Bài Thơ Niệm Phật : Tuyển Tập 30+ Bài Thi Kệ Hay Nhất

Bài Thơ Niệm Phật Hay Nhất ❤️️ Tuyển Tập 30+ Bài Thi Kệ ✅ Sưu Tầm Những Bài Thơ Hay Nhất Về Niệm Phật Cho Mọi Người Thưởng Thức. 

Những Bài Thơ Niệm Phật Hay Nhất 

Gợi ý cho mọi người những bài thơ niệm Phật hay và ý nghĩa nhất.

Chánh Niệm Là Niệm Phật
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Chánh niệm là niệm Phật
để luôn sống chơn thật
và thường mãi giúp ích
cho muôn loài, vạn vật.

An định trong chánh niệm
để luôn sống tỉnh điềm
và muôn thuở tươi mát
như hoa sen vô nhiễm.

Xin luôn gắng niệm Phật,
niệm thường xuyên, miên mật
để thường sống an vui
và trọn vẹn chơn thật.

Niệm Phật được gia hộ
bởi Chư Phật, Chư Tổ
và niệm Phật thường giúp
vượt thoát bao nỗi khổ.

Niệm Phật cầu vãng sanh
về cõi Phật cao thanh
sẽ được Phật tiếp dẫn
về cõi Phật an lành.

Hãy thường mãi tinh tấn
niệm Phật với tình chân,
với tâm thành, tha thiết
ngay nơi cõi phù vân.

Tâm thành tất cảm ứng,
xin hãy niệm không ngừng:
Nam-mô A Di Đà Phật,
Bậc oai đức, lẫy lừng.

Nguyện Từ Phụ Di Đà
luôn hộ niệm tất cả
và thường giúp muôn loài
luôn sống tròn hỷ xả.

Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh

Chia sẽ bạn 👉 Chùm Thơ Thiền Thầy Minh Niệm

Thư Pháp Bài Thơ Sống
Cư Trần Lạc Đạo Phú

Bài Ca Niệm Phật
Tác giả: Trần Minh Hiền

Con quỳ lạy Phật Di Đà
Nghe theo lời Phật Thích Ca chỉ đường
Hành thiền trong bóng tịch dương
Niệm câu Phật hiệu vô thường nhân sinh
Quan Âm thị hiện ân tình
Cảm ơn Bồ Tát cho mình ngộ tri
Thời gian vọng tiếng thầm thì
Siêng năng tu tập hành trì vị tha
Nhìn quanh trong cõi ta bà
Người, ta là một quê nhà chở che
Bao la vũ trụ lối về
Tu tâm, buông xả bước đi nhẹ nhàng
Muôn đời vạn kiếp mênh mang
Thân tâm an lạc ngập tràn niềm vui

Niệm Phật Rất Thù Thắng
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Niệm Phật rất thù thắng
vì giúp sống vinh thăng,
thoát tội nặng sinh tử
và hạnh-phúc mãi tăng.

Niệm Phật được về Trời,
cõi nhẹ nhàng, thảnh thơi
để tiếp tục tu tập
nên đời khá tuyệt vời.

Niệm Phật được thọ ký,
tương lai thành Bậc Trí
thường hay giúp muôn loài
vui sống cùng Chơn lý.

Niệm Phật mau đắc quả
A La Hán, Phật Đà.
Xin luôn niệm thành tâm
và sống tròn bao la.

Niệm Phật về cõi Phật,
cõi vui sướng tột bậc
thường giúp cho tất cả
sống tuyệt vời, chơn thật.

Nguyện Tam Bảo mười phương
luôn soi sáng, chỉ đường
và giúp cho muôn loài
luôn sống đầy tình thương.

Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh…

Giấc Mơ Cuộc Đời
Tác giả: Lãng Tử Hà Nội

Bước chân đời dẫu mỏi
Buồn len lỏi Tâm ta
Lặng tụng kinh niệm Phật
Tâm thanh tựa cỏ hoa.

Bao đêm dài gõ nhịp
Tâm đọc kinh Phật Bà
Mơ màng theo hương khói
Phật Tiên gần đâu xa…

Đầu mơ giấc cỏ hoa
Giữa ước đời đầy đủ
Cuối mơ kinh Phật độ
Ôi giấc mơ…hiền hoà.

