Mẫu Văn Tế Tổ Tiên, Giỗ Tổ Họ [Văn Tế Họ Âm Hán]

Mẫu Văn Tế Tổ Tiên, Giỗ Tổ Họ ❤️️ Văn Tế Họ Âm Hán ✅  Tuyển Tập Những Bài Văn Tế Tổ Tiên, Tổ Họ Ngắn, Hay Nhất.

Mẫu Văn Tế Tổ Tiên, Gia Tiên

Mẫu văn tế tổ tiên, gia tiên hay nhất.

Hôm nay!

Ngày… tháng… năm…

Tại: Thôn… xã… huyện… tỉnh thành…….

Hậu duệ tôn là: ….., tộc trưởng (trưởng chi) họ….., cùng các ông bà, chú thím, kỳ lão trong họ, dâu rễ con cháu nội ngoại, kính cẩn quỳ trước linh vị mà thưa rằng:

Hưởng gạo thơm, cần nhớ công lam lũ,
Uống nước ngon, phải tìm giếng trong xanh.
Người sinh, hưởng khí đất trời, chung quy cùng đạo lý,
Đời trọng, báo ơn tổ tiên, xuất phát tự tâm tình.
Kính nghĩ: tiên linh …..tộc.
Kiệm cần gây cơ nghiệp,
Trung hậu giữ gia thanh.
Qua cuộc biển dâu, dầm sương giải gió,
Vững tay chèo lái, vượt thác băng ghềnh.
Đời càng vững cây, bền gốc,
Ngày thêm thắm lá, tươi cành.
Con cháu nhiều bề tiến bộ,
Tổ tiên muôn thuở hiển vinh.
Nhân ngày giỗ tổ, ngưỡng mộ tôn linh,
Dâng bày lễ nhỏ, giải tỏ lòng thành.
Ngưỡng vọng tổ tiên, ban phúc ấm,
Độ trì con cháu, được yên lành.

Kính mời các vị tiên linh phối tế và các con cháu thương vong, theo gót tổ tông cùng về hâm hưởng.
Kính cáo Táo quân, Thổ thần, Long mạch chiếu giám.

Cẩn cáo

Thohay.vn Tặng Bạn ❤️️ Văn Chiêu Hồn [Nguyễn Du] ❤️️ 17 Bài Văn Tế Thập Loại Cô Hồn Ngoài Mẫu Văn Tế Hay

Mẫu Văn Tế Giỗ Tổ Họ 

Thohay.vn chia sẽ thêm mẫu văn tế giỗ tổ họ bên dưới.

DUY : Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam , tỉnh Nghệ an , huyện Anh sơn , xã Tường sơn , thôn 8 , Nhà thờ tổ họ Lê Quốc .

Tuế thứ : Ât mùi niên , Thập nguyệt , Thập ngũ nhật, Hậu duệ , trưởng tôn , đời thứ 12 , Trưởng tộc là Lê Quốc Hiển .

Cùng các bậc cao niên , các con trai , gái , dâu , rể , cháu ,chắt nội , ngoại đồng tộc và thân hữu gần xa, gồm có:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Về đây tề tựu , nhân ngày húy kỵ Đức Thủy tổ , cập liệt vị Tiên linh .

Xin kính cẩn tiến lệ : Hương , đèn , phù lưu thanh tước , trà rượu , kim ngân minh y , hoa quả , bánh kẹo , mâm cỗ , đẳng vật chi nghi , lệ mọn tâm thành , cẩn chiêu cáo vu :

Cung thỉnh : Đức Thủy tổ Lê Quốc tộc Lê Đế Thành hoàng , phủ quân chân linh , vị tiền .

Cập Đức Lê Đế Thành hoàng phu nhân , chính thất húy danh Võ Thị Ngự , nhũ nhân chi linh , vị tiền .

Cung thỉnh liệt vị tiên linh :

Thế thứ 2 :Cung thỉnh : Thập lý hầu , thăng chánh Đội trưởng xuất thân kiêm phụng Phật đạo Lê Đế Phủ Quân , phủ quân chân linh ; cập Lê Đế Phủ Quân phu nhân , chính thất húy danh Phan Thị Phòng , vị tiền .

Thế thứ 3 :Cung thỉnh : Thập lý hầu , thăng chánh đội trưởng xuất thân kiêm phụng Phật đạo Lê Qúy Công tự Lan Phong , phủ quân chân linh ; cập Chính thất Phan thị hàng quí , nhũ nhân chi linh, vị tiền .

