Sáu Mươi Tuổi Vẫn Còn Xuân Chán [Nội Dung + Ý Nghĩa]

Sáu Mươi Tuổi Vẫn Còn Xuân Chán ❤️️ Nội Dung Bài Thơ, Ý Nghĩa ✅ Bài Thơ Được Bác Hồ Viết Khi Bác Vừa Tròn Sáu Mươi Tuổi.

Nội Dung Bài Thơ Sáu Mươi Tuổi Của Hồ Chí Minh

Bài thơ: Sáu mươi tuổi
Tác giả: Hồ Chí Minh

Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán,
So với ông Bành vẫn thiếu niên.
Ăn khoẻ, ngủ ngon, làm việc khoẻ,
Trần mà như thế kém gì tiên!

Thohay.vn Tặng Bạn ❤️️ Tự Khuyên Mình [Hồ Chí Minh] ❤️️ Nội Dung Bài Thơ, Phân Tích

Ý Nghĩa Bài Thơ Sáu Mươi Tuổi Vẫn Còn Xuân Chán

Bài thơ thể hiện phẩm chất lạc quan yêu đời, sống tích cực, sống hăng say của Bác Hồ trong kháng chiến gian khổ. Bài thơ này được viết vào thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bước sang tuổi 60 và được xem là một bài thơ đầy tính nhân văn và sự khích lệ tinh thần cho những người đã bước sang tuổi cao.

Hoàn Cảnh Sáng Tác Bài Thơ Sáu Mươi Tuổi

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ sống và hoạt động tại chiến khu Việt Bắc. Điều kiện sống và làm việc lúc bấy giờ rất gian khổ và căng thẳng. Vào dịp Bác tròn 60 tuổi (19.5.1950), Bác viết bài thơ “Sáu mươi tuổi” bằng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.

Thohay.vn Chia Sẽ ❤️️ Bài Thơ Cảnh Rừng Việt Bắc [Hồ Chí Minh] ❤️️Nội Dung, Phân Tích

Viết một bình luận