Tiếng chuông chiều quê xa
Làm tâm xa gần gũi
Xua tan bao sầu tủi
Tim hồng trải bao la.

Duyên
Tác giả: Nguyên Hữu

Niệm Phật trang nghiêm hướng ánh hồng
Tam đồ thoát khổ thỏa niềm mong
Tây Phương vãng lại xem dầy đức
Cực Lạc sanh về thấy lắm công
Đệ tử thành tâm leo pháp giới
Di Đà tiếp độ chạm hư không
Tu hành ngộ đạo tiêu sầu não
Giải nghiệp trừ tà trí tuệ thông

Bài Ca Niệm Phật
Tác giả: Trần Minh Hiền

Con quỳ lạy Phật Di Đà
Nghe theo lời Phật Thích Ca chỉ đường
Hành thiền trong bóng tịch dương
Niệm câu Phật hiệu vô thường nhân sinh
Quan Âm thị hiện ân tình
Cảm ơn Bồ Tát cho mình ngộ tri
Thời gian vọng tiếng thầm thì
Siêng năng tu tập hành trì vị tha
Nhìn quanh trong cõi ta bà
Người, ta là một quê nhà chở che
Bao la vũ trụ lối về
Tu tâm, buông xả bước đi nhẹ nhàng
Muôn đời vạn kiếp mênh mang
Thân tâm an lạc ngập tràn niềm vui

Nhất Tâm Niệm Phật
Tác giả: Lê Sơn Vũ

Nhất tâm niệm lục tự Di Đà!!!
Tinh tấn trong từng khoảnh sát na
Quán tưởng Ta Bà là quán trọ
Vững tin Cực Lạc mới quê nhà
Tam quy nhũ giới hằng tu tập
Lục dục thất tình nguyện lánh xa
Gởi trọn tín tâm vào lục tự!
Sen vàng chín phẩm sẽ khai hoa!!!

TẶNG BẠN BÀI THƠ HAY NHỮNG ÍT NGƯỜI BIẾT ĐẾN CỦA VŨ HOÀNG CHƯƠNG 👉 Dấu Hỏi Vây Quanh Trọn Kiếp Người

Dấu Hỏi Vây Quanh Trọn Kiếp Người
Dấu Hỏi Vây Quanh Trọn Kiếp Người

Niệm Phật A Di
Tác giả: Lâm Kiến An

Ngày ngày niệm phật A Di
Đời luôn thẳng thót dễ dàng mà đi
Niệm bằng tâm tịnh từ bi
Ngày sau giác ngộ thoát ly bể trần.

Niệm Phật ngâm
Tác giả: Bạch Cư Dị

Tuổi ta bảy mươi mốt,
Thơ phú nghĩ ngâm nga.
Xem kinh: mau mỏi mắt,
Làm phước: sợ đi xa.
Lấy gì độ tâm ta?
Một tiếng A Di Đà.
Đi niệm A Di Đà,
Ngồi niệm A Di Đà.
Dầu gấp như tên bắn,
Cũng không rời Di Đà.
Người giỏi lại cười ta:
Sao lắm A Di Đà?
Giỏi thì làm gì ta?
Không giỏi lại sao cà?
Xin khuyên pháp giới chúng,
Đồng niệm A Di Đà.
Muốn thoát luân hồi khổ:
Phải niệm A Di Đà.

LỢI ÍCH NIỆM PHẬT
Tác giả: Ngạo Thiên

Người phàm ai hiểu thâm sâu.
Một câu niệm phật, nhiệm mầu biết bao.
Niệm phật giải thoát cơn đau.
Giải được tật bệnh, theo nhau trong người.
Niệm phật sẽ thấy mặt trời.
Khai minh tinh tấn, xa rời u mê.
Niệm phật đường đi nẻo về.
Tránh được kiếp nạn, bên lề tai ương.
Niệm phật ban phát tình thương.
Chúng sanh an lạc, con đường an nhiên.
Niệm phật giải thoát muộn phiền.
Tâm tư thư thái, gắng liền vô ưu.
Niệm phật xoá tan hận thù.
Từ bi hỷ xả, đoạn trừ khinh khi.
Niệm phật từng bước ta đi.
Cỏ cây hoa lá, thầm thì reo vui.
Niệm phật thói xấu chôn vùi.
Thiện tâm khai mở, hoà vui tiếng cười.
Niệm phật duyên nghiệp đổi dời.
Dần dần tan biến, cuộc đời ấm no.
Niệm phật sớm tối không lo.
Êm đềm giấc ngủ, phật cho an lành.
Niệm phật phổ độ chúng sanh.
Nơi nơi an lạc, trời xanh thuận hoà.
Niệm phật khắp chốn mọi nhà.
Bình an hạnh phúc, an khang một đời.

