Thơ Cao Bá Quát: Tác Giả, Tác Phẩm + Tuyển Tập Thơ Hay

Thơ Cao Bá Quát ❤️️ Tác Giả, Tác Phẩm + Tuyển Tập Thơ Hay ✅ Tìm Hiểu Chi Tiết Về Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Làm Thơ Của Cao Bá Quát.

Tiểu Sử Cuộc Đời Tác Giả Cao Bá Quát

Cao Bá Quát là một nhà thơ nổi danh ở giữa thế kỷ 19 trong lịch sử văn học Việt Nam. Dưới đây là phần khái quát về tiểu sử cuộc đời tác giả Cao Bá Quát, bạn có thể tham khảo.

 • Cao Bá Quát (1809 – 1855) tự là Chu Thần, hiệu Cúc Đường, tại làng Phú Thị, nay thuộc xã Quyết Chiến, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
 • Thuở nhỏ, Cao Bá Quát sống trong cảnh nghèo khó, nhưng nổi tiếng là trẻ thông minh, chăm chỉ và văn hay chữ tốt. 
 • Năm 1831, ông đậu Á nguyên trường thi Hà Nội. Nhưng thi Hội hai lần đều bị đánh hỏng, nên ông không thi cử nữa.
 • Năm 1841, quan đầu tỉnh Bắc Ninh đề cử ông với triều đình. Ông được triệu vào kinh sung chức Hành tẩu bộ Lễ.
 • 1847, ông lại nhận được chiếu chỉ của nhà vua bổ vào làm việc ở Viện Hàn Lâm (sưu tầm, sắp xếp các bài thơ cho nhà vua ngâm vịnh). Nhưng vốn là một con người có tài.và cương trực cho nên Cao Bá Quát trở thành cái gai trong mắt bọn quan lại ở triều đình, vì thế chúng đã tìm cách đẩy ông đi xa.
 • 1852, ông bị đẩy đi làm Giáo thọ ở phủ Quốc Oai, Sơn Tây (chức quan trông coi việc học hành ở một vùng). Nơi này là một vùng hẻo lánh, ít người đi học. Ðối với ông, đó là một việc đày ải thực sự nên càng làm cho ông bất bình.
 • Ông phẫn chí, bỏ quan theo làm quân sư cho Lê Duy Cự chống lại triều đình. Việc khởi nghĩa thất bại, ông bị bắt rồi bị xử tử năm 1855

Chia sẻ thêm về 🌿Thơ Nguyễn Duy 🌿 Tác Giả, Tác Phẩm + Tuyển Tập Thơ Hay

Sự Nghiệp Sáng Tác Nhà Thơ Cao Bá Quát

Tìm hiểu chi tiết về sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Cao Bá Quát.

 • Cao Bá Quát là một nhà thơ có tài năng và bản lĩnh, được người đương thời tôn là Thánh Quát (“Thần Siêu, Thánh Quát”).
 • Ngay sau khi cuộc nổi dậy ở Mỹ Lương (tỉnh Sơn Tây) bị thất bại (1855-1856), các tác phẩm của Cao Bá Quát đã bị triều đình nhà Nguyễn cho thu đốt, cấm tàng trữ và lưu hành, nên đã bị thất lạc không ít. Hiện nay còn khoảng 1353 bài thơ và 21 bài văn xuôi, gồm 11 bài viết theo thể ký hoặc luận văn và 10 truyện ngắn viết theo thể truyền kỳ.
 • Sáng tác của Cao Bá Quát chủ yếu bằng chữ Hán, chữ Nôm cũng có nhưng ít. Cao Bá Quát sống vào thời kỳ chính sách đề cao chữ Hán của nhà Nguyễn đã có ảnh hưởng sâu rộng trong giới nho sĩ. Có lẽ Cao Bá Quát chịu ảnh hưởng của chủ trương này.
 • Về tác phẩm chữ Hán ông có hai tập thơ: Chu Thần thi tập và Cúc Ðường thi thảo. Cả hai tập thơ này có tên chung là Cao Bá Quát thi tập. Số bài thơ của hai tập thơ này chưa rõ là bao nhiêu nhưng chắc chắn nhiều hơn số hiện nay chúng ta sưu tập được. Sau khi nhà thơ qua đời, tác phẩm của ông cũng phải chịu sự bạc đãi của triều đình nhà Nguyễn.
 • Về mặt chữ Nôm: ông có bài phú nổi tiếng Tài tử đa cùng (Người tài giỏi có nhiều điều cùng khổ).Ngoài ra ông còn có một số bài thơ Ðường luật và ca trù.

