Thơ Về Tây Phương Cực Lạc, Cõi Ta Bà, Cõi Phật [Cõi Âm]

Thơ Về Tây Phương Cực Lạc, Cõi Ta Bà, Cõi Phật ❤️️ Cõi Âm ✅ Ggiới Thiệu Đến Bạn Đọc Những Bài Thơ Phật Giáo Hay Nói Về Cõi Tây Phương. 

Các Bài Thơ Về Tây Phương Cực Lạc 

Giới thiệu với các bạn những bài thơ về cõi Tây phương cực lạc an nhàn thanh tịnh.

Biển trần tham dục
Tác giả: Thích Thiền Tâm

Biển trần tham dục biết sao cùng!
Khoá lợi vàm danh khó dứt xong.
Tình niệm nếu xoay thành Phật niệm,
Tây phương Cực Lạc một đường thông.

Hãy Sống Như Bậc Trí
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Hãy sống như Bậc Trí,
luôn tràn đầy hoan-hỷ
để thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn thiện mỹ.

Hãy sống thật tươi mát,
cho đời luôn an lạc
vì bạn là Hiện thân
của Nguồn sống vô tác.

Hãy sống thật thỏai mái
và trọn vẹn vô ngại
vì bạn vốn chính là
một vị Phật tương lai.

Nguyện ánh sáng Minh Trí
thường soi muôn lối đi
để giúp cho muôn lòai
thường sống tròn hoan-hỷ.

Nguyện bao công đức lành
giúp muôn lòai vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh..

Hãy Cám Ơn Tam Bảo
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Hãy cám ơn Tam Bảo
giúp chúng ta hiểu Đạo
vì chỉ có Đạo lý
giúp sống tròn thanh cao.

Hãy cám ơn Chư Phật
giúp ta sống chơn thật
vì chỉ có tâm chơn
thường giúp ích vạn vật.

Hãy cám ơn Bồ Tát
giúp bạn sống tươi mát
vì Bồ Tát là vị
thường ban bao an lạc.

Hãy cám ơn Phật Trời
giúp bạn sống thảnh thơi
vì chỉ có Phật Trời
là Nguồn sống tuyệt vời.

Hãy cám ơn tất cả
những vị giúp chúng ta
vì tâm của các Ngài
muôn thuở vẫn bao la.

Nguyện Tam Bảo mười phương
thường soi sáng, chỉ đường
và giúp cho muôn lòai
thường sống tròn cao thượng.

Nguyện bao công đức lành
giúp muôn lòai vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh…

Đêm Thì Lạnh Mà Ngày Thì Lại Nóng
Tác giả: Trần Minh Hiền

Đêm thì lạnh mà ngày thì lại nóng
Người giàu sang kẻ lại rất nghèo hèn
Dòng sông chảy qua bến bờ vô vọng
Em đi qua ngàn nẻo hoa đèn

Mưa ngập úng hồn anh nghèn nghẹn
Vì sao khuya rơi rụng cõi luân hồi
Mùa xuân đẹp sao lại buồn chim én
Em đi qua muôn nẻo lưng đời

Lòng không khóc sao lệ tràn rất vội
Giọt sương rơi đẫm ướt nỗi u hoài
Ai cũng chết sao người chưa sám hối
Em đi qua vạn nẻo lạc loài

Thôi đành vậy vẽ thiên đường nhân loại
Cõi Tây Phương Cực Lạc vẫn đợi chờ
Hay địa ngục a tỳ còn băng hoại
Em đi qua triệu nẻo trăng mờ

Vô thường
Tác giả: Nguyên Hữu

Đời người như chiếc lá thôi
Cả đời hiến lại cho đời tuổi xanh
Sóng xô đôi cuộc chòng chành
Gây khô, héo úa chốc thành bóng xưa…

Lời ai khi nắng, khi mưa
Neo trong làn gió đong đưa ghẹo người
Buồn thêm giấc mộng vô thời
Ba hồn bảy vía lạc trôi phương nào…

Hồn đêm cặp mắt hư hao
Ngây thơ nhạt tắt nấp vào hư không
Vén đêm mấy lớp đen lồng
Tìm hoài chẳng thấy mầu hồng từng gieo…

Bàn chân đi mãi vẫn nghèo
Áo nâu đắp, vá lặng theo gót thầy
Ngót đời phù phiếm bủa vây
Giờ như lá rụng nhẹ thay vô thường…

Hồi chuông phá vỡ tà sương
Gỡ đi phong ấn mở đường trong tâm
Tây phương Cực Lạc lặng thầm
Lời kinh, bài pháp gieo mầm từ đây…

Giới thiệu cho bạn những bài 🌸 Thơ Về Thân Tâm An Lạc 🌸 thanh bình.