Sưu tầm những bài 🌺 Thơ Phật Giáo 4 Câu 🌺 hay nhất cho mọi người đọc.

Các Bài Thơ Khuyên Người Niệm Phật 

Hãy khuyên mọi người niệm Phật để tu tâm tĩnh dưỡng bằng những bài thơ dưới đây.

Nguyện Thường Giúp Chúng Sanh
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Nguyện thường giúp chúng sanh
luôn sống tròn cao thanh
và trọn vẹn tươi mát
như mây giữa trời xanh.

Tịnh nên thường thanh thản,
Nguyệt như vầng trăng sáng,
Vân muôn thuở nhẹ nhàng,
giúp muôn lòai bình an.

Nguyện khuyên người niệm Phật
và sống tròn chân thật
để thường mãi giúp ích
cho muôn lòai, vạn vật.

Nguyện khuyên người tụng kinh
và sống tròn tịnh minh
để thường giúp muôn lòai
vui sống trọn an bình.

Nguyện khuyên người trì chú
và thường sống vô ưu
để muôn thuở tươi mát
như trăng sáng mùa Thu.

Nguyện khuyên người hành Thiền
để sống trọn hồn-nhiên
và thường giúp muôn lòai
vui sống trọn thần tiên.

Nguyện thường mãi tuyên dương
bao Pháp Phật cao thượng
để thường giúp muôn lòai
vượt thóat bao đau thương.

Nguyện Từ Phụ Di Đà
thường hộ niệm tất cả
và luôn giúp muôn lòai
vui sống trọn an hòa.

Nguyện vãng sanh Tây Phương,
cõi Cực Lạc cao thượng
để tiếp tục tu hành,
cúng dường Phật mười phương.

Nguyện áng sáng Chân lý
thường soi muôn lối đi
để giúp cho muôn lòai
luôn sống tròn hoan-hỷ.

Nguyện bao công đức lành
giúp tất cả chúng sanh
luôn sống trọn tuyệt vời
trong Nguồn sống cao thanh…

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát,
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát

Chia sẽ bạn bài thơ nổi tiếng 👉 Bài Thơ Sống Không Giận Không Hờn Không Oán Trách ❤️️

Thư Pháp Bài Thơ Sống
Thư Pháp Bài Thơ Sống

Khuyên người niệm Phật
Sưu tầm

Muôn pháp từ tâm sanh.
Lại cũng tùy tâm diệt.
Đức Phật Đại sa-môn,
Thường thuyết dạy như vậy.
Trì giới không tín, nguyện,
Không thể sanh Tịnh độ.
Hưởng phước cõi trời người,
Hết phước lại tái sanh,
Luân hồi khó thoát ra.

Xem kinh thiếu trí huệ,
Chẳng hiểu nghĩa thâm sâu.
Đời sau dù thông minh,
Khó thoát khỏi tâm loạn.

Chẳng bằng chuyên niệm Phật,
Dứt sạch hết lợi danh.
Đứng ngồi không lìa niệm,
Mới thật A-di-đà.
Dùng sức nguyện và giới,
Hồi hướng sanh Cực Lạc.
Hành trì đúng như vậy.
Muôn người đều thành tựu.

Thích-ca dạy niệm Phật,
Di-đà tự tiếp dẫn.
Chư Phật đều giúp sức,
Chư thiên cùng hộ trì.

Thấy người tu niệm Phật,
Biết rằng Phật chẳng xa.
Rồi sẽ ngồi đạo tràng,
Thuyết giảng pháp Vô thượng,
Độ khắp vô số chúng.

Như có cô gái nghèo,
Mang thai vua Chuyển luân.
Chư thiên thường yêu giúp,
Nhưng tự cô chẳng biết,
Đang mang thai quý tử.