Phong Cách Sáng Tác Của Cao Bá Quát

Dưới đây là các nét chính trong phong cách sáng tác của Cao Bá Quát:

 • Thơ văn của Cao Bá Quát bộc phát thái độ phê phán mạnh mẽ chế độ phong kiến trì trệ, bảo thủ và chứa đựng tư tưởng khai sáng có tính chất tự phát, phản ánh nhu cầu đổi mới của xã hội Việt Nam trong giai đoạn giữa thế kỉ XIX.
 • Về mặt nghệ thuật, Cao Bá Quát là một nhà thơ trữ tình với một bút pháp đặc sắc. Ông làm thơ nhanh, có lúc “ứng khẩu thành chương”, nhưng vẫn thể hiện được cảm xúc vẫn dồi dào và sâu lắng. Và mặc dù hình tượng trong thơ ông thường bay bổng, lãng mạn, nhưng trong những bài viết về quê hương thì ông lại sử dụng rất nhiều chi tiết hiện thực gợi cảm.

=> Cao Bá Quát là nhà thơ lớn nhất trong khuynh hướng phê phán hiện thực của văn học nửa đầu thế kỷ XIX. Ðóng góp của thơ văn Cao Bá Quát trước hết là ở nội dung, cái hơn người của ông là nội dung tư tưởng, là lòng dũng cảm, là sự sáng suốt cả về chính trị lẫn văn hóa.

Đọc thêm nhiều hơn với 🌿Thơ Thanh Hải 🌿Tuyển Tập Thơ Hay Nhất

2 Câu Thơ Nổi Tiếng Của Cao Bá Quát

Đâu là 2 câu thơ nổi tiếng của Cao Bá Quát? Chia sẻ cho bạn đọc ngay sau đây:

“Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa…”

Dịch nghĩa:

Mười năm giao du cầu (học, thụ giáo) các bài kiếm cổ
(mà) một đời phải cúi đầu bái bộ Mai Hoa (Mai Hoa Ngũ Lộ Kiếm Phổ).

Dịch thơ:

Mười năm giao thiệp tìm gươm báu
Một đời chỉ cúi trước hoa mai

Tuyển Tập Các Tác Phẩm Của Nhà Thơ Cao Bá Quát

Tuyển tập các tác phẩm của nhà thơ Cao Bá Quát, cùng tham khảo ngay nhé!

