng thời xa, hương xứ cũ,
Gieo buồn man mác giữa mênh mang.

Vui Xuân Bình Dị
Tác giả: Xóm Đồng

Xuân này vui vẻ kiểu qua loa
Thêm một tuổi nữa cảm thấy già
Chẳng muốn rượu chè bơ bết nữa
Ngồi nghe tâm sự bạn với ta

Ngậm tí mức gừng cay ấm áp
Uống ly trà nóng nghĩ quê nhà
Vậy thôi đã đủ mừng năm mới
Đơn giản hài lòng tết cũng qua

Mong manh (II)
Tác giả: Hàn Quốc Vũ

Trăng về mộng tưởng sóng long lanh
Cứ giỡn mùa xuân nối duyên lành
Một thoáng thành thu sầu kết ước
Muôn ngày, vạn thuở hoá mong manh.

Cảm xuân
Tác giả: Tản Đà

Pháo đốt vui xuân rộn phố phường
Xuân về riêng cảm khách văn chương
Hồng phơi loá mắt chùm hoa giấy
Trắng nhuộm phơ đầu mái tóc sương
Cành liễu đông tây cơn gió thổi
Con tằm sống thác sợi tơ vương
Xuân này biết có hơn xuân trước
Hay nữa xuân tàn hạ lại sang?

Xem thêm 🌼Các Bài Thơ Về Tết Và Mùa Xuân🌼 nổi bật nhất

Tuyển Tập Thơ Đường Luật Về Mùa Hạ Thú Vị

Nhất định đừng bỏ lỡ Tuyển Tập Thơ Đường Luật Về Mùa Hạ Thú Vị:

Đêm mùa hạ
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Tháng tư đầu mùa hạ,
Tiết trời thực oi ả,
Tiếng dế kêu thiết tha,
Đàn muỗi bay tơi tả.
Nỗi ấy biết cùng ai,
Cảnh này buồn cả dạ.
Biếng nhắp năm canh chầy,
Gà đà sớm giục giã.

Tiễn hạ buồn
Tác giả: Chưa rõ

Màu phượng đỏ theo mùa đã chết
Khúc hạ buồn tiễn biệt ngày son
Cảnh đìu hiu nào có trăng tròn
Môi khắc khoải chỉ còn rượu nhạt

Căn phòng nhỏ vu vơ điệu hát
Cửa sổ khuya lay lắt cung đờn
Đêm càng dài em khóc nhiều hơn
Ngoài song vắng hoa hờn mộng vỡ.​

Mùa hoàng yến
Tác giả: Trần Thản

Hoàng yến vàng phố nhỏ
Phủ cả dấu chân người
Cuộc chia tay mùa hạ
Anh chẳng nhớ lối về.

Chiều nay hoa lại rụng
Cô bé đã thành bà
Dắt theo đàn cháu nhỏ
Bới hoa tìm dấu chân.

Đầu mùa hè
Tác giả: Chưa rõ

Xuân đó mà nay đã hạ rồi
Bầu sen nghe có khí hương bay
Nắng nung cỏ biếc, màu xanh nhạt
Gió xác hoa hồng, sắc đỏ phai.

Lửa lựu đầu thềm phơi cánh bướm
Vườn hè núp bóng tỉnh hồn ve
Hy Hoàng giấc mộng kìa ai tá?
Thời đại đâu xưa thế giới này!

Thơ Đường Luật Về Mùa Thu Độc Đáo

Tiếp theo đây Thohay.vn xin chia sẻ đến bạn đọc chùm Thơ Đường Luật Về Mùa Thu Độc Đáo:

Tiếng thu
Tác giả: Lưu Trọng Lư

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu.
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?

Thu vịnh
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.
Nước biếc trông như tầng khói phủ
Song thưa để mặc ánh trăng vào.
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,
Một tiếng trên không ngỗng nước nào ?
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào.

