Bảo Kính Cảnh Giới Bài 40: Nội Dung Bài Thơ, Phân Tích

Bảo Kính Cảnh Giới Bài 40 ❤️️ Nội Dung Bài Thơ, Phân Tích ✅ Thohay.vn Chia Sẽ Một Trong Những Bài Thơ Hay Nhất Nằm Trong Tập Thơ Quốc Âm Thi Tập Của Nguyễn Trãi.

Nội Dung Bài Thơ Bảo Kính Cảnh Giới 40

Bài thơ: Bảo kính cảnh giới bài 40
Tác giả: Nguyễn Trãi

Làm người biết mấy khôn sao,
Lỗi thác ai vì mấy chút nao.
Một phát khách chầy còn thấy hỏi,
Hai phen lần đến ắt chẳng chào.
Cửa thầy giá nhơn nhơn lạnh,
Lòng bạn trăng vặc vặc cao.
Lan huệ chẳng thơm thì chớ,
Nữa chi lại phải chốn tanh tao.

Thohay.vn Tặng Bạn ❤️️Bài Thơ Dạy Con Của Nguyễn Trãi ❤️️

Ý Nghĩa Bảo Kính Cảnh Giới Bài 40

Bài thơ thể hiện tâm trạng buồn bã và luyến tiếc của Nguyễn Trãi khi ông nhớ về quá khứ đấu tranh và hy sinh cho đất nước.

Xem thêm các bài thơ Bảo Kính Cảnh Giới Của Nguyễn Trãi:

Bảo Kính Cảnh Giới Bài 40 Đọc Hiểu

Đọc hiểu bài thơ trên

 Câu 1. Bài thơ trên được trích từ tập thơ nào?

A. Quốc Âm Thi Tập
B. Ức Trai Thi Tập
C. Lam Sơn Thực Lục

Trả lời
A. Quốc Âm Thi Tập

☛ Câu 2. Bài thơ được trích từ phần nào của tập thơ?

A. Phần Vô Đề
B. Phần Môn Hoa Mộc
C. Phần Môn Cầm Thú

Trả lời
A. Phần Vô Đề

 Câu 3. Nguyên văn bài thơ được viết bằng chữ nào?

A. Chữ Hán
B. Chữ Nôm
C. Chữ Quốc ngữ

Trả lời
B. Chữ Nôm

☛ Câu 4. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

A. Tự do
B. Thất ngôn Đường Luật
C. Đường Luật biến thể

Trả lời
C. Đường Luật biến thể

XEM THÊM BÀI THƠ NỔI TIẾNG 👉 Thủ Vĩ Ngâm [Nguyễn Trãi]

☛ Câu 5. Phương thức biểu đạt của bài thơ trên là?

A. Biểu cảm, nghị luận
B. Biểu cảm, tự sự
C. Nghị luận, tự sự
D. Nghị luận, thuyết minh

Trả lời
A. Biểu cảm, nghị luận

Tặng Bạn ❤️️ Thơ Chữ Hán Của Nguyễn Trãi ❤️️ Tập Thơ Nôm Nổi Tiếng Nhất

Viết một bình luận