Thế thứ 4 :Cung thỉnh : Tiền tướng sĩ lang thăng hoằng tín đại phu , thiêm sự viện , thiêm sự chức , kiêm đồn thủ quan , lịch tri xã , gia cai vạn , Lê Qúy Công , thụy Trung bá , tự Cơ , phủ quân chân linh , cập Chính thất húy danh Đặng thị …nhũ nhân chi linh ,vị tiền .

Thế thứ 5 -1 : Cung thỉnh : Tiền chỉ huy sứ , bá tước , đặc chuẩn bản quản quân sứ , hầu tước , đặc tiến Vệ quốc tướng quân Đô đốc Cầu Ngọc hầu , phủ quân chi linh , cập Chính thất húy danh Bùi thị Qũy , nhũ nhân chi linh, vị tiền .

Tt 5 – 2 :Cung thỉnh : Tiền tướng công Kim sơn huyện huyện thừa , kiêm gia ban hùng liệt tướng quân Lê Qúy Công Trân Ngọc hầu phủ quân , cập Chính thất húy danh Nguyễn thị Dong , nhũ nhân chi linh , vị tiền .

Tt 5 – 3 :Cung thỉnh : Tiền phụng Đô tư sứ trung hầu , kiêm tri xã trương xã , Lê Qúy công , Thái Ngọc hầu , tự Thanh , phủ quân chi linh, cập Chính thất húy danh Nguyễn thị Bích nhũ nhân chi linh , vị tiền .

Thế thứ 6 – 1 :Cung thỉnh : Tiền tả bật đạo anh dũng nhị vệ gia ban hùng liệt tướng quân Lê Quốc Lý phủ quân chân linh ; cập Chính thất húy danh Phạm thị Khương nhũ nhân chi linh , vị tiền .

Tt 6 – 2 :Cung thỉnh : Tiền nhiêu nam , gia Đô chỉ huy sứ ,Lê Qúi công , Tự Ngọc Đạm , phủ quân chân linh , cập Chính thất húy danh Trần thị Lẻ nhũ nhân chi linh , vị tiền .

Tt 6 – 3 :Cung thỉnh : Tiền hương trung tư ấm , bản thôn văn hội , bản xã tư văn , Lê lĩnh lang Lê Quốc Hồ , phủ quân chi linh , cập Chính thất nhũ nhân chi linh , vị tiền .

Thế thứ 7 – 1 :Cung thỉnh : Tiền hương trung tư ấm , bản thôn văn hội , bản xã tư văn , Lê lĩnh lang Lê Quốc Bính , phủ quân chi linh , cập Chính thất … nhũ nhân chi linh , vị tiền .

Tt 7 – 2 :Cung thỉnh : Tiền hương trung tư ấm , dự hựu bản xã tư văn , kiêm y lưu phong thủy , Lê lĩnh lang , tự Lê Quốc Diên phủ quân chân linh , cập Chính thất húy danh Đặng thị Lựu nhũ nhân chi linh, vị tiền .

Tt 7 – 3 :Cung thỉnh : Tiền hương trung tư ấm , dự hựu bản xã tư văn , kiêm y lưu phong thủy , Lê lĩnh lang tự Lê Quốc Bằng , phủ quân chân linh, Chính thất … nhũ nhân chi linh , vị tiền .

Thế thứ 8 – 1 :Cung thỉnh : Tiền hương trung tư ấm, dự hựu bản xã tư văn ,chỉ thụ tuần thôn , Lê lĩnh lang , tự Lê Quốc Dong , phủ quân chi linh , cập Chính thất húy danh Phạm thị Chư nhũ nhân chi linh, vị tiền

Tt 8 – 2 :Cung thỉnh : Tiền hương trung tư ấm , dự hựu bản xã tư văn , chỉ thụ Tuần thôn , Lê lĩnh lang , tự Lê Quốc Tịch , phủ quân chân linh, cập Chính thất húy danh Phạm thị Thiêm nhũ nhân chi linh, vị tiền .

Thế thứ 9 – 1 :Cung thỉnh : Tiên linh Lê Quốc Việt , phủ quân chân linh , cập Chính thất … nhũ nhân chi linh , vị tiền .

Tt 9 – 2 :Cung thỉnh : Tiên linh Lê Quốc Phiệt , phủ quân chân linh , cập Chính thất … nhũ nhân chi linh , vị tiền .

Tt 9 – 3 :Cung thỉnh : Tiền hương trung tư ấm , dự hựu bản xã tư văn , chỉ thụ trương thôn , thông xã , lịch thụ Chánh xã Đoàn , thăng trùm xã , tự Lê Quốc Tuệ , phủ quân chân linh , cập chính thất Nguyễn thị ất , á thất Nguyễn thị Khanh ,nhũ nhân chi linh . vị tiền .