Tiếng thu
Tác giả: Trần Đức Phổ

Một mình lạc lối giữa trời Tây
Chạnh nhớ quê hương ngấn lệ đầy
Trăng lạnh lẻ loi nơi chốn đó
Mưa sầu sùi sụt mảnh đời đây
Tiếng lòng hoài niệm run trong gió
Món nợ đa tình gửi nẻo mây
Cái vạc về đâu mà bóng chiếc?
Mùa thu xao xác lá thu gầy!

Sương thu
Tác giả: chưa rõ

Cuối thu sương mù giăng mặt đất
Đợi em nào thấy bóng em đâu
Thị phi trần thế như sương độc
Có biến tình vui hóa tình buồn.

Mưa thu
Tác giả: chưa rõ

Mưa cuối thu giọt buồn rí rắc
Nhớ bao thu quê mẹ xa mờ
Niềm vui trẻ ngắn trong gang tấc
Nỗi buồn già dằng dặc mưa thu!

Thu về
Tác giả: Phạm Đình Nhân

Vương vất hơi thu quyện lá cành
Mây thu bay lượn nhẹ bồng tênh
Gió chiều phủ khắp đường xa thẳm
Sương sớm bao trùm phố lạnh tanh
Lá rụng bay theo làn gió mới
Cành vươn đùa với mảng trời xanh
Thu về Cách Mạng Mùa Thu tới
Đem đến trần gian vị ngọt lành

Nhất định đừng bỏ qua🌼Thơ Về Mùa Thu Hay🌼 ấn tượng nhất

Thơ Đường Luật Về Mùa Đông Ý Nghĩa

Đừng bỏ qua tuyển tập Thơ Đường Luật Về Mùa Đông Ý Nghĩa:

Hoa mùa đông
Tác giả: Phạm Thuý Lan

Không gian như ướp mùi hoa sữa
Mặt đất tựa trùm sắc hoạ mi
Ảm đạm bầu trời đông lạnh giá
Sáng bừng nhờ cánh trắng li ti…

Mùa đông đến
Tác giả: Trần Đông Phong

I
Một hôm gió bấc thổi về nam
Báo hiệu thu tàn đông đã sang
Thấy rét lại thương người khốn khó
Chỉ mong đông đến một hòn than.

II
Lạnh hàn đâu chỉ có mùa đông
Ngoài nắng chang chang vẫn lạnh lòng
Ai rõ tình đời cơn nóng lạnh
Lòng người khôn biết lúc sâu nông.

Mùa đông lên chơi chùa thấy sen nở
Tác giả: Đào Chi Tiên

Cỏ vàng lá rụng cảnh đông thiên,
Chợt thấy hồ bên mới nở sen.
Vẫn cứ tươi cười trong tuyết lạnh,
Có chăng tu luyện với ai riêng.
Hương theo gió liễu đưa rèm trúc,
Bóng dựa trăng mai ánh cửa thiền.
Xuân đã gần đây lời tạm nhắn,
Thuỷ tiên chưa dễ một mình tiên.

Vịnh mùa đông
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Nghĩ lại thì trời vốn cũng sòng,
Chẳng vì rét mướt bỏ mùa đông.
Mây về ngàn Hống đen như mực,
Gió lọt rèm thưa lạnh tựa đồng.
Cảo mực hơi may ngòi bút rít,
Phím loan cưởi nhuộm sợi tơ chùng.
Bốn mùa ví những xuân đi cả,
Góc núi ai hay sức lão tùng.

Chùm Thơ Đường Luật Việt Nam Đặc Sắc

Tặng bạn đọc Chùm Thơ Đường Luật Việt Nam Đặc Sắc:

Giang hồ nhớ mẹ
Tác giả: Hàn Mặc Tử

Mình không hò hẹn bước giang hồ
Lưu lạc quê người mới khổ cho
Nước chảy thương thân bèo bọt nổi
Mây bay nhớ mẹ sớm hôm chờ
Thằng con bất hiếu đi đành đoạn
Trời đất vô tình lại đắn đo
Muôn dặm non Tần xa thăm thẳm
Ý chừng chim nhạn biếng đưa thư.