Thơ Chữ Hán

 • An Quán tảo xuân kỳ 1
 • An Quán tảo xuân kỳ 2
 • Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị
 • Bạc mộ
 • Bạc mộ tư gia
 • Bạc vãn tuý quy
 • Bạc xuân giản Nguyễn Chính Tự
 • Ban Siêu đầu bút
 • Bảo Xuyên Lê ông kiến hoạ dư thi, nhân ký bách nhãn lê, phụng thứ lai vận
 • Bảo Xuyên ông nhục kiến thứ hoạ, tẩu bút thù chi
 • Bân phong đồ
 • Bất tri thuỳ thị Trích Tiên tài
 • Bệnh trung (Vị tử tàn hình nhất hủ nho)
 • Bệnh trung (Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng)
 • Bệnh trung hữu hữu trung chiêu ẩm tịch thượng tác
 • Biệt Phạm Đôn Nhân lang trung
 • Biệt Phạm lang trung
 • Bồn lan hoạ Di Xuân thứ vận
 • Bồn liên thi đáp Di Xuân thứ vận
 • Bồng Doanh đô xứng liệt tiên du
 • Cái tử
 • Cảm phú
 • Cấm sở cảm sự, túng bút ngẫu thư
 • Cấm sở cửu nguyệt trình chư hữu nhân
 • Châu Long tự ức biệt kỳ 1
 • Châu Long tự ức biệt kỳ 2
 • Chí gia
 • Chí nhật đồng Chí Đình tiểu ẩm, tẩu bút thứ vận
 • Chiết hạm tinh trực thần
 • Chiêu Quân
 • Chính nguyệt nhị thập nhất nhật di tống Thừa Thiên ngục toả cấm
 • Chinh nhân phụ
 • Chính tại thuận dân tâm
 • Chu hành há Thanh Khê nhân cố nhân ký biệt tòng du chư đệ tử
 • Chu hành nhập Hưng Yên
 • Chu trung đối nguyệt
 • Chu trung hiểu vọng phụng trình đồng chu chư quân tử
 • Chung dạ độc muộn
 • Chúng tiên đồng nhật vịnh nghê thường
 • Cúc ký bán khai, văn hữu súc mai hoa điểu giả, dĩ thi sách chi
 • Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 1
 • Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 2
 • Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 3
 • Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 4
 • Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 5
 • Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 6
 • Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 7
 • Cửu nguyệt sơ thất nhật dĩ trường sự hạ Trấn Phủ ngục
 • Cửu nhật chiêu khách
 • Cửu nhật hoạ Di Xuân kiến ký thứ vận
 • Cửu toạ
 • Dạ bán nạp lương đồng Trần Ngộ Hiên, Lê Trực Hiên
 • Dạ du Bối Am động, tuý hậu chấp chúc đề bích
 • Dạ quan Thanh nhân diễn kịch trường
 • Dạ thoại thị Phan Hành Phủ
 • Dạ túc Triệu Châu kiều
 • Di đĩnh nhập Dũng Cảng
 • Di ngụ Diên Phúc tự
 • Di ngụ hí tác
 • Di Xuân dĩ bồn liên vị thu phong sở tồi hữu thi kiến ký nhân thứ kỳ vận ca dĩ hoạ chi
 • Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 1
 • Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 2
 • Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 3
 • Du Đằng giang dữ hữu nhân đăng Kim Chung tự, tuý hậu lưu đề
 • Du Hội An phùng Vị thành ca giả
 • Du mỗ cố trạch dạ thính đàn tranh
 • Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 1
 • Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 2
 • Du Phù Đổng thiên vương miếu hữu cảm nhi đề
 • Du Quan thị viên cư khán cúc
 • Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 1
 • Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 2
 • Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 3
 • Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 4
 • Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 5
 • Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 6
 • Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 7
 • Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 8
 • Du Tây Hồ Trấn Quốc tự
 • Du Tiên Lữ động văn nhân đàm Thái Nguyên sơn thuỷ chi thắng, tuý hậu thành ngâm
 • Du vân
 • Dục Bàn Thạch kính
 • Dữ gia nhân tác biệt thị dạ dư bệnh chuyển phát
 • Dữ Hoàng Liên Phương ngữ cập hải ngoại sự, triếp hữu sở cảm, tẩu bút dư chi
 • Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 1
 • Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 2
 • Dữ thi hữu Phan Long Trân du Côn Sơn nhân tác Côn Sơn hành vân
 • Dương phụ hành
 • Đại cảnh môn ngoại diểu vọng trình đồng du giả
 • Đại hàn kỳ 1
 • Đại hàn kỳ 2
 • Đại nhân ký viễn – Phú đắc “Doanh doanh lâu thượng nữ”
 • Đại vũ kỳ 1
 • Đại vũ kỳ 2
 • Đào hoa nguyên lý nhân gia
 • Đạo phùng ngã phu
 • Đào Xuyên mộ chử
 • Đáp Trần Ngộ Hiên
 • Đắc bổ hàn lâm sung biên tập vận học hỉ nhi thành phú
 • Đắc gia thư, thị nhật tác
 • Đắc Hà thành cố nhân thư thoại cập gia tình kiêm vấn cận tác
 • Đằng Châu ca giả Phú Nhi ký hữu sở dư, thư dĩ tặng chi
 • Đăng Hải Vân quan
 • Đăng Hoành Sơn
 • Đăng Khán Sơn hữu hoài
 • Đăng Long thành lãm thắng hữu cảm
 • Đặng ngự sử trạch phùng Diệp Di Xuân cộng túc
 • Đằng tiên ca
 • Đằng Vương các tự
 • Đặng xuân mộng quán
 • Đề Đức Khê Tử u cư thứ Nguyễn Tuần Phủ tiến sĩ vận
 • Để gia
 • Để ngụ bệnh trung giản chư hữu
 • Đề Phụng Tá sứ quân hoạ lý đồ
 • Đề sát viện Bùi công “Yên Đài anh ngữ” khúc hậu
 • Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 01
 • Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 02
 • Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 03
 • Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 04
 • Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 05
 • Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 06
 • Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 07
 • Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 08
 • Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 09
 • Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 10
 • Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 11
 • Đề Trấn Vũ miếu
 • Đề Trấn Vũ quán thạch bi
 • Đoan Công phế kiều
 • Đoan dương
 • Đoan ngọ
 • Đoàn Tính bình nhân lai uỷ vấn, tẩu bút đáp tặng
 • Đoàn Tính lâm hành bả tửu vi biệt, tẩu bút dữ chi
 • Độ Chế giang
 • Độ My Luân giang bạc mộ tương để Hoành Sơn hạ
 • Độc dạ (Nhật nhật duy sầu thử)
 • Độc dạ (Thành thị huyên ty địa)
 • Độc dạ cảm hoài (Đêm một mình cảm nghĩ)
 • Độc dạ khiển hoài
 • Độc dạ thư hoài
 • Độc thi
 • Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú
 • Đối vũ kỳ 1
 • Đối vũ kỳ 2
 • Đồng Bùi nhị công tử tôn thất Minh Trọng phiếm chu Đà môn mộ yết đãi nguyệt
 • Đồng Bùi nhị Minh Trọng Trà giang dạ bạc
 • Đồng Chí Đình, Minh Trọng phiếm chu du Ngũ Hành Sơn hoạ Minh Trọng thứ vận
 • Đồng Chuyết Hiên ẩm đại tuý hoa hạ mạo vũ nhi quy
 • Đồng chư hữu đăng Trấn Vũ tự chung lâu
 • Đồng Minh Trọng du Tích Sơn tự đề bích
 • Đông Pha Xích Bích du
 • Đồng Phạm Thúc Minh du Vạn An toại đăng Nam Tào sơn tự
 • Đông Tác Tuần Phủ tịch thượng ẩm
 • Đồng tử mục đường lang
 • Đông Vũ ngâm
 • Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 1
 • Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 2
 • Giang điếm tuý miên
 • Giang thượng tình vân tạp vũ vân
 • Giang thượng vọng Vệ Linh sơn
 • Hạ dạ vấn bốc đồng Hành Phủ