Đồng cung thỉnh Liệt vị tiên linh vô thừa tự , cập tảo sinh tảo lạc các thế đại viễn cận đẳng hồn , cung thỉnh Tổ Bá , tổ Thúc chư vị tiên linh đồng lai hâm hưởng .

Kính lạy Đức Thủy tổ Lê Đế Thành hoàng , kính lạy Liệt vị Tiên linh và xin kính cáo :

“ Lẽ tự nhiên : Con người ta , trăm họ đều có Tổ có Tông .
Giọt nước kia , triệu khối cũng có nguồn có ngọn .
Muôn lá ngàn cành , đều sinh ra từ gốc rễ .
Nghìn suối trăm sông , cùng khởi tự sơn khê .
Mừng hôm nay : Trên đất quê hương , tưng bừng ngày húy nhật .

Nhà thờ Tổ họ Lê Quốc ta , khánh thành uy linh dáng cổ , trong không gian hạ nguyên lễ tiết , ngào ngạt hương thơm .

Toàn thể già trẻ gái trai , con cháu mọi nhà ,
Về đây tề tựu , với tầm lòng thành , tưởng nhớ các Tiên linh
Tự hào thay : Được làm hậu duệ tôn Lê Đế Thành Hoàng .
Kiêu hãnh thay : Được mang dòng máu liệt vị Tướng quân ,
Liệt vị Tiên linh Lê Quốc tộc .

Nhở thuở xưa : Quê hương họ ta , địa danh Quần tiên Tiên lữ thôn , Lan lãng xã , Thanh chương huyện , Nghệ an đạo , An nam quốc .

Đức Thủy tổ Lê Đế Thành hoàng lập nghiệp sinh cơ , khai sinh dòng họ . Trải biết bao sóng gió , vượt muôn vàn gian lao , mở trời mở đất,

Sinh con sinh cháu , Đức lưu quang truyền nối đời đời .

Thời Tây sơn , Vua Quang trung dấy quân đuổi giặc phương Bắc xâm lăng , 5 vị tướng lĩnh họ Lê Quốc lập được chiến công hiển hách : Ngài Lê Quốc Cơ , Đô đốc Lê Quốc Cầu , Lê Quốc Trân , Lê Quốc Lý , Lê Quốc Đạm nhận 7 đạo sắc Vua ban , chiến tích tôn vinh muôn thế hệ .

“ Phát huy truyền thống oai hùng của các tướng lĩnh họ Lê ta”, tiên linh các thế hệ tiếp theo đã trên dưới thuận hòa , kỉ cương giữ vững , người người nhà nhà ra sức sản xuất , xây dựng , sẵn sàng hăng hái xung phong chiến thắng giặc đói , địch họa , thiên tai .

“Mở mang quy mô dòng họ lớn giữa cộng đồng các dòng họ” tiên linh các thế hệ tiếp theo đã lấy điều “ Nhân làm gốc” , thương yêu đùm bọc lẫn nhau , từ Một gốc , đã nảy nhiều cành ; Lập chùa Tam quan , siêu sinh tĩnh độ liệt vị vong linh ; chiêu dân lập ấp mở làng mới Mặc điền , công lao ấy làm nức lòng thiên hạ .

Liệt vị tiên linh ta , lấy nông nghiệp làm nghề căn bản , chăm lo trồng trọt chăn nuôi ; lấy sự học mở mang học vấn làm đầu , quyết chí tu thân tích đức ; làm thầy dạy chữ vẫn là nhất tự vi sư ,bán tự vi sư ; chú tâm phụng Phật đạo lấy điều thiện răn mình dự pháp ; Cứu mình giúp người , nghề đông y truyền nối nhiều đời ; / Việc âm việc dương ,y lưu phong thủy luôn luôn chú trọng ; Tề gia trị quốc , giỏi việc nhà chăm việc nước , nhiều người làm chức việc , danh sáng bảng vàng ; Chữ Hiếu chữ Trung , việc trong Họ tộc , công giữa cộng đồng , trước sau giữ trọn .

Tự thuở khai sinh dòng Họ , đến nay lịch sử đã trải hơn 300 năm ; Nhờ Đại công đại đức Ngài Thủy tổ Lê Đế Thành Hoàng và liệt vị tiên linh gồm 9 thế đại , họ Lê Quốc phát triển thịnh vượng an khang , con con cháu cháu đời đời sinh sôi nảy nở .