Người niệm Phật cũng vậy,
Tự họ không biết được.
Thường tưởng Phật, niệm Phật
Không lâu sẽ thành Phật.

Được chư Phật hộ trì,
Mà tự mình chẳng biết,
Sẽ được sanh Tịnh độ.
Lại mong cầu đời sau,
Được sanh trong cõi người!
Lại như người nghèo khó,
Đất nhà sẵn của báu.
Có thần kho gìn giữ,
Không để mất vật gì.
Mà tự mình chẳng biết.
Trong nhà có kho báu.
Hằng ngày mãi làm khách,
Tảo tần lo ăn mặc!

Người niệm Phật cũng vậy,
Tự mình không biết được,
Rằng người chuyên niệm Phật,
Tự đủ kho Như Lai.
Vì ngỡ mình không phần,
Nên muốn sanh cõi người!

Lại như người có bệnh,
Tự có phương thuốc hay,
Chẳng biết dùng thuốc ấy,
Nên không trị được bệnh.
Hằng ngày chịu đau đớn,
Lăn lộn, khổ vô cùng!
Người niệm Phật cũng vậy,
Tự mình không biết được,
Rằng chuyên tâm niệm Phật.
Trị dứt được tham sân.
Là vua trị các bệnh,
Là kho báu lớn lao,
Làm lợi khắp mọi người;
Là đấng Đại pháp vương,
Che chở khắp chúng sanh.
Vì ngỡ mình phàm phu,
Chẳng được sanh Tịnh độ.
Nguyện ăn chay, giữ giới,
Mong sao lại làm người.
Tiếp tục tu hành nữa,
Mới được về cõi ấy.
Biết bao người tu hành,
Vẫn thường nghĩ như thế.
Chẳng xứng nguyện Di-đà,
Chẳng hợp kinh Tịnh độ!

Tà kiến che phủ tâm,
Rốt cuộc khó giải thoát.
Trở ngại chẳng bên ngoài,
Đều tự trong tâm mình.
Đời này không vãng sanh,
Trăm đời cũng chẳng được!
Khuyên những người tu hành,
Phải tin lời Phật dạy.
Lời Phật luôn chân thật,
Nào dối gạt ai đâu?

Chỉ tự mình tinh cần,
Một lòng cầu Tịnh độ.
Như thổi lửa, nhờ gió,
Chẳng phải dùng sức nhiều.
May được tâm niệm Phật,
Phải nguyện thoát luân hồi.

Gặp của báu, không nhận!
Trước bàn ăn, chịu đói!
Lạ thay bậc trượng phu!
Chẳng hiểu ý chân thật.

Nay có đôi lời khuyên,
Nghe qua hãy rộng truyền,
Để người người đều biết,
Đều làm sứ Như Lai.
Vậy mới là con Phật,
Vậy là báo Phật ân.
Nguyện mọi người làm đúng,
Cùng sanh về cõi Phật!

Tổng hợp những bài 🌺 Thơ Phật Giáo 🌺 ý nghĩa nhất cho bạn.

Chùm Thi Kệ Niệm Phật 

Tặng mọi người những bài thơ về kệ niệm Phật hay nhất.

Một câu A Di Đà
Gương Đại Viên trí cảnh
Thân độ bóng hàm nhau
Lớp lớp mầu lập lánh.

Một câu A Di Đà
Dụng thông tròn pháp giới
Soi lặng thể toàn chân
Xen giăng khắp vô ngại.

Một câu A Di Đà
Là không Như Lai Tạng
Vạn pháp dứt hình dung
Nhất chân tuyệt sắc tướng.

Một Câu A Di Đà
Khi lâm chung Phật hiện
Tứ biện khó thân tuyên
Sáu phương đồng khen ngợi.

TẶNG BẠN 👉 Thơ Phật Giáo 4 Câu Hay Nhất

Một câu A Di Đà
Đại ý thật phân minh
Rắn sanh từ cung ảnh
Thuốc lấy ở kim bình.

Một câu A Di Đà
Phương tiện cực mầu lạ
Nhiếp khắp hết căn cơ
Rẽ thông vào Bát nhã.

Một câu A Di Đà
Xe gác ách trâu trắng
Chạy lẹ như gió bay
Bước đi thật bằng vững.

