Ăn Mầm Đá Lớp 4: Nội Dung Tập Đọc + Soạn Bài + Kể Lại Câu Chuyện

Ăn Mầm Đá Lớp 4 ❤️️ Nội Dung Tập Đọc, Soạn Bài, Kể Lại Câu Chuyện ✅ Mời Bạn Đọc Xem Thêm Về Bố Cục, Giáo Án, Đọc Hiểu.

Nội Dung Tập Đọc Ăn Mầm Đá Lớp 4

Tập đọc – Ăn mầm đá giúp các em hiểu có cách đọc lưu loát toàn bài, biết đọc diễn cảm bài văn. Đồng thời, hiểu nội dung câu chuyện: ca ngợi Trạng Quỳnh thông minh, vừa biết làm cho chúa ăn ngon miệng, vừa khéo răn Chúa. Bên dưới là nội dung tập đọc Ăn mầm đá lớp 4.

Ăn “mầm đá”

Tương truyền vào thời vua Lê – chúa Trịnh có ông Trạng Quỳnh là người rất thông minh. Trạng thường dùng lối nói hài hước hoặc những cách độc đáo để châm biếm thói xấu của vua chúa, quan lại và bênh vực dân lành.

Một hôm, Trạng túc trực trong phủ chúa. Chúa bảo:

– Ta ăn đủ của ngon vật lạ trên đời mà vẫn không thấy ngon miệng. Ngươi có biết thứ gì ngon thì mách cho ta.

Trạng bẩm:

– Chúa đã xơi “mầm đá” chưa ạ?

Nghe có món lạ, chúa bèn sai Trạng dâng lên. Trạng Quỳnh cho người đi lấy đá đem về ninh, còn mình thì về nhà kiếm một lọ tương thật ngon đem giấu trong phủ chúa. Lọ tương được bịt thật kĩ, ngoài đề hai chữ “đại phong”.

Bữa ấy, chúa đợi món “mầm đá” đã quá bữa, thấy đói bụng bèn hỏi:

– “Mầm đá” đã chín chưa?

Trạng đáp:

– Dạ, chưa ạ.

Chốc chốc, đói quá, chúa lại hỏi, Trạng lại tâu:

– Thứ ấy phải ninh thật kĩ, không thì khó tiêu.

Đã khuya, chúa lại hỏi. Trạng Quỳnh biết chúa đã đói lả, mới tâu:

– Xin chúa hãy xơi tạm vài thứ dã vị này, còn “mầm đá” thần xin dâng sau.

Rồi Trạng truyền dọn cơm với tương lên. Chúa đang đói lên ăn rất ngon miệng. Thấy chiếc lọ đề hai chữ “đại phong”, chúa lấy làm lạ, bèn hỏi:

– Mắm “đại phong” là mắm gì mà ngon thế?

– Bẩm, là tương ạ!

– Vậy ngươi đề hai chữ “đại phong” là nghĩa làm sao?

– Bẩm, “đại phong” là gió lớn. Gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, tượng lo là lọ tương ạ.

Chúa bật cười:

– Lâu nay ta không ăn, quên cả vị. Sao tương ngon thế?

– Bẩm chúa, lúc đói, ăn cơm muối cũng ngon, no thì chẳng có gì vừa miệng đâu ạ.

TRUYỆN DÂN GIAN VIỆT NAM

Chú thích:

 • Tương truyền: truyền miệng từ đời này sang đời khác.
 • Thời vua Lê – chúa Trịnh: thời kì lịch sử từ cuối thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII, nước ta có vua Lê nhưng quyền hành nằm trong tay chúa Trịnh.
 • Túc trực: có mặt thường xuyên ở chỗ nhất định để trông nom hoặc sẵn sàng làm một việc gì.
 • Dã vị: món ăn bình dân, nấu theo lối cổ truyền.