Các Bài Thơ Tịnh Độ Ý Nghĩa

Gửi bạn đọc của thohay.vn những bài thơ hay về chốn Tịnh độ của tây phương cực lạc.

Người tu Tịnh độ pháp môn”
Tác giả: Thích Chân Tính

Người tu Tịnh độ pháp môn
Phải siêng niệm Phật sớm hôm hành trì
A Di Đà Phật khắc ghi
Nằm ngồi đi đứng không khi nào rời
Niệm cho rành rõ từng lời
Từng câu từng chữ tức thời định tâm
Huệ khai trí sáng diệu thâm
Chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay
Thân không ác nghiệp tạo gây
Miệng không nói dối đặt bày điêu ngoa
Ý không tham giận gian tà
Chuyển mê thành giác thật là quý thay
Chí thành niệm Phật đêm ngày
Tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời
Hiện tiền thân tâm thảnh thơi
Vị lai giải thoát khỏi nơi luân hồi
Liên hoa chín phẩm lên ngôi
Nhân nào quả nấy muôn đời không sai
Muốn về Tịnh độ Như Lai
Phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này
Muốn sang Cực Lạc phương Tây
Ươm mầm an lạc hằng ngày chớ quên

Tự giác
Tác giả: Thích Tịnh Niệm

Chân như tự tánh không gian
Vọng tưởng cho nên mãi buộc ràng
Chánh niệm chân tâm là tịnh độ
Tuỳ duyên, thuận chúng ở trần gian

Công phu chưa đến nơi bờ giác
Đừng vội nhận đây cõi niết bàn
Thiện lữ đồng hành cùng sách tấn
Trang nghiêm tự tánh Phật nghiêm trang

Thơ về cõi Tịnh Độ
Tác giả: Ưu Đàm đại sư

Đống xương sanh tử dường non cả,
Giọt lệ chia ly nước biển đầy.
Thế giới ngày kia rồi cũng hoại,
Đời người khoảnh khắc chớ mê say.
Cái thân nam nữ ngàn phen đổi,
Những kiếp lông sừng vạn lúc thay.
Muốn khỏi luân hồi nhiều khổ hận,
Phải tu Tịnh Độ gấp ngày nay.

Thơ nhớ về Tịnh Độ
Tác giả: Liên Ẩn

Lần trông mái tóc điểm màu sương,
Tự xét thân ni chẳng cửu trường.
Một kiếp đã thành chi sự nghiệp?
Trăm năm còn có mấy thần hôn?
Chóng tìm nơi lập nhà an ổn,
Chớ mãi cam lòng chốn tử môn.
Cõi ngọc không xa về có lối,
Đài sen quy hướng lễ Từ Tôn.

Thơ về cõi Tịnh Độ
Tác giả: Nhật Quán thiền sư

Nhật lặn trời Tây sáng tử hà,
Hồ tâm trong suốt hiện liên hoa.
Ngẩng đầu lối thẳng miền quê đó,
Ai bảo mười muôn cõi cách xa?

