Tìm 20 Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Đạo Đức [Hay Nhất]

Tìm 20 Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Đạo Đức ❤️️ Hay Nhất ✅ Thohay.vn Dành Tặng Bạn Đọc Những Câu Ca Dao, Tục Ngữ Nói Về Đạo Đức Nổi Tiếng.

Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Đạo Đức Con Người Hay

Thohay.vn đã sưu tầm những câu ca dao tục ngữ về “Đạo Đức Con Người” hay để gửi tới những bạn đọc đang quan tâm.

 1. Nọc người bằng mười nọc rắn.
 2. Trách mình trước, trách người sau.
 3. Cái nết đánh chết cái đẹp.
 4. Một miếng khi đói bằng gói khi no.
 5. Lòng sông lòng bể dễ dò, ai từng bẻ thước mà đo lòng người.
 6. Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán.
 7. Giận mất khôn, lo mất ngon.
 8. Chị ngã em nâng.
 9. Kính lão đắc thọ.
 10. Chì khoe chì nặng hơn đồng
  Sao chì chẳng đúc nên cồng nên chiêng.
 11. Làm người chẳng biết lo xa,
  Trẻ trung đã vậy tuổi già làm sao.
 12. Những người đói rách rạc rài,
  Bởi phụ của trời làm chẳng nên ăn.
 13. Đời cha cho chí đời con,
  Có muốn so tròn thì phải so vuông.
 14. Sông dài thì lắm đò ngang,
  Anh nhiều nhân ngãi thì mang oán thù.
 15. Chẳng lo chi đó cười đây,
  Bão rồi mới biết cội cây cứng mềm.
 16. Đời người sống mấy gang tay,
  Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm.
 17. Đời người có một gang tay,
  Ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang.
 18. Đời cha đi hái hoa người,
  Đời con phải trả nợ đời thay cha.
 19. Đói thì đầu gối phải bò,
  Cái chân hay chạy cái giò hay đi.
 20. Đi đâu mà vội mà vàng,
  Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
 21. Tham vàng phụ nghĩa ai ơi,
  Vàng thời đã hết nghĩa tôi vẫn còn.

Thohay.vn Tặng Bạn ❤️️ Ca Dao Tục Ngữ Về Lòng Tham, Sự Tham Lam ❤️️ 99+ Câu Hay

Ca Dao Tục Ngữ Về Phẩm Chất Con Người Ý Nghĩa

Những ai đang tìm kiếm Ca Dao Tục Ngữ Về “Phẩm Chất Con Người” hay đặc sắc thì có thể xem ngay gợi ý sau.

 1. Cái răng, cái tóc là gốc con người.
 2. Ruột ngựa, phổi bò.
 3. Thương người như thể thương thân.
 4. Thấy sang bắt quàng làm họ.
 5. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
 6. Ăn cháo đá bát.
 7. Người sống đống vàng.
 8. Người là vàng của là ngãi.
 9. Trông mặt mà bắt hình dong.
 10. Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật
 11. Miếng ăn là miếng nhục.
 12. Lòng người như bể khôn dò.
 13. Chết giả mới biết bụng dạ anh em.
 14. Sáng tai họ, điếc tai cày.
 15. Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.
 16. Người giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn.
 17. Người năm bảy đấng, của ba bảy loài.
 18. Làm khi lành, để dành khi đau.
 19. Của người bồ tát, của mình lạt buộc.
 20. Ruộng hoang người ta khẩn còn thành,
  Huống chi ruộng thuộc sao đành bỏ hoang.
 21. Thờ cha mẹ, ở hết lòng,
  Ấy là chữ hiếu, dạy trong luân thường.
 22. Đời xưa trả oán còn lâu,
  Đời nay trả oán bất câu giờ nào.
 23. Đường giao tiếp cốt vẹn toàn,
  Việc mình không muốn chớ làm cho ai.
 24. Thờ cha mẹ, ở hết lòng,
  Ấy là chữ hiếu, dạy trong luân thường.
 25. Gái thì giữ lấy chữ trinh
  Siêng năng chín chắn, trời dành phúc cho

Ca Dao Tục Ngữ Về Đạo Lý Làm Người Nổi Tiếng

Tiếp tục với chùm “Ca Dao Tục Ngữ Về Đạo Lý Làm Người” chọn lọc cho mọi người cùng tham khảo.

☛ Tục Ngữ Về Đạo Đức Đạo Lý Làm Người Bất Hủ

 1. Ở hiền gặp lành.
 2. Uống nước nhớ nguồn.
 3. Sông có khúc, người có lúc.
 4. Hết tiền tài, hết nhân nghĩa.
 5. Giấy rách phải giữ lề.
 6. Giấy rách phải giữ lấy lề.
 7. Chết giả mới biết dạ anh em.
 8. Lá lành đùm lá rách.
 9. Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau.

☛ Ca Dao Về Đạo Đức Đạo Lý Làm Người Hay

 1. Những người đạo đức hiền hòa
  Đi đâu cũng được người ta tôn thờ.
 2. Cây xanh thì lá cũng xanh,
  Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
 3. Anh em như thể tay chân
  Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
 4. Người trồng cây hạnh người chơi
  Ta trồng cây đức để đời về sau.
 5. Mừng cây rồi lại mừng cành,
  Cây tốt lắm chồi, người đức lắm con.