Xem thêm về 🌻 Tiếng Cười Là Liều Thuốc Bổ 🌻 Nội Dung Tập Đọc, Soạn Bài, Giáo Án

Giới Thiệu Bài Đọc Ăn Mầm Đá

Thohay.vn cập nhật cho bạn đọc thông tin giới thiệu bài đọc Ăn mầm đá.

Món ăn mầm đá là truyện cười dân gian kể về Trạng Quỳnh, qua đó đã giúp cho Chúa Trịnh hiểu ra một điều vô cùng đơn giản: lúc đói thì ăn gì cũng ngon miệng.

Câu chuyện kể về Trạng Quỳnh, người nổi tiếng thông minh, mưu mẹo và hài hước. Trạng đã dùng những cách hài hước để răn dạy vua. Khi vua chán của ngon, thấy ăn không ngon miệng, trong khi dân chúng còn khó khăn, vậy nên Trạng đã bày trò mời vua ăn “mầm đá”, rồi lại cho vua ăn tương, bằng một cách chơi chữ hài hước.

Bố Cục Bài Ăn Mầm Đá

Bố cục bài Ăn mầm đá có thể được chia thành 4 phần:

 • Đoạn 1: Từ đầu đến bênh vực dân lành
 • Đoạn 2: Từ Một hôm đến hai chữ “đại phong”
 • Đoạn 3: Từ Bữa ấy đến khó tiêu
 • Đoạn 4: Phần còn lại

Khám phá chi tiết ⚡ Con Chim Chiền Chiện ⚡ Nội Dung Tập Đọc, Soạn Bài Chi Tiết

Hướng Dẫn Tập Đọc Ăn Mầm Đá

Khám phá hướng dẫn tập đọc Ăn mầm đá.

 • Đọc lưu loát toàn bài.
 • Đọc diễn cảm bài văn với giọng kể vui, hóm hỉnh.
 • Đọc phân biệt được lời của các nhân vật trong truyện: Chúa Trịnh, Trạng Quỳnh, người dẫn chuyện.

Ý Nghĩa Bài Ăn Mầm Đá

Câu chuyện ca ngợi Trạng Quỳnh thông minh, vừa biết cách làm cho chúa ăn ngon miệng, vừa khéo răn chúa: No thì chẳng có gì vừa miệng đâu ạ.

Chia sẻ cho bạn đọc 🍃Ngắm Trăng + Không Đề🍃 Nội Dung Tập Đọc, Soạn Bài

Đọc Hiểu Tác Phẩm Ăn Mầm Đá

Chia sẻ cho các bạn phần đọc hiểu tác phẩm Ăn mầm đá.

👉Câu 1: Trong truyện có những nhân vật nào xuất hiện?

1. Trạng Quỳnh

2. Trạng Hiền

3. Chúa Trịnh

4. Vua Lê

Đáp án:

Trong truyện có hai nhân vật xuất hiện là Trạng Quỳnh và chúa Trịnh.
Đáp án đúng: Đánh dấu x vào ô số 1, 3

👉Câu 2: Câu chuyện được kể vào thời đại nào?

A. Thời Hậu Lê

B. Thời Trần

C. Thời Nguyễn

D. Thời vua Lê – chúa Trịnh

Đáp án :

Tương truyền vào thời vua Lê – chúa Trịnh có ông…”
Câu chuyện được kể vào thời vua Lê – chúa Trịnh.

Đáp án đúng: D.

👉Câu 3: Vào thời vua Lê – chúa Trịnh, ai là người nổi tiếng với việc châm biếm thói xấu của quan lại, vua chúa và bênh vực dân lành?

A. Trạng Lường

B. Trạng Lợn

C. Trạng Quỳnh

D. Trạng Bùng

Đáp án :

Tương truyền vào thời vua Lê – chúa Trịnh có ông Trạng Quỳnh là người rất thông minh. Trạng thường dùng lối nói hài hước hoặc những cách độc đáo để châm biếm thói xấu của vua chúa, quan lại và bênh vực dân lành”.

