Bảo Kính Cảnh Giới Bài 22: Nội Dung Bài Thơ, Phân Tích

Bảo Kính Cảnh Giới Bài 22 ❤️️ Nội Dung Bài Thơ, Phân Tích ✅ Đây Là Một Bài Thơ Chữ Nôm Của Nguyễn Trãi Được Sáng Tác Vào Khoảng Năm 1437 Khi Ông Ở Ẩn Tại Côn Sơn.

Nội Dung Bài Thơ Bảo Kính Cảnh Giới 22

Bảo kính cảnh giới bài 22
Tác giả: Nguyễn Trãi

Của thết người là của còn,
Khó khăn phải đạo cháo càng ngon.
Thấy ăn chạy đến thì no dạ,
Trợ đánh bênh nhau ắt phải đòn.
Chớ lấy hại người làm ích kỷ,
Hãy năng tích đức để cho con.
Tay ai thì lại làm nuôi miệng,
Làm biếng ngồi ăn lở núi non.

Tặng Bạn ❤️️ Thơ Chữ Hán Của Nguyễn Trãi ❤️️ Tập Thơ Nôm Nổi Tiếng Nhất

Ý Nghĩa Bảo Kính Cảnh Giới Bài 22

Bài thơ nói lên cách đối nhân xử thế, cách làm người, sống trên đời mà Nguyễn Trãi muốn để lại cho đời sau.

Xem thêm các bài thơ Bảo Kính Cảnh Giới Của Nguyễn Trãi:

Bảo Kính Cảnh Giới Bài 22 Đọc Hiểu

Đọc hiểu bài thơ Bảo Kính Cảnh Giới Bài 22.

 Câu 1. Bài thơ trên được trích từ tập thơ nào?

A. Quốc Âm Thi Tập
B. Ức Trai Thi Tập
C. Lam Sơn Thực Lục

Trả lời:

A. Quốc Âm Thi Tập

☛ Câu 2. Bài thơ được trích từ phần nào của tập thơ?

A. Phần Vô Đề
B. Phần Môn Hoa Mộc
C. Phần Môn Cầm Thú

Trả lời:

A. Phần Vô Đề

 Câu 3. Nguyên văn bài thơ được viết bằng chữ nào?

A. Chữ Hán
B. Chữ Nôm
C. Chữ Quốc ngữ

Trả lời:

B. Chữ Nôm

☛ Câu 4. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

A. Tự do
B. Thất ngôn Đường Luật
C. Đường Luật biến thể

Trả lời:

C. Đường Luật biến thể

☛ Câu 5. Phương thức biểu đạt của bài thơ trên là?

A. Biểu cảm, nghị luận
B. Biểu cảm, tự sự
C. Nghị luận, tự sự
D. Nghị luận, thuyết minh

Trả lời:

A. Biểu cảm, nghị luận

XEM THÊM BÀI THƠ NỔI TIẾNG 👉 Côn Sơn Ca [Nguyễn Trãi]

☛ Câu 6. Hai câu cuối “Tay ai thì lại làm nuôi miệng/Làm biếng ngồi ăn lở núi non” vận dụng câu ca dao tục ngữ nào?

A. Có làm thì mới có ăn/ Không dưng ai dễ đem phần đến cho.
B. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
C. Rủ nhau đi cấy đi cày/Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu.

Trả lời:

B. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

 Câu 7. Câu thơ “Của thế người là của còn/Khó khăn phải đạo cháo càng ngon” thể hiện phương thức ứng xử/ cách đối nhân xử thế của Nguyễn Trãi như thế nào?

A. Chọn bạn mà chơi
B. CHớ tìm tòi đời tư người khác
C. Nên ăn ở rộng rãi

Trả lời:

C. Nên ăn ở rộng rãi

☛  Câu 8. Câu thơ “Thấy ăn chạy đến thì nó dạ/Trợ đánh bên nhau ắt phải đòn” vận dụng câu ca dao tục ngữ nào?

Trả lời:

Ăn thì nhanh chân, khó đến thân thì chạy.
Ăn thì mau chán, việc cần thì đủng đỉnh.
Ăn cổ đi trước, lội nước theo sau.

☛  Câu 9. Nội dung chính của bài thơ trên?

Trả lời:

Bảo kính cảnh giới thứ 22 là bài thơ bao hàm đạo đối nhân xử thế, cách làm người, sống trên đời mà Nguyễn Trãi muốn để lại cho đời sau.

Thohay.vn Tặng Bạn ❤️️Bài Thơ Dạy Con Của Nguyễn Trãi ❤️️

Mẫu Phân Tích Bảo Kính Cảnh Giới Bài 22 Hay Nhất

Tổng hợp bài văn mẫu phân tích bài thơ hay nhất mà Thohay.vn đã sưu tầm và chia sẽ đến bạn.

Bài thơ Bảo kính cảnh giới bài 22 của Nguyễn Trãi là một trong những bài thơ nổi tiếng của ông. Bài thơ này được viết vào thời gian ông ở Côn Sơn, khi ông đang bị giam giữ. Bài thơ này thể hiện tình yêu của Nguyễn Trãi đối với thiên nhiên và sự khao khát được trở về quê hương

Câu thơ “Của thết người là của còn” trong bài thơ Bảo kính cảnh giới bài 22 của Nguyễn Trãi có nghĩa là “của của người ta là của riêng mình”.

Câu thơ này thể hiện tinh thần đoàn kết và tôn trọng tài sản của người khác. Câu thơ “Khó khăn phải đạo cháo càng ngon” có nghĩa là “khó khăn phải vượt qua mới đạt được thành công”.

Câu thơ này thể hiện tinh thần kiên trì và quyết tâm của người viết. Câu thơ “Thấy ăn chạy đến thì no dạ, Trợ đánh bênh nhau ắt phải đòn” có nghĩa là “thấy ăn chạy đến thì no dạ, giúp đỡ nhau phải quyết liệt”.

Câu thơ này thể hiện tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của người viết². Câu thơ “Chớ lấy hại người làm ích kỷ, Hãy năng tích đức để cho con” có nghĩa là “đừng hại người khác để lợi cho mình, hãy tích cực học tập để giúp cho con cái”.

Câu thơ này thể hiện tinh thần tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau của người viết. Câu thơ “Tay ai thì lại làm nuôi miệng, Làm biếng ngồi ăn lở núi non” có nghĩa là “làm việc gì cũng để nuôi sống bản thân, không biết chăm chỉ lao động”. Câu thơ này nhấn mạnh tinh thần chăm chỉ và lao động của người viết.

 Với thể thơ đặc biệt này giúp cho bài thơ thêm phần sáng tạo, dễ nhớ, dễ thuộc và cũng phần nào thể hiện phong cách nghệ thuật của tác giả Nguyễn Trãi. Chính vì sự phá cách này cùng sự thành công của tác phẩm đã góp phần đưa Nguyễn Trãi trở thành một trong những người đặt nền móng và mở đường cho sự phát triển của thơ Tiếng Việt.

XEM THÊM BÀI THƠ NỔI TIẾNG 👉 Thủ Vĩ Ngâm [Nguyễn Trãi]

Viết một bình luận