Một câu A Di Đà
Ý chỉ diệu bao nhiêu?
Bạn tri âm thường ít
Kẻ tai gỗ riêng nhiều !

Một câu A Di Đà
Tâm yếu của Phật ta.
Dọc năm thời thấu suốt
Ngang tám giáo trùm xa.

Một câu A Di Đà
Chứng ba ngôi Bất thối
Chỉ trong một đời này
Được bổ lên Phật vị

Một câu A Di Đà
Mở đường lối vãng sanh
Đó là nhiều phước đức
Chẳng phải ít căn lành.

Một câu A Di Đà
Tròn đầy mười thập nguyện
Đâu phải đức Phổ Hiền
Dạy lầm cho xong chuyện!

Một câu A Di Đà
Lộ tánh diệu chân như
Sắc xuân nơi hoa sáng
Muôn tượng ẩn gương xưa.

Một câu A Di Đà
Là thành Phật tiêu chuẩn
Dùng tâm hạnh niệm Phật
Chứng vào Vô sanh nhẫn.

Một câu A Di Đà
Là tâm tạng Như Lai
Ngoài nước đâu có sóng
Xuyến, vàng vốn chẳng hai!

Một câu A Di Đà
Cảnh thật tướng sạch trong
Tuyệt bàn, tuyệt suy nghĩ
Khó nói, khó hình dung.

Sưu tầm chùm 🌺 Thơ Phật Giáo Về Vô Thường 🌺 trong cuộc sống.

Thơ An Chay Niệm Phật Hay

Hãy thưởng thức những bài thơ mà chúng tôi sưu tầm được về ăn chay niệm Phật.

Ăn Chay Niệm Phật – Giới Định Tuệ
Tác giả: Thiện Đăng Hưng Thuận Tự

Với tâm tư ô nhiễm
Dù ăn chay cả đời
Vẫn phải chịu đau khổ
Với tâm đầy ô nhiễm
Dù niệm phật vạn kiếp
Không thoát khỏi luân hồi.

Với tâm tư thanh tịnh
Thọ dụng các vật thực
Không kiến chấp, phi pháp
Thực hành giới định tuệ
Nhất định gần niếp bàn

Ăn Chay Không Tự Mãn
Tác giả: Thiện Đăng Hưng Thuận Tự

Hỡi bạn đạo gần xa lớn nhỏ
Người viết nói rồi, chớ giận chi
Ăn chay niệm Phật thì cứ làm đi…
Xin đừng chỉ trích, mê si dại khờ
Biết mình, tự nhắc mãi một điều
Nương về Phật pháp* mới thời được an.