Ngoài Tìm 20 Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Đạo Đức, Tặng Thêm ❤️️ Ca Dao Tục Ngữ Về Sách, Đọc Sách ❤️️ 200+ Thành Ngữ Hay

Ca Dao Tục Ngữ Về Đạo Đức Giả Ý Nghĩa

Cùng với Thohay.vn xem thêm những câu ca dao tục ngữ nói về đạo đức lối sống

 1. Buôn đằng sóng, nói đằng gió
  Ý nghĩa : Không thung thực, làm một đằng nói một nẻo.
 2. Bứng cây sống trồng cây chết
  Ý nghĩa : Phê phán những kẻ chuyên bịa chuyện để hại người.
 3. Ăn gian nó giàn ra đấy
  Ý nghĩa : Khi đang làm việc gian dối thì sẽ thể hiện ra nét mặt, không giấu được những người xung quanh.
 4. Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối
  Ý nghĩa : Người bình thường mà ăn ở ngay thẳng tốt hơn nhiều người tu hành mà sống giả dối. Phê phán những kẻ đạo đức giả. Thà ăn thịt ăn cá nhưng lòng ngay thẳng còn hơn ăn chay nhưng thực tâm sống không tốt, dối gian.
 5. Cơm cá giả mặt bụt
  Ý nghĩa : Làm điều dối trá trước mặt người tinh tường thì không được.
 6. Đường đi hay tối, nói dối hay cùng
  Ý nghĩa : nói dối quanh thì dễ bị lộ tẩy.
 7. Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
  Ý nghĩa: Để thử nhân cách của một người hãy thử họ ở độ trung thực.
 8. Đi dối cha, về nhà dối chú
  Ý nghĩa : Không thật thà, trung thực với người trên.
 9. Bụng gian miệng thẳng
  Ý nghĩa : Phê phán những kẻ giả dối, ngoài miệng thì ra vẻ thật thà nhưng trong bụng thì đầy gian trá.

Tìm 20 Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Đạo Đức

Tìm hiểu thêm những câu ca dao nói về đạo đức hay mà Thohay.vn tặng bạn dưới đây.

 1. Ba vuông sánh với bảy tròn,
  Ðời cha vinh hiển, đời con sang giàu.
 2. Anh em bốn bể là nhà
  Người dưng khác họ vẫn là anh em.
 3. Làm người ăn tối lo mai,
  Việc mình hồ dễ để ai đo lường.
 4. Làm người phải đắn phải đo,
  Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.
 5. Một cây làm chẳng nên non,
  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
 6. Vẽ được da hổ, khó vẽ được xương hổ
  Biết mặt người, không biết được lòng người.
 7. Sông kia bên lở bên bồi
  Bên lở thì đục bên bồi thì trong.
 8. Sông kia nước chảy đôi dòng
  Biết rằng bên đục bên trong bên nào.
 9. Mấy đời bánh đúc có xương
  Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng.
 10. Khúc sông bên lở bên bồi,
  Bên lở lở mãi, bên bồi bồi thêm.
 11. Cờ bạc là bác thằng bần,
  Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.
 12. Vợ chồng ta bánh đa bánh đúc
  Vợ chồng nó một cục mắm tôm.
 13. Ta về ta tắm ao ta
  Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.
 14. Cha mẹ để của bằng non
  Không bằng để đức cho con ở đời.
 15. Chì khoe chì nặng hơn đồng
  Sao chì chẳng đúc nên cồng nên chiêng.
 16. Nước trong khe suối chảy ra
  Mình chê nước đục, mình đà trong chưa?
 17. Làm người chẳng biết lo xa,
  Trẻ trung đã vậy tuổi già làm sao.
 18. Làm người cho biết tiền tằn,
  Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.
 19. Làm người chẳng ăn chẳng chơi,
  Khư khư giữ lấy của trời làm chi.
 20. Đói cho sạch, rách cho thơm.

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Đạo Đức Và Kỉ Luật Hay

Cùng với Thohay.vn xem thêm những câu ca dao tục ngữ nói về đạo đức và kỉ luật

 1. Nước có vua, chùa có bụt.
 2. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.
 3. Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu.
 4. Bênh lí, không bênh thân.
 5. Đất có lề, quê có thói.
 6. Làm người trông rộng nghe xa
 7. Luật pháp bất vị thân.
 8. Cầm cân nảy mực.
 9. Phép Vua thua lệ làng.
 10. Bề trên chẳng giữ kỉ cương
 11. Rõ ràng phải trái phân minh.
 12. Cây ngay không sợ chết đứng.
 13. Khôn ngoan tính trọn mọi bề,
 14. Tiên học lễ hậu học văn.
 15. Không thầy đố mày làm nên.
 16. Thương em anh để trong lòng
 17. Thương em anh để trong lòng
 18. Con người mất cả lương tâm
  Khác nào ác thú, dã cầm rừng hoang.
 19. Ai ơi chớ nghĩ mình hèn,
  Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong.
 20. Ba năm quân tử trồng tre,
  Mười năm uốn gậy, đánh què tiểu nhân.
 21. Nghĩa nhân như chén nước đầy,
  Bưng đi mà đổ, hốt rày được sao?
 22. Rượu ngon bất luận be sành
  Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may.

Bên cạnh Tìm 20 Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Đạo Đức, Thohay.vn Chia Sẽ ❤️️ Ca Dao Tục Ngữ 4 Chữ Hay ❤️️ 200+ Thành Ngữ 4 Chữ Hiện Đại

Viết một bình luận