 • Há Hạ Châu tạp ký kỳ 01
 • Há Hạ Châu tạp ký kỳ 02
 • Há Hạ Châu tạp ký kỳ 03
 • Há Hạ Châu tạp ký kỳ 04
 • Há Hạ Châu tạp ký kỳ 05
 • Há Hạ Châu tạp ký kỳ 06
 • Há Hạ Châu tạp ký kỳ 07
 • Há Hạ Châu tạp ký kỳ 08
 • Há Hạ Châu tạp ký kỳ 09
 • Há Hạ Châu tạp ký kỳ 10
 • Há Liêu Thành ngoại tức sự
 • Hàn dạ ngâm
 • Hàn dạ tức sự
 • Hàn vũ sảo tức dạ ngẫu kiến nguyệt hoạ Phương Đình
 • Hào thượng quan ngư
 • Hí tặng Phan sinh
 • Hiểu biệt phục hoạ Phương Đình thứ vận
 • Hiểu lũng quán phu
 • Hiểu nhập Quảng Trị giới
 • Hiểu quá Hương giang
 • Hoạ Lục Phóng Ông chính nguyệt ngũ nhật xuất du
 • Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 01
 • Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 02
 • Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 03
 • Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 04
 • Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 05
 • Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 06
 • Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 07
 • Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 08
 • Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 09
 • Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 10
 • Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh kỳ 02
 • Hoạ Thận Tư nguyên đán thí bút thứ vận
 • Hoạ Thận Tư nhật ngọ phục đắc hoà vũ thứ vận
 • Hoạ Thận Tư xuân nhật đồng chư hữu đăng Trấn Vũ quán lâu vọng hồ kiến ký thứ vận
 • Hoạ Thúc Minh lưu biệt Duẫn Trai chi tác kiêm thứ kỳ vận
 • Hoạ Uy Viễn “Thất thập tự thọ”
 • Hoành Sơn quan
 • Hoành Sơn vọng hải ca
 • Hồng Mao hoả thuyền ca
 • Huyền Không động đắc không tự
 • Hương giang tạp vịnh
 • Hữu sở tư
 • Kê dưỡng áp
 • Khách lộ cảm hoài
 • Khách trung tảo khởi
 • Khốc tử
 • Khốc vong tỷ
 • Khúc đê dạ liệp
 • Khuê oán kỳ 1
 • Khuê oán kỳ 2
 • Khuê oán kỳ 3
 • Khuê oán kỳ 4
 • Kiến bắc nhân lai nhân thoại cố hương tiêu tức
 • Kim Khê dịch tức sự
 • Kim nhật hành
 • Kinh độc thư xứ
 • Ký cố nhân Tuy Hoà tri huyện Đỗ Tự Phủ
 • Ký hận cổ ý kỳ 1
 • Ký hận cổ ý kỳ 2
 • Ký hữu Phương Đình
 • Ký Lê Bảo Xuyên Trấn Tây quân thứ
 • Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 1
 • Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 2
 • Ký Nguyễn cố hữu hồi tịch
 • Lạc hoa
 • Lạc Sơn lữ trung
 • Lam giang chu trung vọng Hồng Lĩnh
 • Lan vi quân tử
 • Lập xuân hậu nhất nhật tân tình
 • Liễu Thăng thạch
 • Lỗ Trọng Liên nghĩa bất đế Tần
 • Lục nguyệt thập ngũ dạ nguyệt hạ tác phụng ký chư cố nhân
 • Lưu biệt Hoàng Liên Phương
 • Lưu viện du nguyệt văn đắc tái phát Đà Nẵng, thị dạ đồng Vũ Hoài Phủ thống ẩm
 • Lý Mật trần tình biểu
 • Man phụ hành
 • Mộ kiều quy nữ
 • Mộ xuân quá Mã thị viên lâm
 • Mộng vong nữ
 • Ngẫu thành
 • Nghĩa Quảng phố tảo phát
 • Ngũ nguyệt thập nhị nhật quan huyện thí
 • Ngụ quán tức sự
 • Nguyệt trung vịnh mạt lỵ hoa
 • Nhàn vịnh
 • Nhĩ phố tảo hồng
 • Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 1
 • Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 2
 • Nhiệt thời tác
 • Ninh Bình đạo trung
 • Phạn xá cảm tác
 • Phế tỉnh
 • Phó Nam cung, xuất giao môn biệt chư đệ tử
 • Phục tặng Phương Đình
 • Quá Bình Định dương phận vọng Cù Mông sơn
 • Quá Dục Thuý sơn
 • Quá Quảng Trị tỉnh
 • Quá Thiên Quang tự, thương Lê triều cố cung
 • Quá tướng quân mạo
 • Quan chẩn
 • Sa hành đoản ca (Bài ca ngắn đi trên bãi cát)
 • Sậu vũ
 • Sơ đầu
 • Sơn chi hiểu vịnh
 • Sơn cư tảo khởi
 • Sơn Tây thành yết Châu Phong công, thị dạ dữ Minh Trọng túc
 • Sơn thượng tiểu yết
 • Tài mai
 • Tàng Chân động, đắc chân tự
 • Tảo phát Liêu Cảng
 • Tạp hứng
 • Tạp thi kỳ 1
 • Tạp thi kỳ 2
 • Tạp thi kỳ 3
 • Tạp thi kỳ 4
 • Tạp thi kỳ 5
 • Tạp thi kỳ 6
 • Tặng Quế Sơn thiếu uý
 • Tân viên vũ hậu
 • Thanh minh nhật cảm tác, hoạ Trần Ngộ Hiên
 • Thanh Phong điếm đề bích
 • Thanh Trì phiếm chu nam hạ
 • Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 1
 • Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 2
 • Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 3
 • Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 4
 • Thập ngũ dạ đại phong
 • Thập thất dạ thừa nguyệt tẩu bút ký hữu nhân
 • Thất sơn đạo trung
 • Thôn cư vãn cảnh
 • Thu dạ độc toạ tức sự
 • Thu dạ thư hoài di quán trung chư cố nhân
 • Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 1
 • Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 2
 • Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 1
 • Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 2
 • Thử mẫu phong sơ
 • Thứ vận Bùi Nhị
 • Thưởng cúc kỳ 01
 • Thưởng cúc kỳ 02
 • Thưởng cúc kỳ 03
 • Thưởng cúc kỳ 04
 • Thưởng cúc kỳ 05
 • Thưởng cúc kỳ 06
 • Thưởng cúc kỳ 07
 • Thưởng cúc kỳ 08
 • Thưởng cúc kỳ 09
 • Thưởng cúc kỳ 10
 • Tiếp nội thư tín ký hàn y bút điều sổ sự
 • Tội định
 • Tống hữu nhân xuất tái
 • Trà giang thu nguyệt ca
 • Trào chiết tý Phật
 • Trần Ngộ Hiên nhục hữu sở thị tẩu bút hoạ chi
 • Trệ vũ chung dạ cảm tác
 • Trùng quá Vạn Liễu đình
 • Túc sơn tự
 • Tự Nhiên châu
 • Tự quân chi xuất hĩ
 • Tức sự
 • Tương đáo cố hương
 • Tương vũ hý tác
 • Vãn du Sài Sơn vũ hậu đăng sơn đầu đề bích kỳ 1
 • Vãn du Sài Sơn, vũ hậu đăng sơn đề bích kỳ 4
 • Vãn quy
 • Văn địch
 • Vấn hà mô
 • Vị minh tiểu kệ đồng Phan sinh dạ toạ
 • Viên cư trị vũ
 • Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 1
 • Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 2
 • Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 3
 • Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 4
 • Viên trung thảo
 • Viễn tụ minh hà
 • Vịnh cù dục
 • Vịnh Hạng Vũ đầu
 • Vịnh Hưng Đạo Vương
 • Vịnh Tản Viên sơn
 • Vịnh Thanh Hoá miêu tử sơn
 • Vọng Giang đài, đắc đài tự
 • Vọng Hải đài, đắc đài tự
 • Vọng Phu thạch
 • Vô đề
 • Vũ hậu tẩu bút ký viên cư nhị hữu
 • Vũ Hoán Phủ tiên sinh diệc dĩ thị nhật bất phó hồ thượng chi ước hữu thi kiến thị triếp phục thứ vận
 • Vũ trung độ Linh giang
 • Vũ trung xuân thụ vạn nhân gia1
 • Xuân dạ độc thư
 • Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 01
 • Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 02
 • Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 03
 • Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 04
 • Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 05
 • Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 06
 • Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 07
 • Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 08
 • Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 09
 • Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 10
 • Xuất tái

