Vợ Thì Đời Cũ Tivi Đời Đầu [Bài Thơ Số Tôi Số Chẳng Ra Gì]

Vợ Thì Đời Cũ Tivi Đời Đầu ❤️️ Bài Thơ Số Tôi Số Chẳng Ra Gì ✅ Giúp Bạn Giải Tỏa Stress Với Những Bài Thơ Chế Hài Hước Bên Dưới.

Bài Thơ Số Tôi Số Chẳng Ra Gì

Số tôi số chẳng ra gì
Tác giả: Chưa rõ

Số tôi số chẳng ra gì
Vợ thì đời cũ, ti vi đời đầu
Đời đầu nên chẳng có râu
Xoa mông vỗ đít mà màu chẳng lên
Tivi hàng xóm nhà bên
Chưa sờ đến núm đã lên ầm ầm
Ước gì trời nổi cơn giông
Để tôi sang đó ôm nhầm tivi.

Thohay.vn Tặng Bạn ✨Bài Thơ Đội Vợ Lên Đầu ✨ Siêu Hài Hước

Các Bài Thơ Vợ Thì Đời Cũ Tivi Đời Đầu Hài Hước

Cười vỡ bụng với những bài thơ vợ thì đời cữ tivi đời đầu hài hước bên dưới.

Thơ vui 1: Vợ và cái tivi
Tác giả: Chưa rõ

Nghĩ mà ngán cái thân ni
Vợ thì đời cũ, tivi đời đầu
Mỗi lần sử dụng thêm sầu
Vừa đập vừa nắn mà màu không lên
Tivi hàng xóm nhà bên
Vừa sờ đến núm màu lên ầm ầm
Đêm về ta lại ước thầm
Ước gì ta được sờ nhầm tivi

Thơ vui 2: Vợ và cái tivi
Tác giả: Chưa rõ

Thương thay số phận XiaoFeng
Vợ thì đời cũ,ti vi đời đầu.
Ăng ten thì chẳng có râu
Đập lên đập xuống mà màu chẳng lên
Tức mình liền sang nhà bên
Vừa chạm vào núm màu lên ầm ầm
Ước gì trời nổi cơn hâm
Cho Xiao sang đấy bật nhầm tivi.

Thohay.vn Chia Sẽ ✨ Thơ Lấy Vợ Vui ✨ 55+ Bài Thơ Cưới Vợ Hài Hước Nhất

Viết một bình luận