Bảo Kính Cảnh Giới Bài 11: Nội Dung Bài Thơ, Phân Tích

Bảo Kính Cảnh Giới Bài 11 ❤️️ Nội Dung Bài Thơ, Phân Tích ✅ Cùng Thohay.vn Tìm Hiểu Nội Dung Chi Tiết Về Tác Phẩm Của Nguyễn Trãi.

Nội Dung Bài Thơ Bảo Kính Cảnh Giới 11

Bài thơ: Bảo kính cảnh giới bài 11
Tác giả: Nguyễn Trãi

Cưu một lòng ngay khác chúng ngươi,
Ở chưng trần thế mấy phen cười.
Phúc nhiều sơ bởi nơi ta tích,
Xuân đến tự nhiên mọi vật tươi.
Có của bo bo bằng chực của,
Oán người nơm nớp những âu người.
Làm chi pháo phúc lòng nhau bấy,
Lắm nhân sinh bẩy tám mươi.

Thohay.vn Tặng Bạn ❤️️ Gương Báu Khuyên Răn ❤️️ Nội Dung Bài Thơ, Soạn Bài, Phân Tích

Ý Nghĩa Bảo Kính Cảnh Giới Bài 11

Bài thơ thể hiện niềm tự hào về cuộc sống giản dị, thanh bạch cũng như thái độ khinh bỉ những kẻ ham danh lợi, pháo phúc lòng nhau của tác giả Nguyễn Trãi.

Xem thêm các bài thơ Bảo Kính Cảnh Giới Của Nguyễn Trãi:

Bảo Kính Cảnh Giới Bài 11 Đọc Hiểu

Đọc hiểu bài thơ “Bảo Kính Cảnh Giới Bài 11”

☛ Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào:

A. Thất ngôn bát cú
B. Thất ngôn xen lục ngôn
C. Tự do
D. Tám chữ

Trả lời.

B. Thất ngôn xen lục ngôn

☛ Câu 2: Nhan đề “Bảo kính cảnh giới” có nghĩa là:

A. Gương báu khuyên răn
B. Gương báu cần giữ gìn
C. Những điều quý giá
D. Những điều cần cảnh giác

Trả lời.

A. Gương báu khuyên răn

☛ Câu 3: Đề tài của bài bài thơ:

A. Cảnh thiên nhiên
B. Bất bình trước cái xấu
C. Chiêm nghịêm về lẽ sống
D. Chiêm nghịêm vềcon đường công danh

Trả lời.

C. Chiêm nghiệm về lẽ sống

☛ Câu 4: Phép đối xuất hiện trong những câu thơ nào?

A. Hai câu thực
B. Hai câu luận
C. Hai câu kết
D. A và B

Trả lời.
D. A và B

☛ Câu 5: Trong bài thơ Nguyễn Trãi khẳng định mình khác với “chúng ngươi” ở điều gì?

A. Lòng ngay thẳng
B. Lối sống
C. Lạc quan, yêu đời
D. Yêu thiên nhiên

Trả lời.
A. Lòng ngay thẳng

☛ Câu 6: Nội dung ở hai câu cuối là:

A. Chỉ kiếp luân hồi, bảy mươi tám tuổi chết đi có thể ở lại kiếp khác.
B. Trong bảy mươi tám năm cuộc đời, có những người cứ trở đi trở lại làm phiền ta.
C. Cuộc đời chỉ có bảy mươi tám năm, việc chi phải làm phiền não lòng nhau.
D. Cuộc đời chỉ có bảy mươi tám năm, hãy cứ vui vẻ, việc gì phải sống phiền não.

Trả lời: C. Cuộc đời chỉ có bảy mươi tám năm, việc chi phải làm phiền não lòng nhau.

☛ Câu 7: Ý nghĩa phê phán của bài thơ thể hiện rõ nhất trong câu thơ nào?

A. Hai câu thực
B. Hai câu luận
C. Hai câu kết
D. Hai câu đề

Trả lời: B. Hai câu luận

Thohay.vn Tặng Bạn ❤️️Bài Thơ Dạy Con Của Nguyễn Trãi ❤️️

Top 10+ Bài Thơ Hay Của Nguyễn Trãi

Dưới đây là một số bài thơ trên hay nhất trong tập thơ “Quốc Âm Thi Tập” mà Thohay.vn đã sưu tầm và chia sẽ đến bạn tham khảo .