Trăm bài thơ về cuộc sống trong núi
Tác giả: Tông Bản thiền sư

Non cao khổ hạnh một đầu đà
Quên ngủ quên ăn mài dũa ta
Thấu được duy tâm chân Tịnh Độ
Mới hay Cực Lạc tại Sa Bà

Đệ nhị hội
Tác giả: Trần Nhân Tông

Biết vậy!
Miễn được lòng rồi;
Chẳng còn phép khác.
Gìn tính sáng tính mới hầu an;
Nén niềm vọng niềm dừng chẳng thác.
Dứt trừ nhân ngã thời ra tướng báu kim cương;
Dừng hết tham sân mới lảu lòng màu viên giác.
Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương;
Di Đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực lạc.
Xét thân tâm, rèn tính thức, há rằng mong quả báo phô khoe;
Cầm giới hạnh, địch vô thường, nào có sá cầu danh bán chác.
Ăn rau ăn trái, nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay;
Vận giấy vận sồi, thân căn có ngại chi đen bạc.
Nhược chỉn vui bề đạo đức, nửa gian lều quý nửa thiên cung;
Dầu năng miễn thửa nhân nghì, ba phiến ngói yêu hơn lầu gác.

Mô Phật Tổ Bối Khê
Tác giả: Hoàng Nguyễn Thự

Núi tiên từng trải mấy vuông tròn
Phật Tổ nền xưa phúc vẫn còn
Mây phủ màn đen thành Tịnh độ
Cây trên đất tía chiếm Sa môn
Cong cong bên hữu đôi dòng nước
Uốn éo đằng sau một xóm thôn
Hổ lạy thánh thần hay Phật hiện
Đình đài hà hải ấy Côn Lôn

Tặng bạn chùm 🌸 Thơ Phật Giáo 4 Câu 🌸 ý nghĩa.

Thơ Về Cõi Ta Bà Hay

Hãy cùng chúng tôi suy ngẫm những dòng thơ ý nghĩa về cõi Ta Bà chúng ta sống và thế giới Tây phương cực lạc nhé.

Cõi Ta Bà
Tác giả: Trần Lê Tú

Trót sinh trong cõi Ta-Bà,
Giữ lòng kham NHẪN thoát oan gia này,
Đường tu gian khổ lắm thay,
Bền lòng tinh tấn tháng ngày rồi qua.
Chuyên tu niệm Phật Di Đà,
Siêu thăng về Cực Lạc Liên Hoa Đài.

Cõi Ta Bà
Tác giả: Trần Thản

Gần cả cuộc đời chẳng rõ dại khôn
Đâu đục đâu trong ai người phán xử
Phân tỏ trắng đen có cần chi nữa
Còn lại một mình ta với càn khôn.

Samsara Cõi Ta Bà
Tác giả: Nguyễn Triều Anh

Tâm ở đây một cõi ta-bà
xôn-xao xe ngựa, mặn-mà môi em!
thôi còn tiếc nuối gì thêm,
tấm thân ngọc-nữ đã mềm lòng ta.
thôi thì thế-sự bôn-ba,
hồng-trần ta lụy, lan-hà biển dâu!
đá kia giọt nước còn đâu!
phải chăng giọt lệ chảy vào đại-dương?
bây giờ cuộc thế nhiễu-nhương,
cuộc tình em có phấn hường lạt phai?
ta ôm ảo-mộng ban ngày
chừng ta tỉnh dậy Phật-đài chói-chang!

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Hương Việt

Quán Âm dạo cõi Ta Bà
Ban vui cứu khổ thật là hiển Linh
Nếu ai bất định nơi mình
Nguyện cầu Bồ Tát soi minh an lòng
Dầu mang bao chuyện khó thông
Niệm danh Bồ Tát hóa không mọi bề
Dù mang tâm trạng não nề
Xưng danh Bồ Tát cõi mê thoát tà
Hữu duyên với cõi Ta Bà
Bồ Tát Quán thế vào nhà thế gian
Giúp an những kẻ lầm than
Tín sâu nguyện thiết bình an tâm hồn
Pháp Hoa kinh phẩm Phổ Môn
Hằng ngày nhật tụng tâm hồn thảnh thơi
Lo chi mọi chuyện ở đời
Đại Bi trì chú là lời mật Tông
Thiên Thủ Thiên Nhãn làu thông
Mỗi ngày năm biến nằm lòng chớ quên
Bỏ công mài sắc thì nên
Nam Mô Quán Thế là tên phổ huyền
Người trong cõi thế hữu duyên
Quán Âm Bồ Tát lời nguyền ban cho
Ban vui cứu khổ khỏi lo
Chở chuyên tất cả âu lo thường tình
Bồ Tát Đại Sĩ hiển linh
Nếu ai chuyên niệm cứu mình độ nhân