Thơ Chữ Nôm

 • “Quan ngơi”
 • Bà Nguyễn Thị Kim
 • Câu đối dán nơi nhà dạy học
 • Đắp voi
 • Đến làng Đông Du, đêm ngủ dỗ
 • Giai nhân bài 1 (Tự tình – Giai nhân nan tái đắc)
 • Giai nhân bài 2 (Nhủ tình nhân hay Nhớ giai nhân – Tài tử với giai nhân)
 • Hơn nhau một chữ thì Cuộc phong trần (Cuộc phong trần)
 • May rủi
 • Mấy khi gặp gỡ (Cuộc thi tửu)
 • Mùi thơ thi xã
 • Nghĩ tiếc cho ai
 • Nhân sinh thấm thoát
 • Núi cao trăng sáng (Chơi trăng)
 • Phận hồng nhan có mong manh
 • Tài hoa là nợ
 • Tài tử đa cùng phú
 • Tặng bạn lấy vợ lẽ
 • Thanh nhàn là lãi
 • Thất tịch
 • Thế sự nổi chìm
 • Trải khắp đường đời
 • Uống rượu tiêu sầu bài 1 (Chén rượu tiêu sầu – Vịnh nhàn)
 • Uống rượu tiêu sầu bài 2 (Nghĩ đời mà chán – Chán đời)