Vậy nên vào thời vua Lê – chúa Trịnh, ai là người nổi tiếng với việc châm biếm thói xấu của quan lại, vua chúa và bênh vực dân lành đó là Trạng Quỳnh.

Đáp án đúng: C.

👉Câu 4: Vì sao chúa Trịnh muốn ăn món “mầm đá”?

A. Vì đó là món ăn mà sứ thần dâng lên cho chúa Trịnh

B. Vì chúa nghe nói dân chúng ai cũng thích món “mầm đá” trong khi mình vẫn chưa được ăn.

C. Vì có một vị quan Trạng thách chúa Trịnh ăn hết được một bát “mầm đá”.

D. Vì chúa ăn món gì cũng không thấy ngon miệng, thấy “mầm đá” là món lạ nên muốn thử.

Đáp án :

Một hôm. Trạng túc trực trong phủ chúa. Chúa bảo:
– Ta ăn đủ của ngon vật lạ trên đời mà vẫn không thấy ngon miệng. Ngươi thấy thứ gì ngon thì mách ta. Trạng bẩm:
– Chúa đã xơi mầm đá chưa ạ?

Nghe có món lạ, chúa bèn sai Trạng dâng lên”

Vậy nên chúa Trịnh muốn ăn món “mầm đá” vì chúa ăn món gì cũng không thấy ngon miệng, thấy “mầm đá” là món lạ nên muốn thử.

Đáp án đúng: D.

👉Câu 5: Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho chúa như thế nào?

1. Đem một lọ tương bịt thật kĩ, bên ngoài đề chữ “Đại phong” rồi giấu trong phủ chúa

2. Lấy đá đem về ninh

3. Đợi chúa đói lả vì đợi “Mầm đá” mới dâng “Đại phong” cho vua ăn

Đáp án

2. Lấy đá đem về ninh
1. Đem một lọ tương bịt thật kĩ, bên ngoài đề chữ “Đại phong” rồi giấu trong phủ chúa
3. Đợi chúa đói lả vì đợi “Mầm đá” mới dâng “Đại phong” cho vua ăn

Đáp án đúng: Thứ tự đúng là: 2, 1, 3

👉Câu 6: Cuối cùng, chúa đã được ăn “Mầm đá” .

Nhận định trên đúng hay sai

A. Đúng

B. Sai

Đáp án:

Cuối cùng chúa không được ăn “Mầm đá”.

Đáp án đúng: B. Sai

👉Câu 7: Vì sao chúa không được ăn mầm đá?

A. Vì thực chất không có món ăn đó

B. Vì đợi lâu quá, chúa phải đi xử lí việc triều chính nên không ăn nữa

C. Vì chúa ngửi mùi không ngon nên không muốn ăn

D. Vì Trạng Quỳnh ninh mầm đá lâu quá, bị cháy nên không ăn được.

👉Câu 8: Vì sao chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng?

A. Vì tương của Trạng Quỳnh được chế biến khác với các loại tương thông thường

B. Vì khi đói thì ăn gì cũng cảm thấy ngon

C. Vì Trạng Quỳnh có trộn một loại bột để người ăn cảm thấy ngon miệng.

D. Vì tương của Trạng Quỳnh được nhập khẩu từ nước ngoài.

Đáp án:

Chúa ăn tương vẫn cảm thấy ngon miệng vì khi đói thì ăn gì cũng cảm thấy ngon.
Đáp án đúng: B.

👉Câu 9: Con có nhận xét gì về nhân vật Trạng Quỳnh?

1. Trạng Quỳnh rất thông minh

2. Trạng Quỳnh vừa giúp được vua lại vừa khéo chê vua

3. Trạng Quỳnh rất nỗ lực, kiên trì

4. Trạng Quỳnh chỉ giỏi nịnh vua

Đáp án:

Nhận xét về nhân vật Trạng Quỳnh:
– Trạng Quỳnh rất thông minh
– Trạng Quỳnh vừa giúp được vua lại vừa khéo chê vua

Đáp án đúng: Đánh dấu x vào ô trống số 1, 2

👉Câu 10: Ý nghĩa của câu chuyện Ăn “mầm đá”?