Em Bé Mồ Côi.
Tác giả: Đinh Kim Chung

Em thai ngén cha đà khuất bóng
Lúc chào đời mẹ bỗng theo cha
Mình em một cõi Ta Bà
Lưỡng nghi tứ tượng sinh ra ý trời

Lai sinh kiếp luân hồi trở lại
Bước chân em thơ dại trần gian
Oan khiên chướng nghiệp chẳng bàn
Gầm cầu, xó chợ trời ban là nhà

Dòng sữa mẹ thoắt là phù phiếm
Không vòng tay âu yếm thơ ngây
Nụ cười nước mắt vơi đầy
Vương trên môi mắt lạc bầy đơn côi

Không tã lót thôi nôi vẫn lớn
Chả biết mình cuống rốn rụng đâu
Tuổi thơ quá đỗi cơ cầu
Lang thang kiếm sống cháo, rau qua ngày

Chồi non bỗng lắt lay trước gió
Quấn lá đa chơi vó ngựa phi
Lời ru là tiếng chim ri
Công viên là ruộng lúa thì trổ bông

Da xám cháy giữa đồng bát ngát
Sáo diều ngân khúc hát lưng trâu
Vòi sen là trận mưa ngâu
Mồ hôi là nước gội đầu thời gian

Gói cơm nắm trời chan nước mắt
Kiếp đi hoang co thắt dạ dày
Lúc làm đứa bé đánh giầy
Khi bán vé số cầu may cho đời

Quần rách ống tả tơi trước gió
Chữ viết sai méo mó từng con
Tuổi thơ như mạ héo đon
Ai đem phận bạc tô son bên ngoài?

Sinh có hạn ngắn dài ai tỏ
Tử bất kỳ ai rõ nguồn cơn
Đêm đêm giấc ngủ chập chờn
Bóng cha hình mẹ bay vờn hư vô

Rồi một buổi có cô ca sĩ
Mở lòng thương cực bĩ đã qua
Thái lai mở cõi ta bà
Đất cằn lại nở bông hoa giữa đời.

Nước Cuối
Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Nắng phai chân dốc cõi ta bà
Tiên xứ vĩnh hằng ta gặp ta
Cao đạo trần gian mưu nước cuối
Trải hồn thơ phú quyện hương trà.

Hãy suy ngẫm về những bài 🌸 Thơ Phật Dạy Về Đạo Làm Người 🌸 ý nghĩa.

Thơ Về Cõi Phật Ý Nghĩa

Sưu tầm cho mọi người những bài thơ hay về cõi Phật và chốn tây phương cực lạc.

Nương Cõi Phật
Tác giả: Duy Văn Hà Đình Huy

Mồng ba tháng chín mẹ ra đi
Mẹ đã mang theo được những gì?
Ngoài chiếc áo quan chôn kiếp sống
Cùng gói hành trang trắng xiêm y

Còn gì đâu nữa mẹ hiền ơi!
Vạn tiếng khóc than chuyện đã rồi
Im như giấc ngủ trông như bục
Thương tiếc ngàn năm lệ chẳng vơi

Mẹ đã lià xa bỏ các con
Mặc cho trần thế mất hay còn
Nghìn năm vĩnh viễn nương theo Phật
An ngự toà sen hưởng phúc ân

Kỷ niệm ngày đi, mẹ về trời
Cùng người đồng đạo khắp mọi nơi
Chúng con đồng nhất noi gương mẹ
Dưỡng đức tu tâm quyết chẳng dời

Hướng Về Cõi Phật Cúi Đầu Thành Tâm
Tác giả: Mr.Smile

Chuông chùa vang vọng, kinh cầu
Hướng về cõi Phật cúi đầu thành Tâm
Chỉ còn sót lại tấm thân
Mang ra quét lối bụi trần thế gian.

Chẳng Mơ Tiên
Tác giả: Ngọc Thạch

Nay qua Yên tử ngắm Phù vân
Nhơ nhuốc chân đi vướng bụi trần
Những kẻ thành Tiên không phải đạo
Một lũ ma tà với tiểu nhân.

