Bài Thơ Đá Gà Của Hồ Xuân Hương [Chùm Thơ Chế Vui]

Bài Thơ Đá Gà Của Hồ Xuân Hương ❤️️ Chùm Thơ Chế Vui ✅ Cười Đau Bụng Với Những Bài Thơ Chế Đá Gà Hài Hước Bên Dưới.

Nội Dung Bài Thơ Đá Gà Của Hồ Xuân Hương

Bài thơ: Đá gà
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Nửa đêm thức dậy đá gà.
Gà bà há miệng ngậm đầu gà ông.
Đá cho một trận tiêu vong
Gà bà nhiều nước gà ông gục đầu.

Thohay.vn Tặng Bạn ❤️️ Đánh Cờ [Hồ Xuân Hương] ❤️️ Nội Dung Bài Thơ, Cảm Nhận

Những Bài Thơ Đá Gà Vui

Bài thơ: Trò đỏ đen
Tác giả: Dũng khí chắc

Rào dậu nào đâu nhốt nổi gà
Kỳ phùng địch thủ quyết bay ra.
Tranh đua cao thấp, tùy thân chủ
Phân định thắng thua, bởi ý bà
Nhún nhảy hai chân, tung cát bụi.
Vẫy vùng đôi cánh, nổi phong ba
Đem thân quyết chiến vì ai nhỉ?

Coi đá gà
Tác giả: Đặng Kích

Có rỗi đi coi hội đá gà
Vươn vai, quặp mỏ, nhảy tung ra
Quần sương, mài cựa hơn đô sỹ
Xát nghệ, tỉa lông hệt tú bà
Quanh xới ầm ầm như sấm dậy
Trên đài phành phạch tựa giông ba
Ai xui, ai khiến mi ra rứa
Cũng mẹ sinh ra, cũng một nhà

Xem đá gà
Tác giả: Bảo Như

Rãnh rỗi đi xem chúng đá gà
Gà nhà bôi mặt bước chân ra…
Phùng mang, trợn má… Ra oai khiếp!
Bung cựa, hét vang… Sợ thấy bà!
Gà chọi là ta, anh hùng mấy?
Mái dầu em nó, đố được ba?
Nhìn xuôi, nhìn ngược anh em cả
Khác chủ cho nên chúng khác nhà

Đã bảo mà
Tác giả: Đặng Kích

Mặc kệ ông kia thích chọi gà
Bảo rồi mê mải cứ nhào ra
Những tưởng thắng to, sư bố nó
Ngờ đâu thua cuộc, bỏ con bà
Mang đến một con chơi khá nhất
Cầm đi chín chục chỉ còn ba
Số giầu đâu tới anh cờ bạc
Thôi nhé từ sau ở quách nhà

Thói đời
Tác giả: Thiên Thu

Thói đời bạc bẽo giống như gà
Chè chén chán chê quệt mỏ ra
Cầu tự gối quì khom sát đất
Được rồi vênh mặt chẳng cần bà
Một đời dâu bể luôn chìm nổi
Cuộc sống thăng trầm dậy sóng ba
Xử thế đối nhân cần phải biết
Ân đền oán trả thuận muôn nhà

Đá gà
Tác giả: Dương Hoàng

Tự bấy lâu nay hội đá gà
Bàn dân thiên hạ cứ bày ra
Xù lông há mỏ tâng danh ổng
Rướn cổ tung chân rạng mặt bà
Kẻ thắng vui mừng ôm “lộc phước”
Người thua tức giận nổi phong ba
Thế gian lắm kẻ say tiền bạc
Sẽ có ngày thôi nát cửa nhà

Chọn gà
Tác giả: Viêt Hùng Lê

Rãnh rỗi di du mấy bổn gà
Xanh, ô, cú, úa kiếm đâu ra
Lông dài, cánh rộng là giống tốt,
Cổ ngắn, đuôi te dở thấy bà
Tử Mị xông pha như chớp giật
Linh Kê lướt trận tựa phong ba
Ai về nhắn với phường đen đỏ
Chớ có ham vui kẻo bán nhà

Thohay.vn Chia Sẽ ❤️️ Đánh Đu [Hồ Xuân Hương] ❤️️ Nội Dung Bài Thơ, Nghệ Thuật, Phân Tích

Viết một bình luận