Thiết niệm : Vừng nhật nguyệt mười phương rạng rỡ / Đức Tiên linh muôn thuở sáng ngời / ngửa trông phúc ấm nối đời / Tế Thần Thần tại về nơi từ đường / Đế con cháu lửa hương phụng sự / Ngàn năm sau xuân tự thu thường / Ơn trời đất cao dày che chở , Ơn Tổ tiên phù hộ độ trì / Nên : Cây vững cội , thắm cành xanh lá / Nước tự nguồn thành bể cả sông sâu / Chữ trung chữ hiếu làm đầu /Người người tâm niệm vì đâu có mình / Nhờ tiên tổ anh linh phù hộ / Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành / Trẻ già trai gái yên lành / Họ hàng thịnh vượng , gia đình an vui .

Hôm nay đây : Vận nước trải qua đã lắm thăng trầm / Lòng dân vẫn qui về một mối / Trên nhờ ơn Đảng , Bác Hồ / Giương cao ngọn cờ cách mạng /Trong Họ nhờ hồng phúc Tổ tiên / truyền lại ý chí kiên cường / giành được độc lập tự do , ấm no hạnh phúc / Nay chúng con đồng tộc đẳng / ghi tâm khắc cốt công ơn / khấu đầu kính lạy tạ ơn Đức Thủy tổ Thành hoàng , tạ ơn liệt vị tiên linh , tạ ơn liệt vị tổ Bá , tổ Thúc , cập chư vị tảo sinh tảo lạc viễn cận đẳng hồn / Cúi xin Chư vị đa thiểu nhận tình chấp nhận mọi lệ vật cúng tiến / Cầu xin Chư vị tiên linh lưu ân lưu phúc / phù hộ cho toàn họ Lê Quốc ta các môn các hộ , định cư nơi quê hương bản quán , hoặc sinh cơ lập nghiệp , học hành , công tác ở Hà nội , Sài gòn , An giang , Kon tum , Gia lai , Đắc lắc , hay làm ăn ở mọi miền Tổ quốc , cũng như ở Hoa kỳ , Hàn quốc , Đài loan và các quốc gia lãnh thổ khắp thế giới / mọi người già trẻ gái trai , thịnh vượng an khang ,đồng tâm nhất trí / đoàn kết một lòng ,giữ vững kỷ cương , kính trọng thương yêu nhau , trên thuận dưới hòa / Phát huy truyền thống tiên linh , xây dựng dòng họ ngày càng lớn mạnh đông vui trong xã hội văn minh phồn thịnh đời đời/ Cầu xin liệt vị Tiên linh phù hộ cho nội tộc , cùng gia đình các O Dượng người người ai nấy được hưởng phú , quý , thọ , khang , ninh ngũ phúc du đồng / phúc lộc thọ quần mông hưu mĩ .

Cẩn Cáo ! Cẩn Cẩn Cáo

Văn cúng tôn thân

DUY! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam , tỉnh Nghệ an , huyện Anh sơn , xã Tường sơn , thôn 8 , Nhà thờ Tổ Họ Lê Quốc .

Tuế thứ ………………..niên , ………………nguyệt , ……………nhật .

Tín chủ , hậu duệ tôn đời thứ 12 , tộc trưởng họ Lê Quốc là : LÊ QUỐC HIỂN , Đồng tộc đẳng

Hôm nay nhân việc lớn :……………………………………………….

………………………………………………………………………………

Xin kính lễ : Hương , đèn , phù lưu thanh tước , kim ngân minh y , hoa quả , bánh kẹo , cỗ bàn , đẳng vật chi nghi , lễ mọn lòng thành . Trân trọng :

Kính lạy : Việt nam Hoàng thiên hậu thổ .

Kính lạy : Chín phương Trời , Mười phương Đất ..

Kính lạy : Quan ……………..đương niên ,…………………. hành khiển ,………………phán quan , …………………..chi thần .

CUNG THỈNH : THỔ ĐỊA TÔN THẦN , LONG THẦN BẢN XỨ , THÀNH HOÀNG BẢN CẢNH , HỘI ĐỒNG CHƯ PHẬT 10 PHƯƠNG CHI VỊ , VỊ TIỀN .

“ Cung duy : Tôn thần vâng chỉ Ngọc Hoàng thượng đế / Uy linh truyền khắp ngũ phương / Đức tài vang xa bốn biển / Tiêu trừ tà tinh ác quỷ / Kim , mộc , thủy , hỏa , thổ / Phù hộ muôn dân / Phúc lành ban cho / Tai ương tống khứ / Phú quý khang ninh trường thọ / độ trì vạn sự bình yên .