Cha mẹ sinh ta từ cõi tục
Nên đời chẳng thích đến cõi tiên
Ở chốn trần gian vui đông đúc
Hà cớ chi đi cõi Phật thiền.

Mà cõi Phật Tiên có sướng đâu
Vào luồn, ra cúi, ngó trước sau
Chi bằng dương thế ta tự tại
Chẳng biết còn ai ở trên đầu.

Bồ Tát Sẽ Là Người Cuối Cùng Về Với Cõi Phật…
Tác giả: Mr.Smile

Sau khi Đức Phật tại thế để lại một Tâm thức
Rồi Ngài suy qua ngẫm lại cũng xóa nó đi luôn
Tức là thuận theo Đạo nguyên lý tạo thành Vũ trụ
Bồ Tát sẽ là người cuối cùng về với cõi Phật…

Cầu Nguyện
Tác giả: Trần Minh Hiền

Cảm hứng bài thơ nở nụ hoa
Tâm thành san sẻ được thôi mà
Nhớ thương ngày cũ vô tri , hỉ
Mong ước mai này giác ngộ, ha !
Tu định, đường trần thôi có lạ
Hành thiền, cõi Phật hết còn xa
Ngày ngày tu tập tâm thường trụ
Cầu nguyện an bình sẽ chẳng xa

Chùa Đêm
Tác giả: Ngọc Thạch

Đêm thu lạnh gió đưa qua mành trúc
Về bên tai hát khẽ khúc ru sầu.
Tiếng kinh mõ vọng qua lầu như dục…
Sư buồn lòng, tìm cõi phật nơi đâu?

Là Mệnh
Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

Lòng ta hướng thiện ở trong chùa
Bỏ hết ưu phiền lẫn thiệt thua
Trí tịnh trừ ma nào phải giỡn
Hồn thanh diệt quỷ sẽ không đùa
Nương mình cõi phật buông đời chát
Giữ đức gian trần biệt cảnh chua
Lặng lẽ tìm nơi mà niết bản
Thiều quang chiếu mệnh bởi tâm dùa

Thôi Đành Tu Hành
Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

Hồn thanh trí tĩnh diệt ưu phiền
Phổ khúc bi sầu lẫn lụy miên
Cõi phật mình nương ngồi đỉnh khấn
Trần ai phận gởi chắp tay thiền
Nghe từng nhịp mõ êm vòng tuổi
Thấu những trang đời vẹn biểu niên
Ngụ cảnh chùa yên lòng thiết ngẫm
Trừ gian dưỡng hạnh phúc trăm miền.

Phật Pháp Nhiệm Mầu
Tác giả: Hoàng Nghi

Cõi Phật từ bi nhủ phước lành
Soi đường hạ thế vãn đồ sanh
Hoài mong phổ độ người tâm dưỡng
Vẫn muốn trì lai kẻ đạo hành
Chú Giảng ba thời trong ngục thẫm
Di Đà sáu chữ rạng trời xanh
Đời mau giác ngộ…hoàn tiên cảnh
Để thấy bồng lai huyễn mộng thành…

Gửi bạn những 🌸 Thơ Phật Giáo 🌸 hay nhất mà chúng tôi sưu tầm được.

Thơ Về Cõi Âm Hay Nhất

Giới thiệu với mọi người chùm thơ ý nghĩa về cõi âm- là một nơi chốn cho linh hồn trong qua niệm của Phật giáo về những nơi chốn ở Tây phương cực lạc.

Giống cõi âm
Tác giả: Du Tử Lê

Toạ thiền mỗi tối. tâm thêm động
Trí quẩn hồn quanh những ngổn ngang
Người về tây trúc ta lưu lạc
Địa ngục trần gian giống cõi âm.