Gửi cho bạn tuyển tập 🌿Thơ Chu Mạnh Trinh 🌿 Hay đặc sắc

15 Bài Thơ Hay Nhất Của Cao Bá Quát

Dưới đây là 15 bài thơ hay nhất của Cao Bá Quát mà bạn đọc không nên bỏ lỡ.

Quá Dục Thuý Sơn

過浴翠山

天地有斯山,
萬古有斯寺。
風景已奇絕,
而我亦來此。
我欲登高岑,
浩歌寄雲水。
有約乃違斯,
凡事大都爾。

Phiên âm:

Thiên địa hữu tư sơn,
Vạn cổ hữu tư tự.
Phong cảnh dĩ kỳ tuyệt,
Nhi ngã diệc lai thử.
Ngã dục đăng cao sầm,
Hạo ca ký vân thuỷ.
Hữu ước nãi vi tư,
Phàm sự đại đô nhĩ.

Dịch thơ:

Trời đất có núi Thuý
Muôn thuở có chùa này
Phong cảnh đã tuyệt mỹ
Lại thêm ta đến đây
Ta muốn lên đỉnh cao
Hát vang cùng mây nước
Ao ước mà không được
Việc đời đều thế sao?

Uống Rượu Tiêu Sầu Bài 1

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy,
Cảnh phù du trông thấy đã nực cười.
Thôi công đâu chuốc lấy sự đời,
Tiêu khiển một vài chung lếu láo.
Ðoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Trầm tư bách kế bất như nhàn.
Dưới thiều quang thấp thoáng bóng Nam san,
Ngoảnh mặt lại cửu hoàn coi cũng nhỏ.
Khoảng trời đất cổ kim, kim cổ,
Mảnh hình hài không có, có không.
Lọ là thiên tứ, vạn chung.

Uống Rượu Tiêu Sầu Bài 2

Thế sự thăng trầm quân mạc vấn,
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu.
Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu,
Ðem mộng sự đọ với chân thân thì cũng hệt.
Duy giang thượng chi thanh phong,
Dữ sơn gian chi minh nguyệt.
Kho trời chung, mà vô tận của mình riêng.
Cuộc vuông tròn phó mặc khuôn thiêng,
Ai thành thị, ai vui miền lâm tẩu.
Gõ nhịp lấy, đọc câu “Tương tiến tửu”:
“Quân bất kiến:
Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi.”
Làm chi cho mệt một đời.

Thế Sự Nổi Chìm

Thế sự phù trầm hưu thuyết trước,
Ai công đâu mua chuốc sự đời chi.
Duy cầm, duy kỳ, duy tửu, duy thi,
Thú vui phong hoa tuyết nguyệt.
Đường xuất xử có buổi cùng, buổi đạt,
Cuộc hành tàng nào ai có ai không.
Chữ công danh đã tạc với non sông,
Cơ vinh hiển hẹp gì trong phú tái.
Tuế tự dương hồi xuân cánh tại,
Khổ hết rồi âu phải cam lai.
Thôi thì thôi tiền định an bài,
Sầu cho nát lòng người chi nữa.
Ngô thử thời hành thử sự,
Dẫu hành tàng xuất xử cũng tuỳ nghi.
Thực tài ứng biến tri cơ.

Dương Phụ Hành

洋婦行

西洋少婦衣如雪,
獨憑郎肩坐清月。
卻望南船燈火明,
把袂喃喃向郎說。
一碗醍醐手懶持,
夜寒無那海風吹。
翻身更倩郎扶起,
豈識南人有別離。

Phiên âm:

Tây Dương thiếu phụ y như tuyết,
Độc bằng lang kiên toạ thanh nguyệt.
Khước vọng Nam thuyền đăng hoả minh,
Bả duệ nam nam hướng lang thuyết.
Nhất uyển đề hồ thủ lãn trì,
Dạ hàn vô ná hải phong xuy.
Phiên thân cánh thiến lang phù khởi,
Khởi thức Nam nhân hữu biệt ly!

Dịch thơ:

Thiếu phụ Tây Dương áo trắng phau,
Tựa vai chồng dưới bóng trăng thâu,
Ngó thuyền Nam thấy đèn le lói,
Kéo áo rì rầm nói với nhau.
Hững hờ cốc sữa biếng cầm tay,
Gió bể đêm sương thổi lạnh thay!
Uốn éo đòi chồng nâng đỡ dậy,
Biết đâu nỗi khách biệt ly này?