Bản đường CHƯ VỊ Thánh thần / Đèn trời soi chiếu muôn dân / Cúi xin xét thấu lòng trần / Kính mong các Ngài chiếu giám / chấp kỳ lễ bạc / phù hộ độ trì / ban phúc lộc thọ cho chúng con trong đồng tộc / gặp được mọi sự lành / tránh khỏi mọi sự dự / lớn bé trẻ già thịnh vượng an khang” .

Kính xin Chư vị Thánh thần cho phép liệt vị tiên linh , tiên tổ họ LÊ QUỐC được nhập từ đường hâm hưởng lễ………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Để cháu con trong toàn họ trọn niềm hiếu kính .

Văn cúng tổ cô tổ câu

Duy! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam , tỉnh Nghệ an , huyện Anh sơn , Xã Tường sơn , thôn 8 , Nhà thờ họ Lê Quốc .

Tuế thứ :………………..niên , ……………….nguyệt ……………..nhật

Tín chủ , Hậu duệ tôn , trưởng tộc họ Lê Quốc là:………………………đồng tộc đẳng .

Hôm nay : ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

Xin kính lễ : hương , đèn , trà rượu , trầu cau , vàng bạc áo quần , hoa quả , bánh kẹo , cỗ bàn , lễ mọn tâm thành .

Trân trọng kính mời :…………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

Vị tiền .

Trước hương linh :…………………………………………………………….

Xin trình thưa rằng : Nước có nguồn , cây xanh nhờ gốc , người sinh do tổ .

Từ trong một gốc sinh ra , nội rồi có ngoại . Nhờ phúc đức liệt vị tiên linh phù hộ độ trì , con cháu trong toàn họ nam phụ lão ấu , đã dược hưởng thịnh vượng an khang . Nay nhân kỳ………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Cháu con tưởng nhớ , khắc cốt ghi tâm công ơn ,và xin kính dâng lễ mọn lòng thành , cúi xin ………………………………………………………..đa thiểu nhận tình , thụ hưởng lễ vật , lưu ân lưu phúc phù hộ độ trì cho các môn các hộ , mọi người trong họ Lê Quốc được hưởng phúc lộc thọ dồi dào , thịnh vượng an khang , kính trọng thương yêu đoàn kết với nhau trăm người như một , trên thuận dưới hòa , xây dựng dòng họ đời đời hưng thịnh .

Cẩn cáo ! Cẩn cẩn cáo !

Văn khấn lễ tảo mộ

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam , tỉnh Nghệ an , huyện Anh sơn , xã Tường sơn , Nghĩa trang Họ Lê Quốc tại Lèn Thung .

Ngày 21 tháng Chạp năm …………………….. .

Hậu duệ tôn Trưởng tộc là Lê Quốc Hiển , đồng tộc đẳng , hôm nay theo thông lễ hàng năm là ngày Lễ Tảo mộ .

Xin kính lễ : hương , đèn , phù lưu , thanh tước , kim ngân , xiêm hài áo mũ , hoa quả , bánh kẹo , mâm cỗ , lễ mọn tâm thành .

Con kính lạy : Chín phương trời , mười phương Chư Phật , Chư Phật Mười phương

Con kính lạy : Hoàng thiên , Hậu thổ chư vị Tôn Thần .

Con kính lạy Ngài Địa tạng vương bồ tát .

Con kính lạy : Ngài kim niên đương cai ………………..,……………….hành khiển ,………………..chi thần , ………………..phán quan .

Con kính lạy : Ngài Bản cảnh thành hoàng .

Con kính lạy các Ngài Bản xứ thần linh thổ địa tôn thần .

Con kính lạy Các Ngài Ngũ phương ngũ thổ long mạch tôn thần , các Ngài Tiền Chu tước , Hậu Huyền vũ , tả Thanh long , hữu Bạch hổ và các vị Tôn thần cai quản tại Nghĩa trang này . Vị tiền thụ hưởng lễ vật .

Con xin kính lạy Liệt vị Tôn linh TIÊN TỔ có mộ phần an táng tại nghĩa trang này . Vị tiền thụ hưởng lễ vật .