☛ Ngôn Chí Bài 4

Giũ bao nhiêu bụi, bụi lầm,
Giơ tay áo đến tùng lâm.
Rừng nhiều cây rợp hoa chầy động,
Đường ít người đi cỏ kíp xâm.
Thơ đới tục hiềm câu đới tục,
Chủ vô tâm ỷ khách vô tâm.
Trúc thông hiên vắng trong khi ấy,
Năng mỗ sơn tăng làm bạn ngâm.

☛ Ngôn Chí Bài 18 (Một Thuyền Câu)

Thương Lang mấy khảm một thuyền câu,
Cảnh lạ đêm thanh hứng bởi đâu.
Nguyệt mọc đầu non kình dõi tiếng,
Khói tan mặt nước thận không lầu.
Giang sơn dạm được đồ hai bức,
Thế giới đông nên ngọc một bầu.
Ta ắt lòng mừng Văn Chính nữa,
Vui xưa chẳng quản đeo âu.

XEM THÊM BÀI THƠ NỔI TIẾNG 👉 Thủ Vĩ Ngâm [Nguyễn Trãi]

☛ Mạn Thuật Bài 1

Ngày tháng kê khoai những sản hằng,
Tường đào ngõ mận ngại thung thăng.
Ðạo ta cậy bởi chân non khoẻ,
Lòng thế tin chi mặt nước bằng.
Trì cỏ được câu ngâm gió,
Hiên mai cầm chén hỏi trăng.
Thề cùng viên hạc trong hai ấy,
Thấy có ai han chớ đãi đằng.

☛ Thuật Hứng Bài 8

Hễ kẻ làm quan đã có duyên,
Tới lui mặc phận tự nhiên.
Thân xưa hương hoả chăng còn ước,
Chí cũ công danh đã phỉ nguyền.
Trẻ hoà sang ấy phúc,
Già được lọn là tiên.
Cho về cho ở đều ơn chúa,
Lọ phải chon chăn đến cửa quyền.

☛ Tự Thán Bài 34

Tự nhiên đắp đổi đạo trời,
Tiêu trưởng doanh hư một phút dời.
Muối liễn dưa dầu đủ bữa,
Thêu cùng gấm mặc chưng đời.
Công danh bịn rịn già lủ,
Tạo hoá đong lừa trẻ chơi.
Sự thế đã hay thì vậy,
Có ai cóc được mấy cười cười.

XEM THÊM BÀI THƠ NỔI TIẾNG 👉 Côn Sơn Ca [Nguyễn Trãi]

☛ Bảo kính Cảnh Giới Bài 61

Trung cần há nỡ trễ cân xưng,
Nhiều thánh hiền xưa kiếp đã từng.
Tước thưởng càng ngày càng dõi chịu,
Ân thăng một bước một phen mừng.
Ở đài các giữ (chữ) lòng Bao Chửng,
Nhậm tướng khanh gìn thói Nguỵ Chưng.
Khóng khảy thái bình đời thịnh trị,
Nghiệp khai sáng tựa nghiệp trung hưng.

☛ Về Côn Sơn Ngẫu Tác Ngày Trùng Cửu

Trùng dương mấy phát khách thiên nha,
Kịp phen này được đỗ nhà.
Túi đã không tiền khôn chác rượu,
Vườn tuy có cúc chửa đâm hoa.
Phong sương đã bén biên thi khách,
Tang tử còn thương tích cố gia.
Ngày khác hay đâu còn việc khác,
Tiết lành mựa nỡ để cho qua.

☛ Thơ Tiếc Cảnh Bài 1

Hầu nên khôn lại tiếc khuâng khuâng,
Thu đến đêm qua cảm vả mừng.
Một tiếng chày đâu đâm cối nguyệt,
Khoan khoan những lệ thỏ tan vừng.

☛ Đào Hoa Thi Bài 1

Một đoá đào hoa khá tốt tươi,
Cách xuân mơn mởn thấy xuân cười.
Đông phong ắt có tình hay nữa,
Kín tịn mùi hương dễ động người.

☛ Chim Hạc Già

Ngẫm hay thế sự nhẹ bằng lông,
Ăn uống chăng nài bổng Vệ công.
Lầu nguyệt đã quen tiên thổi địch,
Non xuân từng bạn khách ăn thông.
Cánh xâm bạch tuyết mười phân bạc,
Đính nhuộm đơn sa chín chuyển hồng.
Nghìn dặm trời dầu đủng đỉnh,
Kham cười anh vũ mắc chưng lồng.

Thohay.vn Chia Sẽ ❤️️ Mạn Thuật Bài 5 ❤️️ Nội Dung Bài Thơ, Đọc Hiểu, Phân Tích

Viết một bình luận