Bạc Mộ

薄暮

壁峭軒空風倒吹,
煙清霜勁漏如絲。
丹良著慢無藏曜,
白鳥翻惟不受饑。
抱膝吟殘人自遠,
倚樓心在我應知。
早梅晚菊縱疏放,
也看搖搖有幾枝。

Phiên âm:

Bích tiễu hiên không phong đảo xuy,
Yên thanh sương kính lậu như ty.
Đan lương trước mạn vô tàng diệu,
Bạch điểu phiên duy bất thụ ky.
Bão tất ngâm tàn nhân tự viễn,
Ỷ lâu tâm tại ngã ưng tri.
Tảo mai vãn cúc tung sơ phóng,
Dã khán dao dao hữu kỷ chi.

Dịch thơ:

Gió thổi ngược chiều dốc núi xanh,
Khói trong, sương đậm nhỏ tơ mành.
Lập loè đom đóm không che sáng,
Muỗi đói đêm đêm cứ lọt màn.
Ôm gối, thôi ngâm người tự vắng,
Tựa lầu nên biết tấm lòng mình.
Sớm mai, muộn cúc lưa thưa nở,
Cũng thấy rung rinh có mấy cành.

Sa Hành Đoản Ca

沙行短歌

長沙復長沙,
一步一回卻。
日入行未已,
客子淚交落。
君不學仙家美睡翁,
登山涉水怨何窮。
古來名利人,
奔走路途中。
風前酒店有美酒,
醒者常少醉者同。
長沙長沙奈渠何,
坦路茫茫畏路多。
聽我一倡窮途歌。
北山之北山萬疊,
南山之南波萬級,
君胡為乎沙上立。

Phiên âm:

Trường sa phục trường sa,
Nhất bộ nhất hồi khước.
Nhật nhập hành vị dĩ,
Khách tử lệ giao lạc.
Quân bất học tiên gia mỹ thuỵ ông,
Đăng sơn thiệp thuỷ oán hà cùng.
Cổ lai danh lợi nhân,
Bôn tẩu lộ đồ trung.
Phong tiền tửu điếm hữu mỹ tửu,
Tỉnh giả thường thiểu, tuý giả đồng.
Trường sa, trường sa, nại cừ hà?
Thản lộ mang mang uý lộ đa.
Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca.
Bắc sơn chi bắc, sơn vạn điệp,
Nam sơn chi nam, ba vạn cấp,
Quân hồ vi hồ sa thượng lập?

Dịch thơ

Bãi cát dài lại bãi cát dài,
Đi một bước như lùi một bước.
Mặt trời đã lặn, chưa dừng được,
Lữ khách trên đường nước mắt rơi.
Không học được tiên ông phép ngủ,
Trèo non, lội suối, giận khôn vơi!
Xưa nay, phường danh lợi,
Tất tả trên đường đời.
Đầu gió hơi men thơm quán rượu,
Người say vô số, tỉnh bao người?
Bãi cát, bãi cát dài ơi!
Tính sao đây? Đường bằng mờ mịt,
Đường ghê sợ còn nhiều, đâu ít?
Hãy nghe ta hát khúc “đường cùng”,
Phía bắc núi Bắc, núi muôn trùng,
Phía nam núi Nam, sóng dào dạt.
Anh đứng lam chi trên bãi cát?

Hơn Nhau Một Chữ Thì

Chẳng lưu lạc dễ trải mùi trần thế,
Còn trần ai khôn tỏ mặt công hầu.
Ngất ngưởng thay con Tạo khéo cơ cầu,
Muốn đại nhiệm hãy dìm cho lúng túng.
Thân hệ bang gia chung hữu dụng,
Thiên sinh hào kiệt bất ưng hưu.
Hãy bền lòng, chớ chút oán vưu,
Thời chí hĩ, ngư long biến hoá.
Thôi đã biết cùng thông là mệnh cả,
Cũng đừng đem hình dịch lại cầu chi.
Hơn nhau cũng một chữ thì.

Tài Hoa Là Nợ

Thương những kẻ giai nhân tài tử,
Trót đa mang vì một chữ tình.
Nghĩ nguồn cơn thẹn với trời xanh,
Tưởng nông nỗi giận cùng trăng bạc.
Tương tiếu nhất thanh song lệ lạc,
Khả liên bán điểm thấp châu huyền.
Trách vì phận lại giận vì duyên,
Duyên phận những vì tình nên nông nỗi.
Dẫu dạ sắt gan vàng cũng rối,
Vần ruột tằm lắm mối càng đau.
Tương tư ai để cho nhau.