Thánh Giáo Dạy Đạo
Tác giả: Vô Danh

Tu phải cố trau dồi Tâm tính
Phải trước tiên quyết định tu chi
Tụng kinh là để làm gì?
Ăn chay niệm Phật ích chi cho mình?
Không phải Phật thiếu kinh thường dụng
Bảo chúng sinh đem tụng Phật nghe
Tụng kinh như thể nói vè
Nghĩa sâu không biết, lối về không thông.
Chẳng khác chi nghe ong vò vẽ
Tiếng nhỏ to thỏ thẻ vi vu
Tụng nhiều mới gọi là tu
Đọc nhiều cho Phật công phu mới nhiều!
Đó là tu theo chiều mê tín
Biết bao giờ tâm tánh mở mang
Sách kinh là đuốc rọi đàng
Dạy đời học đạo hành tàng thế nao
Vì lẽ đó cùng nhau ráng hiểu
Đọc Kinh coi Phật biểu làm chi
Ráng làm, ăn, ở cho y
Tính tình cùng với hành vi Phật Trời.
Đọc kinh rồi hiểu lời Phật dạy
Thì chớ làm trái lại sách kinh
Nếu mình khi đã thông minh
Lão thông đạo pháp xem kinh làm gì?
Ăn chay để làm chi vậy hử?
Tập ăn chay để khử lòng trần
Bao nhiêu ái ố tham sân
Bao nhiêu thói xấu rửa lần cho thanh
Ăn chay để tập thành nhân dõng
Loài vật kia cũng sống như mình
Lẽ nào đành đoạn sát sinh
Rượu ngon thịt béo tiệc tùng sớm trưa.
Đó là lối muối dưa tụng niệm
Tập tánh hiền cho tiệm tiến lên
Lòng thương nhân hậu làm nền
Gợi đèn minh triết cho bền quang minh.
Còn cúng lạy niệm danh chư Phật
Ở chùa chiền tịnh thất thường khi
Tứ thời bái sám làm chi
Niệm danh các Đấng làm gì nữa đây?
Có người niệm xin Thầy cùng Phật
Cho Thánh Đường Tịnh Thất bình yên
Đó đây trên dưới chùa chiền
Đừng cho phá hoại giữ yên mãi hoài
Cho gia đạo trong ngoài an bỉ
Cho đàn con ứng thí thủ khoa
Và cho lớn bé trẻ già
Làm ăn thạnh mậu cửa nhà sum sê.
Tôi sẽ nguyện đem về cho Phật
Hoa quả trà chồng chất đầy bàn
Hương thơm, trầm tốt, trà nhang
Rượu lê, trà cúc bỉ bàng thiếu chi
Xin chư Phật từ bi gia hộ
Cho chồng tôi thi đỗ quan cao
Để cầm vận mệnh phong trào
Đi đâu dân chúng chạy theo rần rần.
Đó là tu theo phần mê tín
Phật Tiên đâu ưa nịnh ưa dua
Mà đem lễ vật tới chùa
Đặt điều kiện để bán mua Phật Trời.
Cúng lạy để nghỉ nghơi tâm trí
Để tịnh lòng tịnh ý tịnh ngôn
Khép mình dưới bệ Chí Tôn
Trau dồi tính nết luyện hồn tịnh thanh.
Cúng lạy để tâm lành phát hiện
Nhìn Phật Tiên trên điện hiền hoà
Khởi lòng bác ái vị tha
Nhìn chung Thượng Đế là Cha linh hồn
Nhìn lên trái càn khôn thường trụ
Nhật Nguyệt cùng Tinh Tú bao quanh
Càn khôn vũ trụ vận hành
Còn mình là một chúng sanh phàm trần.
Mình cũng có pháp thân nội ngoại
Cũng như Trời là Đại linh quang
Trên thì Thiên Thượng Thánh Hoàng
Dưới mình thiên hạ trần gian điển hình.
Trời thì có hành tinh nhật nguyệt
Có âm dương hàn nhiệt nóng khô
Còn mình là tiểu quy mô
Cũng đều có bản Hà Đồ Lạc Thơ
Đó là máy huyền cơ tạo vật
Người với Trời thể chất song song
Nếu mình bền chí gia công
Tu thân luyện mạng cũng mong thành Trời.
Phải nhiều kiếp luân hồi tiến hoá
Đi từ chỗ đoạ đến thăng
Con người là tiểu linh quang
Từ trong khoáng sản ẩn tàng cỏ cây.
Đến cầm thú ngô ngây khờ dại
Nhiều kiếp rồi biến cải linh hồn
Tiến lên đến bậc vĩ nhơn
Có luôn thất phách tam hồn quy nguyên
Người tu được thành Tiên tác Phật
Khổ công tu chẳng mất ai ôi!
Tu đi một vốn mười lời
Nhà băng Thượng Giới Cha Trời dành cho
Chớ đừng có bo bo ích kỷ
Lo tóm thâu của quý để dành
Một giờ lửa đạn chiến tranh
Cửa nhà sự nghiệp tan tành còn chi!

Gợi ý bạn đọc ☀️ Những Câu Thơ Hay Về Đi Chùa Lễ Phật ☀️ đầy cảm xúc thành tâm.

Mười điều trọng yếu trong học Phật
Sưu tầm

Một là hiếu dưỡng mẹ cha
Song thân là Phật trong nhà, tìm đâu!?
Hai là bổn phận cung cầu
Làm tròn trách nhiệm nêu cao nghĩa tình

Ba là nhân quả tâm linh
Tin sâu Phật pháp học hành đến nơi
Bốn là không giết hại đời
Ăn chay niệm Phật an vui gia đình

Năm là việc thiện phóng sanh
Ra tay cứu mạng, vong linh đáp đền
Sáu là tâm quyết chớ quên
Từ bi, trí tuệ xây nền thành công

Bảy là phát khởi tâm đồng
Bồ đề giác ngộ muôn lòng hữu duyên
Tám là lạy Phật bỏ phiền
Chí thành sám hối nhãn tiền tạo nhân

Chín là Tịnh độ pháp môn
Tín và nguyện, hạnh… ba cần vãng sanh
Mười là nổ lực thực hành
Phật A Di Đà… đó hình Tây phương.