A. Ca ngợi sự hài hước của Trạng Quỳnh trong việc làm cho vua vui.

B. Ca ngợi Trạng Quỳnh vừa thông minh, vừa biết cách làm cho chúa ăn ngon miệng, lại vừa khéo răn vua: No thì chẳng có gì là vừa miệng đâu ạ.

C. Ca ngợi sự nỗ lực, kiên trì của Trạng Quỳnh trong mọi việc.

D. Ca ngợi tự tận tụy của Trạng Quỳnh trong việc làm vừa lòng vua chúa.

Đáp án :

Ý nghĩa của câu chuyện Ăn “mầm đá”:
Ca ngợi Trạng Quỳnh vừa thông minh, vừa biết cách làm cho chúa ăn ngon miệng, lại vừa khéo răn vua: No thì chẳng có gì là vừa miệng đâu ạ.

Đáp án đúng: B.

Đừng vội bỏ lỡ 🍀 Kể Chuyện Khát Vọng Sống 🍀 Nội Dung, Ý Nghĩa, Soạn Bài

Soạn Bài Ăn Mầm Đá Lớp 4

Nhất định đừng bỏ lỡ gợi ý soạn bài Ăn mầm đá lớp 4.

👉Câu 1 (trang 158 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2) : Vì sao chúa Trịnh muốn ăn món “mầm đá”

Trả lời:

Chúa Trịnh muốn ăn “mầm đá” vì Chúa đã chán các món cao lương mĩ vị quen thuộc, muốn tìm một món ăn mới lạ.

👉Câu 2 (trang 158 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2) : Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho chúa như thế nào?

Trả lời:

Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho Chúa như sau: Lấy đá đem về ninh và đem một lọ tương thật ngon đem vào phủ Chúa. Chúa đòi ăn “mầm đá” nhưng Trạng bảo chưa chín. Cuối cùng khi thấy Chúa đã đói mèm, Trạng mới dọn cơm tương cho Chúa ăn tạm

👉Câu 3 (trang 158 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2) : Cuối cùng, chúa có được ăn “mầm đá” không? Vì sao

Trả lời:

Cuối cùng, Chúa không được ăn “mầm đá” vì món này ninh mãi vẫn chưa nhừ!

👉Câu 4 (trang 158 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2) : Vì sao chúa ấn tượng vẫn thấy ngon miệng?

Trả lời:

Chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng vì lúc đó đã quá đói.

👉Câu 5 (trang 158 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2) : Em có nhận xét gì về nhân vật Trạng Quỳnh

Trả lời:

Nhận xét Trạng Quỳnh là một người rất thông minh, nhanh trí, có nhiều kiến thức về thực tế cuộc sống. Trạng Quỳnh hay trêu chọc chúa nhưng chúa vần không thể trị tội ông vì ông luôn biện bạch rành rẽ, hợp lí khó mà bắt bẻ được.

Tham khảo chi tiết 🔥 Vương Quốc Vắng Nụ Cười 🔥 Nội Dung Tập Đọc, Soạn Bài

Giáo Án Ăn Mầm Đá Lớp 4

Xem nội dung giáo án Ăn mầm đá lớp 4 bên dưới.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Đọc lưu loát trôi chảy toàn bài; bước đầu biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể vui, hóm hỉnh. Đọc phân biệt lời các nhân vật và người dẫn câu chuyện .

– Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi Trạng Quỳnh thông minh, vừa biết cách làm chúa ăn ngon miệng, vừa khéo giúp chúa thấy được một bài học về ăn uống. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

– Giáo dục học sinh biết vận dụng thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦYHOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1.Ổn định lớp

2. KT bài cũ:

Tiếng cười là liều thuốc bổ

– HS đọc bài và trả lời câu hỏi trong SGK .

