Bài Ca Du Kích [Hồ Chí Minh] ❤️️ Nội Dung, Cảm Nhận

Bài Ca Du Kích [Hồ Chí Minh] ❤️️ Nội Dung, Cảm Nhận ✅ Thohay.vn Chia Sẽ Bài Thơ Bất Hủ Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Bên Dưới.

Nội Dung Bài Thơ Bài Ca Du Kích Của Hồ Chí Minh

Bài ca du kích
Tác giả: Hồ Chí Minh

Ào, ào, ào…
Ào, ào, ào…
Già nào,
Trẻ nào,
Lính nào,
Dân nào,
Đàn ông nào,
Đàn bà nào!
Kẻ có súng dùng súng,
Kẻ có dao dùng dao;
Kẻ có cuốc dùng cuốc,
Người có cào dùng cào,
Thấy Tây cứ chém phứa,
Thấy Nhật cứ chặt nhào.

Chúng nhiều là mấy vạn,
Mình mấy triệu đồng bào.
Chúng đường xa mỏi mệt,
Mình “dĩ dật đãi lao”.
Làm cho chúng mòn mỏi,
Làm cho chúng tiêu hao.
Chúng nhất định thất bại
Mình sức càng dồi dào.
Ào, ào, ào…
Ào, ào, ào…
Du kích ngày càng mạnh,
Du kích ngày càng cao.
Ào, ào, ào…
Ào, ào, ào…

Thohay.vn Tặng Bạn ❤️️ Bài Thơ Cảnh Rừng Việt Bắc [Hồ Chí Minh] ❤️️Nội Dung, Phân Tích

Ý Nghĩa Bài Ca Du Kích

 Bài thơ này ca ngợi tinh thần hào hùng của những người du kích trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ ở Việt Nam.

Cảm Nhận, Phân Tích Về Bài Thơ Bài Ca Du Kích

Chia sẽ bài văn cảm nhận, phân thích về bài thơ hay nhất.

Hoạt động quân sự và đấu tranh vũ trang thời kỳ đầu tập trung cho việc xây dựng các đội du kích. Cùng với tác phẩm Đánh du kích, thể hiện tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Bác viết một loạt bài thơ, bài ca: Hoan nghênh thanh niên học quân sự, Thơ du kích, Ca đội tự vệ…

Bác khích lệ, hoan nghênh việc luyện tập quân sự: Muốn đánh Nhật đánh Tây/Thanh niên ta phải ra đây học hành/Một là học việc nhà binh. Không chỉ thanh niên, thiếu niên, mà mọi tầng lớp đều tham gia du kích: Nhi đồng tuổi nhỏ anh hùng/Tham gia du kích đi cùng thanh niên; Một ông già, một sợi dây/Làm cho điêu đứng một bầy địch nhân; rồi phụ nữ: Làm cho địch biết tay bà mưu cao. Ở bài Thơ du kích, Bác nói, vì sao phải cầm vũ khí, vì sao phải tham gia Đội du kích, vì “Nó cướp nước ta, cướp của, đốt nhà, đánh trẻ con, hãm hiếp đàn bà, bắn thanh niên, giết người già”.

Một câu hỏi được đặt ra: Khổ thế này/Chịu sao qua, và Bác khẳng định: Ta muốn sống/Phải tham gia/Đánh du kích/đuổi địch ra. Những ý thơ, lời thơ quyết đoán cũng được thể hiện trong bài thơ.

Muôn người như một cho một mục đích chung, tất cả tham gia du kích không phân biệt trẻ, già, trai, gái, lính, dân, đàn ông, đàn bà; tất cả cùng hành động: Kẻ có súng dùng súng/Kẻ có dao dùng dao/ Kẻ có cuốc dùng cuốc/Người có cào dùng cào. Sức mạnh của du kích như những cơn lốc vô tận không gì có thể ngăn nổi: Du kích ngày càng mạnh/ Du kích ngày càng cao/Ào, ào, ào…/Ào, ào, ào…

Thohay.vn Chia Sẽ ❤️️ Lai Tân [Hồ Chí Minh] ❤️️ Nội Dung, Nghệ Thuật, Phân Tích Bài Thơ 

Viết một bình luận