Trước bản tọa Chư vị tôn thần , con kỉnh cẩn trình tâu rằng :

“ Các vị thần linh thông minh chính trực, giữ ngôi tam thai nắm quyền tạo hóa , thể đức hiếu sinh , phù hộ dân lành , nêu cao chính đạo . Vâng chỉ Ngọc hoàng thượng đế , uy linh truyền khắp ngũ phương , đức tài vang xa bốn biển , cấm trừ tà tinh ác quỷ , trấn giữ Nghĩa trang này . Thời gian qua , mộ phần liệt vị Tiên Tổ của dòng họ Lê Quốc an táng tại nơi đây đã dược Chư vị Tôn thần đẳng vạn anh linh phù trì bảo hộ nên đã được muôn sự an toàn , Dương cơ Âm mộ mọi chỗ tốt lành . Kính đức lớn công cao, ân thâm nghĩa trọng , chúng con nay xin ý khẩn tâm thành khấu lạy tạ ơn Chư vị tôn thần . Và kính cầu xin Chư vị tôn thần cai quản nghĩa trang này được uy linh trường cửu , Liệt vị Tiên Tổ chúng con được phách thể bình yên , phần mộ vững bền , bảo tồn khô cốt , phúc di lưu cho con cháu chắt … đời đời thịnh vượng an khang .

Trước bản tọa liệt vị hương linh Tiên tổ , con kính cẩn trình tâu rằng :

Nước có nguồn , cây xanh nhờ gốc , nhân sinh do Tổ . Nay : tiết thuộc tàn đông , Nguyên đán sắp đến , cháu con tưởng niệm , tảo mộ âm phần ,liệt vị Tiên tổ , cúi xin phù hộ , các môn các hộ , lớn bé trẻ già , an khang thịnh vượng . Kính xin Chư vị tôn thần cho phép và kính mời liệt vị Tiên Tổ về Từ đường và các gia đình đón mừng năm mới , để cháu con phụng sự trong tiết xuân thiên , báo đáp ân thâm , tỏ lòng hiếu kính .

Cẩn cáo ! Cẩn cẩn cáo !

Văn Tế Họ Âm Hán

Văn tế Họ Âm Hán

Duy!

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đệ thập… niên, tuế thứ…, … nguyệt, …. Nhật, …. Tỉnh, … huyện, … xã, … thôn.

(Địa chỉ chính xác tại nơi mình sinh sống và cư ngụ)

(Họ)… đường đại tộc (hoặc chi tộc) hậu duệ tôn, hiệp dữ chư vị thúc phụ, kỳ lão, cập nội ngoại, tử tôn, hôn tế, đồng tộc đặng, cảm kiền cáo vu:

Tư nhân: Thủy tổ (Bản từ đường tiên tổ) húy kỵ nhật (hoặc xuân tế).

Cẩn dĩ: hương đăng phù tửu, quả phẩm, hàn âm, tư thành, trư nhục, đẳng vật chi nghi, cung trần bạc tế.

Hiển: … vị tiền, cập liệt vị chư tiên linh.

Viết:

Ẩm phương tuyền. Tu tri tỉnh xuất,
Nhụ hương đạo, yếu thức điền sinh.
Nhân cư, thiên địa chi giang, chiếu nhiên giá lý,
Thế trọng, tổ tiên chi báo, bản xuất vu tình.

Cung duy: tiên linh.

Ân cần thế nghiệp, trung hậu gia thanh.
Di quyết, tôn mưu yến dực, trường lưu ư phong kỷ,
Thích tư, lạc thổ hạc cao, cửu luyến ư trà hinh.
Thiết tư, mộc bản đồng căn, kha hiệp, trùng khan sướng mậu,
Cảm dụng, lễ nghi chi vật, phỉ phong, thức ngụ, tinh thành.

Dục cầu, bảo an ư mưu duệ.

Tu bằng, cảm cách, ư tiên linh.

Tư nhân: Tổ húy (xuân tế), đồng tộc phụ nghênh, cung trần phỉ lễ, mạc ngụ đan thành.

Cẩn cáo.

Văn Tế Họ Tiếng Việt

Hôm nay!

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày… tháng… năm….

Tại: … Thôn (xóm,ấp, khu phố)… xã (phường)… huyện (thị xã, thành phố)…., tỉnh (thành phố thuộc TW)…

(Địa chỉ chính xác tại nơi mình sinh sống và cư ngụ)

Hậu duệ tôn là: …, tộc trưởng (trưởng chi) họ…, cùng các ông bà, chú thím (mự), kỳ lão trong họ, dâu rể con cháu nội ngoại, kính cẩn quỳ trước linh vị mà thưa rằng:

Hưởng gạo thơm, cần nhớ công lam lũ,

Uống nước ngon, phải tìm giếng trong xanh.

Người sinh, hưởng khí đất trời, chung quy cùng đạo lý,

Đời trọng, báo ơn tiển tổ, xuất phát tự tâm tình.