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Luyện đọc:

– Một HS đọc bài.

– HS nối tiếp nhau đọc đoạn của bài

– GV theo dõi cho HS phát âm lại những từ HS phát âm sai.

– HS đọc lượt 2

+ Kết hợp giải nghĩa từ: Mầm đá,tương truyền, túc trực, dã vị …

– GV đọc diễn cảm bài văn

c. Tìm hiểu bài:

– Vì sao chúa Trịnh muốn ăn món mầm đá?

– Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho chúa Trịnh như thế nào?

– Cuối cùng chúa được ăn mầm đá không? Vì sao?

– Em có nhận xét gì về nhân vật Trạng Quỳnh?

– Nêu ND của bài?

d. Hướng dẫn đọc diễn cảm

– HS nối tiếp nhau đọc cả bài.

– GV hướng dẫn cả lớp đọc diễn cảm một đoạn trong bài: Thấy chiếc lọ ….vừa miệng đâu ạ.

– GV đọc mẫu- Từng cặp HS luyện đọc

– Một vài HS thi đọc diễn cảm.

4. Củng cố- dặn dò:

– Nêu ND của bài? Qua nhân vật Trạng Quỳnh em học được điều gì?

– Về đọc kĩ bài, chuẩn bị bài sau Ôn tập CKII– Nhận xét tiết học
– Hát- Học sinh đọc 2-3 lượt.

– Học sinh đọc.

– Lớp đọc thầm

– 4 HS đọc lượt 1

+ Đoạn 1: 3 dòng đầu.

+ Đoạn 2: tiếp theo đến…ngoài để hai chữ ngoại phong.

+ Đoạn 3: tiếp theo đến …. khó tiêu.

+ Đoạn 4: phần còn lại.

– HS đọc thầm bài và trời câu hỏi

– Vì chúa ăn gì cũng không ngon miệng, thấy món mầm đá là món lạ nên muốn ăn.

– Trạng cho người đi lấy đá về ninh, còn mình thì chuẩn bị một lọ tương đề bên ngoài hai chữ đại phong. Trạng bắt chúa phải chờ đến lúc đói mèm.

– Chúa không được ăn món mầm đá, vì thực ra không hề có món đó.

– Là người thông minh …

– HS đọc bài

– HS chú ý nghe

– HS thi đọc diển cảm

– HS trả lời.

Chia sẻ cho bạn đọc tác phẩm 🌷 Con Chuồn Chuồn Nước 🌷 Nội Dung Tập Đọc, Soạn Bài

2 Mẫu Kể Lại Câu Chuyện Ăn Mầm Đá

Tổng hợp cho các bạn 2 mẫu kể lại câu chuyện Ăn mầm đá.

Kể Lại Câu Chuyện Ăn Mầm Đá Tiêu Biểu – Mẫu 1

Tôi là Trạng Quỳnh, làm quan trong phủ chúa Trịnh. Một hôm, chúa gọi tôi lại và bảo:

–  Ta ăn đủ của ngon vật lạ trên đời mà vẫn không thấy ngon miệng. Ngươi biết thứ gì quý hiếm thì mách cho ta.

Tôi liền bẩm:

–  Bẩm, thế chúa đã xơi “mầm đá” lần nào chưa ạ ?

Nghe tên món ăn lạ, chúa bèn sai tôi dâng lên cho chúa thưởng thức. Tôi bèn cho người đi lấy đá đem về ninh, còn mình thì về nhà kiếm một lọ tương thật ngon, đem giấu trong phủ chúa. Lọ tương được bịt thật kĩ, bên ngoài đề hai chữ “đại phong”.

Bữa ấy, vì chúa cố đợi món “mầm đá” của tôi nên đói quá, sốt ruột hỏi:

–  “Mầm đá” đã chín chưa?