Thiên đường
Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Cõi âm u kéo qua
Ta là ma
Em là ma

Vọng về từ âm u
Cõi hoang của đêm nay
Cõi lạnh giá
Cõi hoang liêu
Cõi cô độc thấu xương

Mạnh dạn đứng lên trong cõi này
Em và ta hợp để tiêu trừ tất cả
Và thiên đường hiện ra…

Thổi sênh dưới sông Ngân
Tác giả: Lý Thương Ẩn

Buồn hướng Ngân Hà thổi sáo linh
Thâu đêm gác lạnh tới bình minh
Cõi âm đồ liệm thường mơ, hết
Chim mái cây đêm lại hót, kinh
Trăng sáng, trời mưa, quê gợi gợi
Gió lay, nến ảo, cảnh linh linh
Núi Câu viết lắm làm chi nhỉ
Nhị, phách Tần, Tiêu đủ tả tình.

Cõi Âm
Tác giả: Sa Thi

Người đang sống nhưng hồn như đã chết
Đầu thì bạc nhưng trí vẫn u mê
Tưởng thông thái tôi hóa ra mù tịt
Đi lòng vòng trong cõi tịch nhiêu khê

Muốn làm nhang để tôi được tỏa khói
Cháy tàn rồi vẫn còn lại chân nhang
Đứng thong dong trên lư đồng bóng loáng
Nghe mõ kinh kẻ mộ đạo râm ran

Tôi ngộ ra cõi âm là cõi phúc
Sáng trưa chiều không lận đận lao đao
Không cãi vã tôi hoàn toàn yên nghỉ
Chốn vĩnh hằng không già cả hư hao.

Cõi Địa Đàng
Tác giả: Tuán La Roja

Mành đêm buông xuống xám màu đen
Cảm giác trong anh lạ lắm em
Thời khắc sinh tồn gần chấm hết
Cõi âm mừng đón tấm thân hèn

Nếu anh khuất bóng em luôn nhớ
Chọn lựa cho mình một lối riêng
Tiết hạnh xin em đừng có giữ
Trần gian vui sống với nguồn yêu

Cuộc đời ngàn vạn nỗi sầu bi
Sống chết xưa nay chuyện ở trời
Đoản mệnh do nên là kiếp trước
Đừng than bạc mệnh tuổi xuân thì

Duyên tình mỗi đứa chia hai cực
Chợt nhớ dâng lên một nén hương
Sưởi ấm hồn anh đỡ lạnh giá
Trong mơ bén mộng dưới âm tỳ.

Sương Đọng Ven Trời
Tác giả: Thanh Nhung

Lung linh giọt nước trời mây
Mưa rơi phủ xuống cát bụi phù sa
Nắng chiếu qua kẽ vòm cây
Tình người tình bạn phương trời quanh ta.

Tâm linh đức phật cõi âm
Trăng ngàn sao toả lạc quan bên đời
Dù cho tất cả nơi đâu
Bao nhiêu cảm xúc… hoà nhịp con tim

Sương đọng ven trời bến mơ
Cho ta cảm hứng hỡi người nhân gian
Trào lưu câu chữ thơ ca
Một lòng luyến ái chim cò sáo bay..!

Tổng hợp những bài 🌸 Thơ Phật Giáo Về Vô Thường 🌸 trong nhân sinh cho các bạn.

Thơ Về Vãng Sanh Hay

Đọc những bài thơ về Vãng sinh để siêu dộ cho những linh hồn về chốn Tây phương cực lạc an nghỉ.

Từ Nay Bà Đã Cách Xa Người Về Thế Giới Phật Đà Vãng Sanh
Tác giả: Nhi Nguyên

TỪ đây con chẳng thấy bà
NAY người mãi mãi cách xa cháu rồi
BÀ về cực lạc xa xôi
ĐÃ rời xa cháu bồi hồi nhớ mong

CÁCH chia đau đớn cõi lòng
XA xưa nội đã một lòng cháu con
NGƯỜI nuôi năm tháng mỏi mòn
VỀ già nội vẫn mong con gắng nhiều

THẾ trần duyên nghiệp bao nhiêu
GIỚI này nội đã tu nhiều năm nay
PHẬT luôn kinh sách chỉ bày
ĐÀ nương theo đạo ăn chay sống lành

VÃNG sanh Phật đã để dành
SANH về cõi Phật bà đành chia xa
TỪ NAY BÀ ĐÃ CÁCH XA
NGƯỜI VỀ THẾ GIỚI PHẬT ĐÀ VÃNG SANH

Buông Bỏ
Tác giả: Nguyên Hữu

Thế giới này
Cực lạc đây
Niệm Phật để
Vãng sanh ngay
Giũ bỏ được
Thất tình đày
Ngũ dục dứt
Từng phút giây…

Chánh Niệm Là Niệm Phật
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Chánh niệm là niệm Phật
để luôn sống chơn thật
và thường mãi giúp ích
cho muôn loài, vạn vật.