Kính nghĩ: tiên linh … tộc.

Kiệm cần gây cơ nghiệp,

Trung hậu giữ gia thành.

Qua cuộc biển dâu, dầm sương giải gió,

Vững tay chèo lái, vượt thác băng ghềnh.

Đời càng vững cây, bền gốc,

Ngày thêm thắm lá, tươi cành.

Con cháu nhiều bề tiến bộ,

Tổ tiên muôn thuở hiển vinh.

Nhân ngày giỗ tổ, ngưỡng mộ tôn linh,

Dâng bày lễ nhỏ, giải tỏ lòng thành.

Ngưỡng vọng tổ tiên, ban phúc ấm,

Độ trì con cháu, được yên lành.

Kính mời các vị tiên linh phối tế và các con cháu thương vong, theo gót tổ tông cùng về hâm hưởng.

Kính cáo Táo Quân, Thổ thần, Long mạch chiếu giám.

Cẩn cáo.

Ngoài Mẫu Văn Tế Hay, Chia sẽ thêm ❤️️ Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh [Nguyễn Du] ❤️️ Nội Dung, Ý Nghĩa

Văn Tế Tổ Họ Vũ

Cùng Thohay.vn tìm hiểu thêm văn tế tổ họ Vũ dưới đây nhé.

Ngày hôm nay

Trên đất Hải Dương
Dưới trời Kiệt Đặc
Một vùng thảo thụ xanh um
Bốn phía tinh kỳ đỏ rực
Khí thiêng trùm: lăng tẩm một ngôi
Gió mát lộng: tường vân năm sắc

Tổ mẫu ta xưa

Vững vàng gia đạo thi thư
Rực rỡ anh tài cân quắc
Mày ngài mắt phượng: nhan sắc tuyệt trần
Dáng liễu hình mai: đoan trang rất mực.
Nhạn sa cá lặn vào tuổi cập kê
Trướng rủ màn che đợi người tai đức

Vào thời gian ấy

Tổ ông họ Vũ tên Huy
Sinh quán Thường Châu, Bắc quốc
Vốn dòng Vọng tộc nho gia
Giữ vị Đường triều quan chức
Tuổi sáu mươi chưa có tử tôn
Buồn một nỗi không tròn mong ước!

May mắn thay

Đức, Huy đôi lứa, Phật tổ se duyên
Vũ, Nguyễn một nhà, Hoàng thiên giáng phúc
Chan hòa phận đẹp duyên may
Gắn bó trai tài gái sắc
Nếp gia phong trọn nghĩa ven tinh
Đường sự nghiệp đồng tâm hiệp lực
Một đêm nằm mộng, được thần nhân cho nuốt tiên đào
Chín tháng mang thai sinh quy tử sáng ngời bảo ngọc!
Coi con như hồn thiêng họ Vũ
Nên đặt tên hai chữ Vũ Hồn
Ngọc dù trong vẫn phải dũa mài
Vàng dẫu quý vẫn cần hun đúc
Đêm ngày tận lực dưỡng nuôi
Đèn sách kiên tâm giáo dục
Mừng con trai rất mực thông min
Càng khôn lớn lại càng hiếu học:
Vào cuộc thi đình
Vang danh Hoàng Giáp
Phong quan: Lễ bộ Thị lang
Lĩnh chỉ: Giao Châu Kinh Lược
Rất mực thương dân
Dày công giúp nước
Công lao thỏa dạ mẹ cha
Sự nghiệp lừng danh tài đức

Tổ mẫu qua đời

Một ngày thu đẹp, đấng Từ thân phật đón tiên đưa
Giữa buổi trăng rằm, lòng Thủy tổ gan đau ruột thắt
Bậc anh linh, thác vẫn như còn
Người phúc hậu, thiêng mà chẳng mất
Trường sinh một cõi: đất, trời, mây
Phù hộ muôn đời: con, chau, chắt.
Giải trừ mọi lúc nguy nan
Cứu giúp những lần khổ cực
Dạy răn giữ vững đạo làm người
Nhắc nhở noi theo đường vị nước

Chúng con nay

Trước trăm đời liệt thánh, lừng lẩy cổ kim
Gần chín triệu cháu con, trải dai nam bắc
Nghe những lời: đêm dạy ngày răn
Xin một da: vàng ghi đá khắc
Nguyện cùng nhau gắn bó keo sơn
Giữ đạo tổ anh minh son sat