Hoa lan hồ điệp
Tác giả: Trần Đức Phổ

Quý phái kiêu kỳ nhất đẳng hoa
Dễ gì cho nắng táp mưa sa
Mượt mà cánh mỏng kìa đàn bướm
Lộng lẫy chồi non nọ búp ngà
Tinh khiết cao sang vừa ý mẹ
Diễm kiều duyên dáng thoả lòng cha
Muôn màu rực rõ luôn tươi tắn
Ai cũng nâng niu đẹp nhất nhà.

Hỏi mình
Tác giả: Trần Tế Xương

Trải mấy mươi năm vẫn thế ru?
Rằng khôn, rằng dại, lại rằng ngu?
Những là thương cả cho đời bạc,
Nào có căm đâu đến kẻ thù.
No ấm chưa qua vành mẹ đĩ,
Đỗ đành may khỏi tiếng cha cu.
Phen này có dễ trời xoay lại,
Thằng bé con con đã chán cù.

Thú điền viên
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Mãi thế rồi ta sẽ tính đây
Ðiền viên thú nọ vẫn xưa nay
Giang hồ bạn lứa câu tan hợp
Tùng cúc anh em cuộc tỉnh say
Tòa đá Khương công đôi khóm trúc
Áo xuân Nghiêm tử một vai cầy
Thái bình vũ trụ càng thong thả
Chẳng lợi danh chi lại hóa hay.

Bạn tôi và cây kiểng
Tác giả: Nguyễn Thanh Hoàng

Bạn tôi có thú chuộng cây xanh
Giải thích vì sao mến lá cành
Cây trái xinh tuơi tồn tại mãi
Bông hoa rực rỡ sớm tàn nhanh
Bách tùng tuơi tắn do thanh khí
Trúc liễu non tơ bởi phúc lành
Cái thú “kiểng cây” bao quát lắm
Mỗi người mỗi cách của riêng mình

Thơ Đường Luật Trung Đại Hay Nhất

Nếu bạn đang cần chùm Thơ Đường Luật Trung Đại Hay Nhất thì đừng bỏ qua những bài thơ bên dưới:

Nam quốc sơn hà
Tác giả: Lý Thường Kiệt

Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành định rõ ở sách trời
Cớ sao lũ giặc đến xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!

Vọng Lư sơn bộc bố
Tác giả: Lý Bạch

Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.

Lại vịnh cảnh mùa đông
Tác giả: Lê Thánh Tông

Từ thuở Huyền minh chịu lệnh đông,
Vù vù đòi chốn trận kim phong.
Canh chầy ngọc lậu trong bằng tuyết,
Đêm lọt lưu tô lạnh nữa đồng.
Thượng uyển cúc tàn năm bảy lá,
La Phù mai chiếng một hai bông.
Bốn mùa mựa chửa lầu canh hết.
Thang Vũ đều làm phải đạo trung.

Ác mộng đường xa
Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Sớm trưa vượt thác với băng đèo
Muôn dặm hình đâu bóng đó theo
Hình bóng tách rời ư? Cũng lúc
Đêm rừng mở sẵn miệng hùm beo!

Một nửa trăng
Tác giả: Hàn Mặc Tử

Hôm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia phôi!

Gửi tới bạn tuyển tập 🌿Làm Thơ 7 Chữ Về Gia Đình🌿 Những Bài Thơ Hay Nhất

Tuyển Tập Thơ Đường Luật Cấp 2

Có thể các bạn sẽ yêu thích Tuyển Tập Thơ Đường Luật Cấp 2 này:

Qua Đèo Ngang
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước, đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.

Thương vợ
Tác giả: Trần Tế Xương

Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên, hai nợ, âu đành phận,
Năm nắng, mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc:
Có chồng hờ hững cũng như không!

Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông
Tác giả: Phan Bội Châu

Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hẵng ở tù.
Đã khách không nhà trong bốn bể,
Lại người có tội giữa năm châu.
Dang tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Thân ấy hãy còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.

Bạn Đến Chơi Nhà
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.

Hồi hương ngẫu thư
Tác giả: Hạ Tri Chương

Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi,
Hương âm vô cải, mấn mao tồi.
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức,
Tiếu vấn, khách tòng hà xứ lai?

Cảnh khuya
Tác giả: Hồ Chí Minh

Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

Những Bài Thơ Đường Luật Lớp 9

Nếu bạn đang tìm kiếm Những Bài Thơ Đường Luật Lớp 9 thì cùng tham khảo danh sách sau:

Tức cảnh Pác Bó
Tác giả: Hồ Chí Minh

Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
Cuộc đời cách mạng thật là sang.

Muốn làm thằng Cuội
Tác giả: Tản Đà

Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nửa rồi.
Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi.
Có bầu, có bạn, can chi tủi,
Cùng gió, cùng mây, thế mới vui.
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám.
Tựa nhau trông xuống thế gian, cười.

Nợ một mùa hè
Tác giả: Chưa rõ

Dẫu bâng khuâng với nhịp ve hòa
Đâu dám nhìn phượng vĩ đơm hoa
Sông neo mắt soi dòng tóc bạc
Khách giang tay níu ánh chiều tà
Thương cái tuổi chẳng hề hay biết
Tiếc lời tình không thể nhận ra
Rồi mãi nợ bài thơ chưa gửi
Để bây giờ nuối mộng hoài xa.​

Ôi thời đi học
Tác giả: Nguyễn Thành

Vẫn nhớ thời xưa chuyện mái trường
Trăm trò nghịch dại.. Ấy mà thương
Vào nhìn lớp lại nhanh chân bước
Đến điểm danh xong nhẹ gót chuồn
Buổi thực hành thì tâm phấn khởi
Hôm thi cử bỗng mặt u buồn
Bao năm cũng đã già thêm tuổi
Vẫn nhớ thời xưa chuyện mái trường.

Chùm Thơ Đường Luật Lớp 10

Cùng thưởng thức những bài Chùm Thơ Đường Luật Lớp 10 bên dưới:

Đường về quê bạn
Tác giả: Yến Lan

Đường về quê bạn nước tràn lan
Ngựa lạc mương qua bước quáng quàng
Tiếc một ván cờ chưa kịp thắng
Hẹn chừng nước rút đón em sang

Lời trầm thầy tôi
Tác giả: chưa rõ

Có những chiều hè, phượng đỏ rơi
Còn đâu năm cũ, sắp qua rồi.
Thương người bạn cũ, ân sâu nặng
Nhớ lại thầy xưa, tình chẳng phôi.

Đập đá ở Côn Lôn
Tác giả: Phan Châu Trinh

Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,
Lừng lẫy làm cho lở núi non.
Xách búa đánh tan năm bảy đống,
Ra tay đập bể mấy trăm hòn.
Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,
Mưa nắng càng bền dạ sắt son.
Những kẻ vá trời khi lỡ bước,
Gian nan chi kể sự con con.

Gia đình hạnh phúc
Tác giả: Tùng Nguyễn

Gia đình hạnh phúc vẹn toàn gia
Nội ngoại đôi bên sống thuận hòa
Gái thảo thay chồng an ủi mẹ
Rể hiền giúp việc động viên cha

Con ngoan nghĩa nặng vui lòng bố
Cháu giỏi tình thâm thỏa dạ bà
Cuộc sống tuy còn nhiều trắc trở
Tin rằng trái ngọt vẫn phần ta.

Chia sẻ thêm đến bạn đọc những 🍁Thơ Của Bác Hồ🍁 hay nhất

Viết một bình luận