Hãy đọc thêm một số bài 🌺 Thơ Ăn Chay Niệm Phật 🌺 mà chúng tôi sưu tầm cho mọi người.

Thơ Về Niệm Phật Ngắn Hay

Tặng mọi người những bài thơ niệm Phật ngắn chứa nhiều ý nghĩa nhân sinh.

Hoa sen nở tươi hồng
Cho thế gian hạnh phúc
Mùa xuân thôi vọng động
Thắp nến vàng mênh mang

Cầu nguyện cho chúng sanh
Được an lạc khoẻ mạnh
Không dịch bệnh an lành
Dưới bầu trời trong xanh

Tu tâm giữa chợ đời
Ngổn ngang đầy nghiệp chướng
Chấp nhận và chờ đợi
Thắp hương trầm tình thương

Chia sẽ bạn chùm 👉 Thơ Thầy Thích Nhất Hạnh

Nguyện cầu cho tâm tịnh
Thắp nên nén tâm hương
Lắng nghe tiếng tâm tình
Ước mong nhiều tình thương

Sám hối mọi tội lỗi
Tu tâm, giúp mọi người
Vẽ hoa đồng gió nội
Thắp sao trời ngàn khơi

Tâm con an bình
Ơn Phật Bồ Tát
Cuộc đời thành đạt
Ơn người quang minh

Nhớ lời Phật dạy
Tránh làm điều ác
Lắng nghe lời Thầy
Gắng làm việc thiện

Bao nhiêu thử thách cứ tham thiền
Dẫu có đớn đau cứ tự nhiên
Dẫu lắm gian truân và cám dỗ
Lòng con vẫn cố gắng tu, hiền

Nam mô A Di Đà Phật
Niệm câu Phật Hiệu ở trong lòng
Tu giữa dối gian và sự thật
Thắp đèn soi sáng những long dong

Tu tâm dưỡng tánh
Yêu thương chúng sanh
Siêng làm việc lành
Hiểu đời mong manh

Mưa gió bên ngoài vẫn định thiền
Dẫu đời điên đảo vẫn an nhiên
Dù cho bão tố còn ma quỷ
Vẫn cứ an nhiên tự tại, hiền

Mùa xuân trong tâm mình
Thắp lên vàng ngọn nến
Tụng kinh và cầu nguyện
Sống giữa đời quang minh

Giữ tâm mình trong sạch
Giữ tâm mình thanh tịnh
Ôi mùa xuân trang sách
Thứ tha và hy sinh

Phật là ánh sáng từ bi
Chúng sanh may mắn còn gì vui hơn
Phật pháp mầu nhiệm con đường
Cho con vững bước, diệu thường vững tâm

Gợi ý bạn đọc chùm 🌺 Thơ Phật Giáo Về Tình Yêu 🌺 cảm động.

Bài Thơ Niệm Phật Mở Trí Thông Minh 

Thohay.vn xin gửi tặng mọi người bài thơ Niệm Phật Mở Trí Thông Minh hay và ý nghĩa mà chúng tôi sưu tầm được.

Niệm Phật mở trí thông minh
Sưu tầm

Niệm Phật mở trí thông minh
Bao nhiêu tội chướng chẳng sinh vào lòng
Niệm Phật cứu độ tổ tông
Khỏi nơi biển khổ, thoát vòng sông mê
Niệm Phật tộc họ đề huề
Môt nhà xum họp chẳng hề ghét nhau
Niệm Phật bớt sự ốm đau
Bao nhiêu bệnh tật mau mau hết liền
Niệm Phật có phúc có duyên
Tiền tài, tiến lợi, bình yên cửa nhà
Niệm Phật oan trái trả xong
Nợ lần kiếp trước hết mong hết đòi
Niệm Phật sẽ sống trọn đời
Khỏi vòng nước lửa, khỏi nơi hung tàn.

Thưởng thức chùm 🌺 Thơ Phật Giáo Về Cuộc Đời 🌺 nhân sinh.