An định trong chánh niệm
để luôn sống tỉnh điềm
và muôn thuở tươi mát
như hoa sen vô nhiễm.

Xin luôn gắng niệm Phật,
niệm thường xuyên, miên mật
để thường sống an vui
và trọn vẹn chơn thật.

Niệm Phật được gia hộ
bởi Chư Phật, Chư Tổ
và niệm Phật thường giúp
vượt thoát bao nỗi khổ.

Niệm Phật cầu Vãng Sanh
về cõi Phật cao thanh
sẽ được Phật tiếp dẫn
về cõi Phật an lành.

Hãy thường mãi tinh tấn
niệm Phật với tình chân,
với tâm thành, tha thiết
ngay nơi cõi phù vân.

Tâm thành tất cảm ứng,
xin hãy niệm không ngừng:
Nam-mô A Di Đà Phật,
Bậc oai đức, lẫy lừng.

Nguyện Từ Phụ Di Đà
luôn hộ niệm tất cả
và thường giúp muôn loài
luôn sống tròn hỷ xả.

Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh…

Tịnh Tâm
Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Cuộc đời mê muội khổ đau
Đam mê trói buộc vọng cầu mà chi
Sao không tỉnh ngộ mê si
Quay về bờ giác để đi đường lành

Tịnh tậm niệm Phật vãng sanh
Hỷ xả hành thiện an lành thân tâm
Học hỏi vượt thoát mê lầm
Gần gủi người tốt ươm mầm yêu thương

Mau mau an phận thủ thường
Tấm thân giả tạm đừng vương bụi trần
Nguyện bỏ hết tham si sân
Sống tròn đạo hiếu tịnh tâm vô bờ

Đừng tham sắc dục mê mờ
Trôi lăn muôn kiếp trông vô ngàn đời
Vô minh vọng tưởng xa rời
Tìm về hạnh phúc rạng ngời chân tâm.

Xin Hãy Thường An Vui
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Xin hãy thường an vui
và tinh tấn, không lùi
để thường mãi vượt thóat
biết bao nỗi ngậm ngùi.

Xin hãy luôn bình tâm
và sống tròn tươi thắm
để thường giúp muôn lòai
vượt thóat bao mê lầm.

Chúc Người luôn vui tươi
và thường hay mỉm cười
để cho niềm hạnh-phúc
muôn thuở mãi rạng ngời.

Nguyện bao công đức lành
giúp muôn lòai vãng sanh
cõi Tây Phương Cực lạc
muôn thuở vẫn cao thanh…

Bát Chánh Đạo
Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Bát Chánh Đạo rạng ngời lan toả
Kiếp luân hồi bức hoạ tử sanh
Đời là cõi tạm mong manh
Tu tâm tích đức chóng thành hiền nhân

Tâm phát nguyện chuyên cần hiếu hỉ
Cõi ta bà vốn dĩ muộn phiền
Bon chen giành giật đồng tiền
Nghiệp vay phải trà đảo điên mê mờ

Bao nghiệp chướng sờ sờ ra đó
Pháp đạo tràng sáng tỏ khắc ghi
Bệnh hoạn, tàn tật mấy khi
Vô minh Vọng tưởng Sân Si xa rời

Tâm tịnh độ muôn đời phát nguyện
Chốn Thiền môn hoà quyện mười phương
Đạo đời Chánh pháp cúng dường
Ngập tràn ánh sáng soi đường mà đi

Đời vô định vô nghi tăm tối
Cõi vô thường sám hối nguyện lành
Tây phương cực lạc vãng sanh
Từ Bi Hỷ Xả rạng danh muôn đời.

Gửi đến bạn đọc những bài 🌸 Thơ Phật Giáo Về Cuộc Đời 🌸 ý nghĩa nhất.

Viết một bình luận