Thanh Nhàn Là Lãi

Xử thế nhược đại mộng,
Hồ vi lao kỳ sinh.
Kiếp phù sinh vinh nhục, nhục vinh,
Liếc mắt đám mây trôi mấy chốc.
Con tạo vật bắt đeo râu tóc,
Nợ tang bồng phải giả mới là giai.
Mảnh áo xiêm buộc lấy cái hình hài,
Ngoài nghìn dặm chửa chồn chân ngựa ký.
Hiền ngu thiên tải tri thuỳ thị,
Phú quý bách niên năng kỷ hà.
Hội công danh nhớn nhỏ cũng là,
Thôi mặn nhạt đã trải qua mùi thế.
Tìm thú cũ hỏi thăm sơn thuỷ,
Chén hoàng hoa ngồi lắng ngọn thu phong.
Thảnh thơi một giấc bắc song.

Chiêu Quân

昭君

漢朝莫殺毛延壽,
塞上胡笳只自悲。
兒女總多腸斷處,
古今終有貌來時。

Phiên âm:

Hán triều mạc sát Mao Diên Thọ,
Tái thượng Hồ già chỉ tự bi.
Nhi nữ tổng đa trường đoạn xứ,
Cổ kim chung hữu mạo lai thì.

Dịch thơ:

Hán triều từng giết Mao Diên Thọ,
Kèn rợ Hồ buồn chốn ải quan.
Nhi nữ ai hay đau đứt ruột,
Xưa nay nhan sắc vốn đa đoan.

Vô Đề

Thất mã tê phong huếch hoác lai,
Oanh doanh xa mã cộng trì hồi.
Viên trung hảo điểu liêu tiêu ngữ,
Dã ngoại kỳ hoa lác đác khai.
Bạch nhật sạ văn lôi hống động,
Thanh thiên hốt kiến vũ lài nhài.
Khù khờ thi cú đa nhân thức,
Khệnh khạng tương lai vấn tú tài.

Nhân Sinh Thấm Thoát

Nhân sinh thiên địa nhất nghịch lữ,
Có bao lăm ba vạn sáu nghìn ngày.
Như chiêm bao, như bóng sổ, như gang tay,
Sực nhớ chữ “cổ nhân bỉnh chúc”.
Cao sơn lưu thuỷ, thi thiên trục,
Minh nguyệt thanh phong, tửu nhất thuyền.
Dang tay người tài tử khách thuyền quyên,
Chén rượu thánh, câu thơ thần thích chí.
Thành thị ấy, mà giang hồ ấy,
Đâu chẳng là tuyết, nguyệt, phong, hoa.
Bốn mùa xuân lại, thu qua,
Đời người thấm thoắt như là con thoi.
Cho hay kẻ thế người đời.

Độc Dạ Cảm Hoài

獨夜感懷

新漲生殘夜,
初寒送渺秋。
歲時雙病眼,
天地一詩囚。
倚枕看長劍,
呼燈檢敝裘。
彊憐心力在,
羈臥不禁愁。

Phiên âm:

Tân trướng sinh tàn dạ,
Sơ hàn tống miểu thu.
Tuế thời song bệnh nhãn,
Thiên địa nhất thi tù.
Ỷ chẩm khan trường kiếm,
Hô đăng kiểm tệ cừu.
Cưỡng liên tâm lực tại,
Cơ ngoạ bất câm sầu.

Dịch thơ:

Con nước mới, giục đêm tàn,
Rét đầu mùa, tiễn muộn màng cảnh thu.
Tháng ngày đôi mắt mịt mù,
Giữa đất trời, một anh tù làm thơ.
Trông gươm tựa gối bơ phờ,
Gọi đèn xem lại xác cơ áo cừu.
Xót mình tâm lực cạn đâu,
Mà thân giam hãm mối sầu khôn nguôi!

Đến Làng Đông Du, Đêm Ngủ Dỗ

Đầu sông đứng ngóng quê hương
Quê hương đâu phải dặm trường xa xôi,
Cớ sao mãi chẳng tới nơi,
Vừa đi vừa đứng bồi hồi làm sao?
Thiếu người cáng võng, phải đâu
Cũng không chờ đợi bạn bầu những ai.
Từ khi vướng lấy luỵ đời
Nửa bầu máu nóng nhường vơi vơi dần.
Đường đời biển ảo phong vân
Việc đời ấm lạnh bao lần đổi thay
Mũ treo còn chửa hẹn ngày,
Cổng sài nào biết sau này nơi nao!
Nghiệp xưa vườn ruộng dăm sào
Rêu hoang cỏ dại ai nào ngó coi!
Họ hàng người cũng thưa rồi
Bữa cơm dưa muối thết mời vẫn chưa.
Biệt ly biết đến bao giờ!
Thà im im bắt, nói ra ngại lời
Trời tây bóng đã xế rồi
Vẫn còn nấn ná quê người một thân

Đừng nên bỏ qua chùm ❤️️Thơ Vũ Đình Liên ❤️️Hay nhất

Viết một bình luận