Bài Thơ Niệm Phật A Di Đà 

Đọc thêm bài thơ Niệm Phật A Di Đà chứa nhiều điều ý nghĩa trong giáo lý nhà Phật.

Niệm Phật A Di Đà
Sưu tầm

Ngũ uẩn giai không thật vô thường
Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp
Cả thảy đều Không
Ấy là Ngộ
Thế gian – Người đời đâu chẳng có
Chẳng có ở đâu, đâu không có

Thị phi, thành bại há mắc câu
Phiền não ưu tư rồi phải đọa…
Chẳng Chấp vào đâu
Đâu có Chấp!
Chấp Cao, chấp thấp
Chấp người chấp ta
Chấp chúng sinh
Chấp tướng ngã nhân thọ giả
Chấp rồi lại sinh – Sinh rồi Chấp
Tử sinh luân hồi từ ấy ra.

Buông ra hãy buông ra, tất cả đều do ta
Buông ra hãy buông ra, phiền não và ái dục
Tham – si và hận thù, chiến tranh và chết chóc
Còn lại gì đâu – một nỗi đau
Vô thường.

Đời giải thoát khi ta niệm Phật
Về Tây Phương Cực Lạc An Lành.
Ai tu Thiền! Ai thu mật!
Mạt pháp rồi lấy ai đắc đạo
Tu mười người đến chín lạc lộ
Mạng chung rồi nối nhau luân hồi.

Thế gian phù du như cõi tạm
Đời người sinh tử mấy ai hay
Chúng sinh nên niệm Phật Di Đà
Ta là ai! Ai là ta! cũng vậy
Kiếp trước, kiếp sau nào chẳng thế
Bao nhiêu năm lạc lối khổ Ta Bà
Nếu biết Phật Di Đà, sẽ tìm được lối ra.

Gợi ý với mọi người chùm 🌺 Thơ Về Tây Phương Cực Lạc 🌺 hay nhất.

Bài Kệ Niệm Phật 

Tặng mọi người bài thơ Kệ niệm Phật ý nghĩa.

Kệ niệm Phật
Sưu tầm

Một câu A Di Đà
Không gấp cũng không hưỡn
Tâm tiếng hiệp khắn nhau
Thường niệm cho rành rõ.
Nhiếp tâm là Định học
Nhận rõ chính Huệ học
Chánh niệm trừ vọng hoặc
Giới thể đồng thời đủ.
Niệm lực được tương tục
Đúng nghĩa chấp trì danh
Nhất tâm Phật hiện tiền
Tam-muội Sự thành tựu.
Đương niệm tức vô niệm
Niệm tánh vốn tự không
Tâm làm Phật là Phật
Chứng Lý Pháp thân hiện.
Nam-mô A Di Đà
Nam-mô A Di Đà
Cố gắng hết sức mình
Cầu đài sen thượng phẩm.

Tặng mọi người chùm 🌺 Thơ Phật Dạy Về Đạo Làm Người 🌺 ý nghĩa.

Bài Thơ Ăn Chay Niệm Phật Chưa Phải Tu 

Hãy đọc thêm bài thơ niệm Phật nói về việc dù ăn chay nhưng tâm không tĩnh thì cũng không phải tu hành đúng nghĩa nhé mọi người.

Ăn chay niệm Phật chưa phải tu
Sưu tầm

Ăn chay niệm Phật chưa phải tu
Đi chùa vái lạy cũng tu mù
Tụng kinh trì giới sinh trí tuệ
Quán tâm sửa tính thật chân tu.
Tu thì phải sửa mới là tu
Sửa tính tham lam thành bố thí.
Sửa tính ganh tị thành hoan hỷ.
Sửa tính ích kỷ thành vị tha.
Sửa tính vô tâm thành hòa nhã.
Sửa tính cố chấp thành buông xả.
Sửa tính khinh khi thành kính mến.
Sửa tính cao ngạo thành khiêm tốn.
Sửa tính hẹp hòi thành bao dung.
Sửa tính bi quan thành tích cực.
Sửa tính lười biếng thành siêng năng.
Sửa tính hơn thua thành nhẫn nhịn.
Sửa tính si mê thành trí tuệ.

Sưu tầm những bài 🌺 Thơ Về Thân Tâm An Lạc 🌺 thanh tịnh tâm hồn.

Viết một bình luận