Tôi giả bộ cung kính đáp:

–  Dạ, chưa ạ! Xin chúa chờ chút nữa!

Chốc chốc, chúa lại hỏi, tôi lại đáp:

–  Món ấy phải ninh thật kĩ, không thì khó tiêu lắm ạ!

Đến khuya, chúa lại hỏi. Tôi biết chúa đã đói lả, mới tâu rằng:

–  Xin chúa hãy xơi tạm vài món ăn dân dã, còn “mầm đá”, thần sẽ dâng sau!

Rồi tôi truyền dọn cơm với tương lên. Chúa đói quá nên ăn rất ngon miệng. Thấy ngoài chiếc lọ đề hai chữ “đại phong”, chúa lấy làm lạ, bèn hỏi

–  “Đại phong” là món gì mà ngon thế?

–  Bẩm, là tương ạ!

–  Vậy ngươi đề hai chữ “đại phong” là nghĩa làm sao?

–  Bẩm, “đại phong” là gió lớn. Gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, tượng lo là lọ tương ạ!

Chúa bật cười:

–  Lâu nay ta không ăn, nên quên cả vị. Món tương này ngon tuyệt!

–  Bẩm chúa, lúc đói thì ăn cơm với muối cũng ngon! Còn lúc nào cũng no thì chẳng biết thế nào là ngon miệng đâu ạ!

Kể Lại Câu Chuyện Ăn Mầm Đá Ấn Tượng – Mẫu 2

Chúa Trịnh quanh năm ăn toàn sơn hào, hải vị [1], chả thiếu thức gì, mà vẫn không thấy ngon miệng.

Môt hôm, Quỳnh túc trực, Chúa bảo:

– Ta ăn đủ của thơm vật lạ, mà không biết ngon. Ngươi có biết thứ gì ngon thì nói cho ta hay?

– Tâu Chúa, Chúa đã dùng món ăn mầm đá chưa ạ?

– Vị ấy ngon lắm à?

– Dạ, ngon lắm.

– Thật như thế thì làm để ta nếm thử xem?

Quỳnh sai người lập tức đi lấy “mầm đá” về ninh nhừ để làm đồ ngự thực [2], còn mình thì lủi về nhà lấy một lọ tương ngon, một đĩa muối trắng. Lọ tương thì bịt thật kỹ ngoài đề hai chữ “Đại phong” đem sang giấu một chỗ.

Chúa đợi lâu, thấy đói bụng, hỏi:

– Mầm đá đã chín chưa ?

Quỳnh thưa:

– Chưa được.

Chốc chốc, Chúa lại hỏi, Quỳnh tâu:

– Thứ ấy phải cho thật chín, không thì lâu tiêu. Khuya, Chúa lại hỏi. Quỳnh biết Chúa đói lắm rồi, mới tâu:

– Xin Chúa hãy xơi tạm vài thứ dã vị này, còn mầm đá xin dâng sau.

Rồi truyền dọn cơm tương với muối dâng lên. Chúa đang đói, ăn ngon miệng. Trông thấy lọ đề hay chữ “Đại phong” lấy làm lạ. Chúa hỏi:

– Mắm “Đại phong” là mắm gì mà ngon thế?

– Bẩm, đó là thức ăn thường dùng.

– Là gì, nói lên cho ta biết?

– Bẩm, tương ạ!

– Ngươi để hai chữ “Đại phong” là nghĩa là sao?

– Bẩm “Đại phong” là gió lớn, gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa là tượng lo, tuợng lo là lọ tương.

– Lâu nay ta không ăn, quên mất cả vị, sao ngon thế?

– Tâu Chúa, quả không sai. Lúc đói thì ăn gì cũng ngon, no thì không thấy gì vừa miệng!

Chúa cười bảo:

– Ngươi nói phải. Thế ra ngươi làm cho ta thật đói để ăn cho biết ngon, chứ đợi món ăn mầm đá thì biết đến bao giờ cho chín!

Viết một bình luận