Nhờ ơn Tổ mẫu, muôn trùng rực rỡ đinh Nam thiên

Dạy dỗ chúng con, vạn đại vẻ vang dòng Vũ tộc

Kiệt Đặc, Nhâm Thìn niên bát nguyệt, trung thu nhật

Mười ngàn con cháu từ bốn phương về bái Tổ

Hậu duệ tôn: Vũ Khiêu phụng thảo bài văn

Văn Tế Tổ Họ Phạm

Mời các bạn cùng nhau tham khảo thêm mâu văn tế tổ họ phạm nhé

Lời người xưa đã dạy:
Cây có cội, nước có nguồn.
Chim tìm tổ, người tìm tông.
Chim trời dẫu kiếm ăn ngàn năm cũng quay về đậu ở cành xưa.
Ong rừng dù hút mật mười phương, vẫn nhớ lại bay về tổ cũ.
Vật đã như thế,
Người há khác sao?
Nhớ ngài Thỉ Tổ Phạm Tộc,
Hồng lĩnh non cao bát ngát, là nơi phát tích giống dòng.
Lam giang dài rộng mông mênh, là chốn khai sinh Phạm Tộc.
Đất Bắc bộ lĩnh khí mười phần,
Trấn Thanh Hoá tinh truyền một họ.
Gặp lúc lệnh Vua Nam tiến, từ đất Bắc bờ cõi mở mang.
Nhân khi vận nước trung hưng, lập Động trị nước non giàu đẹp.
Dãi gió dầm sương mấy nỗi,
Băng sông mở lối nhiều phen.
Sức kia chém rắn phất cờ,
Chí ấy nung lòng phục hổ.
Đến miền Nam thấy non xanh nước biếc vui đẹp lòng song,
Mơ Sài thành mong con ấm cháu no, mới vừa dạ ngọc.
Phá rừng xanh thành ruộng thành nương,
Mở lối hẹp nên đường nên sá.
Nhưng Người.
Uống nước sông Miền Nam xanh trong, lòng vấn vương nhớ nước Lam giang,
Trông mây đỉnh Hải Vân trắng xoá, dạ vẫn cứ yêu mây Hồng Lĩnh.
Về quê xưa viếng thăm phần mộ, Thỉ Tổ, ngài an táng tại nơi đây.
Đến trốn mới lập định gia hương, con cháu ta phát sinh từ chốn ấy.
Đức Tổ mênh mông Đông Hải,
Chí Người vòi vọi Trường Sơn.
Dẫu không thành sử truyền văn,
Vẫn có thạch bia lưu tự.
Cấm đến nay:
Đã mấy trăm năm,
Qua bao nhiêu thế.
Con cháu khắp cả Việt Nam, tính ra đã có vạn vạn người.
Tộc họ nhiều chi, nhiều phái, ước độ có trên ngàn ngàn hộ.
Công đức ấy cháu con ghi ngọc, lễ Tổ Tiên một tấc lòng thành,
Sự nghiệp kia Tộc họ gìn vàng, câu phụng cung đôi dòng chữ khắc.
Một nén hương thơm,
Ban chung rượu lạt.
Trầm, trà, hoa quả kính dâng, lòng hậu sinh có nhật nguyệt soi tường.
Trống, chiêng, lễ, nhạc nguyện cần, Người Tiên Liệt có Xuân, thu nhớ kỹ.
Xin nguyện.
Giữ lấy lẽ ngay,
Làm theo điều phải.
Thương yêu đùm bọc, lá lành, lá rách lúc buồn vui,
Nâng đỡ viếng thăm, kẻ khó, người già sơn ấn lạnh.
Noi dấu Tiên nhân dạy bảo, chữ trung can thường khắc trong tim,
Theo đường Liệt Tổ truyền, ghi, cầu hiếu nghĩa năng soi trước mắt.
Gương sáng Tiền Hiền vằng vặc, xin gắng công xây dựng con em.
Tiếng thơm gia tộc vang lừng, nguyên ra sức vun bồi cháu chắt.
Cao Cả Thay:
Công Liệt Tổ thiên thu truyền tụng, một lời: Đâu nói được nghĩa khai sinh,
Ơn Tổ Tiên bách thế lưu phương, đôi câu: Đâu tỏ xong tình phụng dưỡng.
Nghĩ đến Trường Sơn trùng điệp, lòng cháu con đâu thẹn với người xưa;
Trông về Đông Hải mênh mông, dạ chắt chít vẫn thơm vùng cảnh cũ.
THƯỢNG HƯƠNG,

Bên Cạnh Mẫu Văn Tế, Thohay.vn Chia Sẽ ❤️️ Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc ❤️️ Nội Dung Tác Phẩm, Giá Trị, Phân Tích 

Viết một bình luận